Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sprecavanje pranja novca shodno preporukama fatfa
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


ABSTRACT

Moderni finansijski sistemi i način funkcionisanja omogućili su stvaranja jednog novog načina bogaćenja van zakonskih okvira, sa punim pravom nazvanim “problemom modernog doba”. U ovom radu ćemo kroz međunarodnu i domaću regulativu prepoznati glavne probleme. Centralni deo razmatranja fokusiran je na 40 direktiva, koju ću ponaosob analizirati, prepoznati dobra i loša rešenja. Na kraju ću sumirati svoja zapažanja i podupreti činjenicama i razmišljanjima, radi konačnog cilja, odobravanja najboljih načina za borbu protiv pranja novca...

SADRŽAJ

1 ABSTRACT - 2 -
2 UVOD - 3 -
3 POJAM PRANJA NOVCA - 5 -
3.1 Fenomen pranja novca - 6 -
3.2 Faze u procesu pranja novca - 7 -
4 RADNA GRUPA ZA FINANSIJSKE POSTUPKE SPREČAVANJA PRANJA NOVCA – FATF - 9 -
4.1 Šta je FATF? - 9 -
4.2 Ciljevi i zadaci FATF - 9 -
4.3 Operativne odluke FATF-a - 10 -
4.3.1 Organizacija rada - 10 -
4.3.2 Predsedavanje - 11 -
4.3.3 Upravni odbor - 11 -
4.3.4 Sekretarijat i budžet - 11 -
4.3.5 Predviđanja za budućnost - 12 -
5 PREPORUKE FATF-a, OPŠTE NAPOMENE - 12 -
5.1 Preporuke FATF - 13 -
5.2 Preporuka 1. - 13 -
5.3 Preporuka 2. - 14 -
5.4 Preporuka 3. - 14 -
5.5 Preporuka 4. - 15 -
5.6 Preporuka 5. - 16 -
5.7 Preporuka 6. - 17 -
5.8 Preporuka 7. - 19 -
5.9 Preporuka 8. - 19 -
5.10 Preporuka 9. - 20 -
5.11 Preporuka 10 - 21 -
5.12 Preporuka 11. - 21 -
5.13 Preporuka 12. - 23 -
5.14 Preporuka 13. - 23 -
5.15 Preporuka 14. - 24 -
5.16 Preporuka 15. - 25 -
5.17 Preporuka 17. - 26 -
5.18 Preporuka 18. - 26 -

5.19 Preporuka 19 - 27 -
5.20 Preporuka 20. - 27 -
5.21 Preporuka 21. - 28 -
5.22 Preporuka 22. - 28 -
5.23 Preporuka 23, 24, 25. - 29 -
5.24 Preporuka 26. - 31 -
5.25 Preporuka 27. - 31 -
5.26 Preporuka 28. - 32 -
5.27 Preporuka 29. - 33 -
5.28 Preporuka 30. - 33 -
5.29 Preporuka 32. - 34 -
5.30 Preporuka 33. - 34 -
5.31 Preporuka 35. - 35 -
5.32 Preporuka 36. - 36 -
5.33 Preporuka 37. - 37 -
5.34 Preporuka 38. - 37 -
5.35 Preporuka 39. - 38 -
5.36 Preporuka 40. - 39 -
6 ZAKLJUČAK - 40 -
7 LITERATURA - 42 -
Referentni URL