Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: PKI sistemi i Certifikaciona Tela
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Садржај

1. УВОД 4
1.1 ПОДРШКА РАЗЛИЧИТИМ ПОЛИТИКАМА РАДА PKI СИСТЕМА 4
1.2 БЕЗБЕДНОСТ СИСТЕМА 4
1.3 СКАЛАБИЛНОСТ 4
1.4 ФЛЕКСИБИЛНОСТ 5
1.5 ЈЕДНОСТАВНО КОРИШЋЕЊЕ 5
1.6 ОТВОРЕНОСТ СИСТЕМА 6
2. КОМПОНЕНТЕ PKI СИСТЕМА 7
2.1 МОДУЛИ PKI СИСТЕМА 8
3. ЦЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО (ЦА) 9
3.1 ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЦА 10
3.2 ОБЕЛЕЖЈА ЦА 10
3.3 ТИПОВИ ЦА И МОГУЋИ НАЧУНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 11
4. ОПЕРАТОР ЦЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА (ЦАО) 12
4.1 ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЦАО 12
4.2 ОБЕЛЕЖЈА ЦАО 12
5. РЕГИСТРАЦИОНО ТЕЛО (РА) 13
5.1 ФУНКЦИОНАЛНОСТ РА 13
5.2 ОБЕЛЕЖЈА РА 13
6. ОПЕРАТОР РЕГИСТРАЦИОНОГ ТЕЛА (РАО) 14
6.1 ФУНКЦИОНАЛНОСТ РАО 14
6.2 ОБЕЛЕЖЈА РАО 14
7. СЕРВЕР ЗА АРХИВИРАЊЕ КЉУЧЕВА 15
7.1 ФУНКЦИОНАЛНОСТ СЕРВЕРА ЗА АРХИВИРАЊЕ КЉУЧЕВА 16
7.2 ОБЕЛЕЖЈА АРХИВ СЕРВЕРА 16
8. ДИГИТАЛНИ ЦЕРТИФИКАТИ 17
8.1 ITU X.509 V3 ЦЕРТИФИКАТ-СТРУКТУРА 18
8.2 ЕКСТЕНЗИЈЕ У ЦЕРТИФИКАТУ 20
8.3 ИДЕНТИФИКАТОР КЉУЧА АУТОРИТЕТА 21
8.4 ИДЕНТИФИКАТОР КЉУЧА СУБЈЕКТА 21
8.5 КОРИШЋЕЊЕ КЉУЧА 22
8.6 ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА ПРИВАТНОГ КЉУЧА 22
8.7 ПОЛИТИКЕ ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ 23
8.8 МАПИРАЊЕ ПОЛИТИКЕ 23
8.9 АЛТЕРНАТИВНО ИМЕ СУБЈЕКТА 23
8.10 АЛТЕРНАТИВНО ИМЕ ИЗДАВАОЦА 24
8.11 ДИРЕКТОРИЈУМСКИ АТРИБУТИ СУБЈЕКТА 24
8.12 ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 24
8.13 ОГРАНИЧЕЊА ИМЕНА 24
8.14 ОГРАНИЧЕЊА ПОЛИТИКЕ 25
8.15 ПРОШИРЕНО КОРИШЋЕЊЕ КЉУЧА 25
8.16 CRL ДИСТРИБУТИВНЕ ТАЧКЕ 26
8.17 НАЈЧЕШЋЕ КОРИШЋЕНЕ ЕКСТЕНЗИЈЕ 26
9. МЕТОДЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ КОРИСНИКА 28
9.1 РЕГИСТРАЦИЈА У ЛИЧНОМ КОНТАКТУ 29
9.2 УДАЉЕНА РЕГИСТРАЦИЈА 30
10. СИСТЕМИ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЦЕРТИФИКАТА 32
11. ПОВЛАЧЕЊЕ ЦЕРТИФИКАТА 33
12. СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ PKI СИСТЕМА 37
12.1 ABSTRACT SINTAX NOTATION ONE - ASN.1 37
12.2 ITU X.509 V3 ЦЕРТИФИКАТ-СТРУКТУРА 38
12.3 ITU X.509 V2 ЛИСТА ОПОЗВАНИХ ЦЕРТИФИКАТА 39
12.4 X.509 V2 ЛИСТА ОПОЗВАНИХ ЦЕРТИФИКАТА - ФОРМИРАЊЕ 40
13. ПОДРШКА ПОЛИТИЦИ РАДА PKI СИСТЕМА 41
14. УПРАВЉАЊЕ РАДОМ PKI СИСТЕМА 42
15. АСПЕКТИ БЕЗБЕДНОСТИ PKI СИСТЕМА 43
15.1 ОПШТА ОБЕЛЕЖЈА HSM 44
15.2 ОПШТА ОБЕЛЕЖЈА SMART КАРТИЦА 44
16. ГЕНЕРИЧКИ МОДЕЛ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦА КАО СОФТВЕРСКОГ-ХАРДВЕРСКОГ СИСТЕМА ЗА ГЕНЕРИСАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ЦЕРТИФИКАТА 46
17. ОРГАНИЗАЦИОНИ АСПЕКТИ ФУНКЦИОНИСАЊА PKI СИСТЕМА 50
17.1 БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОЦЕДУРЕ У ОДНОСУ НА ЉУДСКИ ФАКТОР 50
17.2 БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОЦЕДУРЕ У ОДНОСУ НА ПРОСТОРИЈЕ И УРЕЂАЈЕ 50
18. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ЦА ТРЕБА ДА ИСПУНИ ДА БИ ИЗДАВАЛО КВАЛИФИКОВАНЕ ЦЕРТИФИКАТЕ 52
Referentni URL