Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izvršenje kazne oduzimanja vozačke dozvole
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kazna je zakonom predviđena represivna mjera koja se u cilju suzbijanja kriminaliteta primjenjuje prema učiniocu krivičnog djela na osnovu odluke suda nakon sprovedenog krivičnog postupka. Najvažnija razlika u ovom pojmu u odnosu na pojam krivičnih sankcija, jeste što se ovde kao pretpostavka za primenu kazne traži da je učinjeno krivično delo. Drugim rečima, neophodna pretpostavka za primenu kazne jeste da je učinjeno delo koje sadrži sve obavezne elemente koji se traže za postojanje krivičnog dela, pa i krivicu. Ova mera bezbjednosti pretpostavlja izvršenje krivičnog dela u kojem je za izvršenje radnje korišćeno motorno vozilo…


SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 PRAVNI OSNOVI SVRHA MERA BEZBEDNOSTI - 3 -
3 OPŠTA PRAVILA O PRIMENI MERA BEZBEDNOSTI - 4 -
4 ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM - 5 -
4.1 Prema Krivičnom zakonu Republike Srpske - 6 -
4.1.1 Zabrana upravljanja motornim vozilom - 6 -
5 ZAKLJUČAK - 8 -
6 LITERATURA - 9 -Referentni URL