Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vjerski brak u najvećim svjetskim monoteističkim religijama islam, kršćanstvo i judai
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Brak se definira kao društveno (zakonski) legitimiran seksualni odnos partnera čiji je osnovni cilj radanje potomstva. Tri su bitna sastavna elementa braka: kopulacija (prokreacija) kohabitacija (zajednički život) i iskaznica tj.. društveno dopuštenje i kontrola (seksualnih) odnosa supružnika i priznavanje djece koja se iz tog odnosa rađaju. U suvremenom društvu dogada se proces tzv. seksualne i natalitetske dekompozicije braka, što je prouzrokovalo pluralitet bračnih formi i odnosa. Pod pojmom partnerstva podrazumijevaju se veoma raznoliki manje ili više trajni odnosi (života u paru) muškaraca i žena u čijoj osnovi leži afektivna povezanost partnera (uzajamno osjećanje ljubavi, sreće i zadovoljstva). Ljubav je cement intimnog života parova i zato se partnerstva, pa i brakovi lako raskidaju onda kada se ovo osećanje izgubi. U literaturi se pojam partnerstva nešto češće povjezuje sa izvanbračnim odnosima, mada sama kvaliteta relacijskih veza na kojima danas instititra većina stanovnika ne mora imati bilo kakve veze sa formalnom legitimacijom i u tom smislu predstavlja pojam "čistog odnosa".

Zbog sve raširenije prakse parova da žive u izvanbračnom partnerstvu, u referentnoj literaturi najviše je u upotrebi pojam kohabitacija koji se definira "kao zajednica u kojoj dvije osobe suprotnog spola žive zajedno, dijele 'postelju i sto', a da pri tome nisu u formalnom, pravno sankcionirano braku". Ovaj životni stil prakticiraju najčešće mlade generacije, ali se može naći i među srednjovječnima i starijima. Demografski podaci, ankete pa i kvalitativna istraživanja pokazuju da su kohabitacija pretežno predbračni aranžmani, iako postoje i postbračni (nakon razvoda i u starosti) kao i trajni oblici izvanbračnog partnerstva (braku alternativne forme života u paru u skandinavskim zemljama). ..

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Brak u islamu 5
1.1.1 Prava i dužnosti u braku 7
1.1.2 Bračni problemi i rješenja 8
1.2 Brak u katoličanstvu 9
1.2.1 Protestantizam 13
1.3 Brak u pravoslavlju 14
1.3.1 Vjenčanje 16
1.4 Brak u judaizmu 18
1.4.1 Vjenčanje 19
1.5 Komparativni prikaz religijskih običaja 20
1.6 Mješoviti brakovi u različitim konfesijama 23
1.7 Komparativni prikaz sklapanja vjerskih brakova 25
ZAKLJUČAK 27
LITERATURA 28
Referentni URL