Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nacin Pisanja Diplomskog Rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


NAČIN PISANJA DIPLOMSKOG RADA

1. CILJEVI I TEME DIPLOMSKOG RADA

Ciljevi izrade diplomskog rada su:

* Upoznavanje studenta sa određenom oblašću naučne ili stručne discipline kroz detaljniju razradu jedne teme iz te oblasti
* Dokazati da je student ovladao znanjima i stekao kompetencije potrebne za samostalan rad u određenoj naučnoj ili stručnoj oblasti i disciplini
* Osposobljavanje studenta za samostalan istraživački i praktičan rad

Tema diplomskog rada može biti povezana sa:

* Teorijskim aspektima naučne discipline
* Praktičnim aspektima naučne discipline oblasti istraživanja

Tema diplomskog rada može biti obrađena na dva načina:
* Student prikuplja, struktuira, obrađuje i prezentuje saznanja iz literature relevantne za temu
* Student primenjuje znanje stečeno analizom relevantne literature u traženju načina za rešavanje teorijskih ili praktičnih problema. To se može ostvariti putem analize primera iz prakse, obradom zadataka, empirijskim istraživanjima, studijom slučajeva ili na neki drugi način ...
Referentni URL