Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronska razmena podataka EDI
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U današnje vreme se najčešće poslovni podaci obrađuju na računaru ali su se zadržali stari načini razmene poslovnih informacija i dokumenata u papirnom formatu. Ako bi se mogućnosti postojećih računara i telekomunikacija na iskoristile pravi način mogle bi umnogome da unaprede poslovanje istovremeno smanjujući troškove, pružajući bolje usluge i smanjile bi se greške do kojih dolazi u radu na klasičan način.

EDI (Electronic Data Interchange) je standard za komunikaciju između informacionih sistema. Kao što e-mail omogućava razmenu informacija među ljudima, tako EDI prenosi informacije koje razumeju informacioni sistemi. Njegovim uvođenjem se eliminiše potreba za slanjem dokumenata faksom ili poštom i njihovim prekucavanjem, čime nestaje jedna cela kategorija problema i nesporazuma i štedi se na troškovima. Suština je jednostavna: ako jedna firma u svom sistemu kreira, recimo, porudžbinu za drugu firmu, ta porudžbina će se pojaviti u sistemu druge firme.

Trend današnjeg poslovanja je i standardizacija poslovnih dokumenata, u kojima je tačno opisan njihov format i struktura. Na ovaj način trebalo bi da se smanji papirologija. ..

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 E-TRGOVINA 4
1.1 Prednosti 5
1.2 IT i standardizacija 6
2 ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA - EDI 7
2.1 EDI standardni format 7
2.2 EDIFACT i konverzija 9
2.3 Vrste dokumenata 10
2.4 Koristi 10
2.5 Kako se povezati? 10
2.6 EDI Reference 10
2.7 Primena interneta za EDI 11
2.8 Osnovne karakteristike interneta za primenu EDI-ja 12
2.9 Primer primene EDI-ja 13
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL