Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijske organizacije - banke
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U finansijske institucije, osim banaka spadaju: poštanske štedionice, štedionice, štedno-kreditne službe i druge finansijske organizacije.
U ovom radu fokus će biti na bankama, uključujući elementarni opis bankarskog sistema i djelatnosti banaka uopšte, podijelu prema vrstama djelatnosti banke, uključujući bankarske poslove, pravni položaj i osnivanje, osiguranje depozita, stečaj i/ili likvidaciju.
Takođe, obrađeni su osnovni pojmovi Centralne banke BiH, banke u Republici Srpskoj kao i organi upravljanja banke, te grupacije Svijetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Cilj rada je upoznavanje sa osnovama bankarskog sistema uopšte, organizovanja banaka u Republici Srpskoj i BiH, njihovog pravnog položaja, i značaja Međunarodne banke za obnovu irazvoj.
Ovu temu izabrao sam jer smatram da će bankarstvo biti od ključnog značaja za moje poslovne aktivnosti nakon završetka školovanja...

SADRŽAJ:

1. UVOD ............................................................................3
2. NAUKA O BANKARSTVU........................................................4
3. BANKA .............................................................................5
3.1. Vrste djelatnosti banke ...................................................5
3.2. Banke u Republici Srpskoj (pravni položaj i osnivanje) ..................5
3.3. Organi upravljanja banke ......................................................7
3.3.1. Skupština banke ........................................................7
3.3.2. Nadzorni odbor .....................................................................8
3.3.3. Upava .....................................................................9
3.4. Likvidacija banke ...............................................................10
3.5. Stečaj banke ..........................................................10
3.6. Bankarski poslovi ........................10
3.6.1. Pojam bankarskih poslova ..................................10
3.6.2. Osobine bankarskih poslova .......................................10
3.6.3. Vrste bankarskih poslova .......................................11
3.6.3.1. Aktivni bankarski poslovi ...................................11
3.6.3.2. Pasivni bankarski poslovi ....................................11
3.6.3.3. Neutralni bankarski poslovi ..................................11
3.6.3.4. Bankarski uslužni poslovi ...................................11
3.7. Depoziti .................................................................12
3.8. Klijenti banke ..........................................................12
4. CENTRALNA BANKA BiH .............................................13
5. GRUPACIJA SVJETSKE BANKE........................................14
5.1. Međunarodna banka za obnovu i razvoj...........................14
5.2. Zadaci svjetske banke ................................................14
5.3. Način odlučivanja.......................................................14
5.4. Finansijska struktura banke ..........................................15
6. ZAKLJUČAK................................................................16
7. LITERATURA .............................................................17
Referentni URL