Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Car Dusan Nemanjic - biografija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Biogarfija - Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić


Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić rodjen je oko 1308 godine. Kao srpski kralj vlado je od 1331 do 1345 godine i postao prvi srpski car 1346 sve do 1355.
Sin Stefana Decanskog, još kao „mladi kralj“ uspešno se suprostavio četama bosanskog bana Stefana II Kotromanica u Zahumlju (1329). Komandovao je jednim delom vojske u bici kod Velbuzda (1330), u kojoj se Srbija izborila za prvo mesto na Balkanu. Odnosi između starog i mladog kralja su se pogoršali januara 1331. godine. Dusanova vlastela je izvršila neku vrstu dinastičkog prevrata. Stefan Dečanski je svrgnut s prestola i zatvoren u gradu Zvečanu, gde je i preminuo. Stefan Dušan se krunisao za kralja svih srpskih i pomorskih zemalja 21. septembra 1331. U tom trenutku nije imao više od 22 godine. Susedi su odmah počeli da ugrožavaju srpske granice.
Stefan Dušan je krunisan za cara Srba i Grka na Uskrs (16. aprila 1346.) u Skoplju. Krunisanje su obavili srpski patrijarh Joanikije i trnovski patrijarh Simeon. Obrazloženje za ovaj postupak car Dušan je našao u učenju hrišćanske crkve. Sve što je nekada Gospod darovao prvom hrišćanskom caru, Konstantinu Velikom, prešlo je u Dušanove ruke. Misli se na zemlje i velike gradove „grčkog carstva“.Dušanova titula sada je glasila:Voljom Božjom, Blagoverni i Hristoljubivi car Srbljem i Grkom i zemlje pomorske i svemu disu (zapadu).

Kralj Stefan Dusan

1332. godine došlo je do pobune u Zeti pod vođstvom zetskog vojvode Bogoja i arbanasa Dimitrija Sume. Buna je ubrzo ugušena. Sa novim bugarskim carem Ivanom Aleksandrom su uspostavljeni saveznički odnosi, pa se kralj Dušan u proleće 1332.. godine oženio Jelenom, sestrom bugarskog cara. Bosanski ban Stefan II Kotromanić je želeo da osvoji celo Zahumlje, uključujući Ston i Pelješac, koje su nastojali osvojiti Dubrovčani. 1333. godine, Stefan Dušan je Dubrovčanima dao u zakup Ston i Pelješac uz obavezu da na račun „stonskog dohotka“. Već 1332. godine Dušan je osvojio grad Strumicu. Zahvaljujući savetima vizantijskog prebega Sirgijana osvojeni su: Prilep, Ohrid i Kostur. Pred napad na Solun izvršen je atentat na Sirgijana, te je Dušan odustao od borbe. Sklopljeni su saveznički odnosi sa carem Andronikom III (1334.) jer su severne granice ugrozili Ugri koji su stigli do Žiče. Dušan je uspešno potukao ugarsku vojsku i uspostavio granicu na reci Savi. Jedno vreme je u sastav Dušanove države ulazio i Beograd...
Referentni URL