Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metodologija naučno istraživačkog rada - neka pravila
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Metodologija naučno istraživačkog rada – neka pravila:

I.Pozivanje na literaturu

1.Označavanje rednim brojem u tekstu , i u fusnoti na dnu stranice sa kompletnim pozivom kod prvog pozivanja.

2.Kompletan poziv:

a) Knjige:


naziv autora, naziv djela, naziv izdavača, mjesto izdanja, godina izdanja, broj stranice

Primjer:

Jedan autor:


C.M. Futrell, Sales Management, Teamwork, Leadership, and Technology (5th ed.), The Dryden Press, Orlando, 1998, str. 550.
Više autora:
W.J. Stanton, and R. Spiro, Management of sales force (10th ed.), Irwin/McGraw-Hill, New York, 1999, str. 338.
Izvor u pozivu (u knjizi je korišten izvor na koji se autor već pozvao):
A.Kobašić, J.Senečić, Marketing u turizmu, Školska knjiga, Zagreb, 1989. str. 55; prema: A.Kobašić, Turizam u Jugoslaviji, Informator, Zagreb, 1987, str. 87...
Referentni URL