Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Opsti Model Strukture Master Rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Општи модел структуре дипломског (Mастер) рада

Прелиминарне странице

• Бланко бела страница без броја стране
• Страница са насловом рада, именом кандидата и назнаком одсека, факултета, универзита, места и времена када је рађен (i)
• Страница са именима чланова комисије који су прегледали рад и одобрили одбрану (ii)
• Апстракт (у оквиру једне странице представити проблем истраживања, навести главне резултате до којих се дошло током истраживања, закључак и како рад може помоћи даљи развој предметне области, прво на српском, а потом на енглеском. Након апстракта у посебном реду навести од три до пет кључних речи) (iii)
• CV кандидата (до једне странице) (iv)
• Изјава захвалности (опционо) (наставак означавања страница са малим римским бројевима)
• Посвета (опционо) (наставак означавања страница са малим римским бројевима)
• Садржај (листа садржаја по поглављима и секцијама рада, наставак означавања страница са малим римским бројевима)
• Листа табела, графика, слика, мапа, илустрација итд (уколико постоје, наставак означавања страница са малим римским бројевима)...
Referentni URL