Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Matrica rotacije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kad malo bolje pogledamo sa naučne strane i naučnog gledišta jedna od osnova nauke i svojstva mnogih nauka je matematika. Svaka druga nauka utoliko manje greši, ukoliko se više zasniva na matematici. Moguće je napraviti brodove koji plove bez jedara, vozila koja se sama kreću, letilice pomoću kojih čovek leti kao ptica. U svemu tome će mu samo matematika pomoći.
Sigurno je da se do savremenog stepena života ne bi došlo bez matematike. Ali umesto nabrajanja šta sve treba zahvaliti matematici, nabrajanja koje bi bilo dosta dugo, mi ćemo navesti samo nekoliko, hronološki sređenih, misli velikih ljudi:
,, Moj zivot je moja matematika. Pre bih pristala na smrt, nego na besmislena lutanja putevima gluposti. "
Razvoj matematike se počeo razvijati pre više hiljada godina, čak i još u doba starih. Posle se proširila iz Egipta u Grčku i grčko-rimski svet. Osim toga, aktivno se razvijala u Kini i Japanu. Razvila se iz potrebe da se obavljaju proračuni u trgovini, merenja zemljišta i predviđaju astronomski događaji. Ove tri primene mogu se dovesti u vezu s grubom podjelom matematike na izučavanje strukture, prostora i izmena.
"Elementi" se ubrajaju kao jednu fundamentalnu knjigu, je napisao Euklid. Knjiga se sastoji od 12 svesaka. Tu je prva knjiga pisana stilom koji je danas poznat kao egzaktni stil:
• definicija
• aksiom
• teorem
• dokaz...

Sadržaj:

1 UVOD 2
2 MATRICE 3
2.1 Definicije i notacije matrice 4
2.2 Sabiranje i množenje matrica 5
2.3 Množenje skalarom 5
2.4 Množenje matrica 5
3 LINEARNE TRANSFORMACIJE I MATRICA ROTACIJE 7
3.1 Elementarne transformacije matrica - rotacija 7
3.2 Matrice transformacija - rotacija 8
3.3 Rotacija matrica 10
3.4 Matrica rotacije primer 11
3.5 Matrica rotacije u prostoru 13
4 ZAKLJUČAK 15
5 LITERATURA 16
Referentni URL