Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Održavanje hidrauličnih sistema -diplomski -ek
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


lndustrija prenosa snage fluidom koja uključuje hidrauliku i pneumatiku danas zauzima relativno značajnu i stabilnu poziciju na svetskom tržistu. Lider svetske ekonomije SAD, najveći su proizvođač i prodavac hidrauličnih i pneumatskih komponenata i sistema, i pokrivaju preko 40 % ukupne svetske produkcije i prodaje. Sarno u SAD, prodaja ove opreme je porasla od skromnih 1.000.000 $ na kraju Drugog svetskog rata do preko 12.000.000.000 $ u 2000. godini. Slični trendovi se mogu zapaziti i kod ostalih razvijenih zemalja. Godišnji obim prodaje hidraulične, približno je tri puta veći od obima prodaje pneumatske opreme. Na kraju prošlog i početkom ovog veka, najveći konzumenti opreme za hidraulični prenos snage su (izraženo u procentima ukupne godišnje proizvodnje hidraulicne opreme): građevinska oprema (24,3 %), vazduhoplovstvo (20 %), poljoprivredna mehanizacija (12,1 %) i drumska vozila (11,3 %).

Da bi obezbedila neprekidni razvoj, očuvala postojeću poziciju na tržištu i efikasno se takmičila sa ostalim tehnologijama za prenos energije kao što su na primer mehanička i, posebno, elektricna, industrija hidrauličnog prenosa snage mora da dostigne sledeće ciljeve:
• smanjenje energetskih gubitaka,
• kontrola curenja radne tečnosti,
• kontrola stabilnosti fluida, proaktivno održavanje,
• kontrola čistoće radne tečnosti, mikroračunarsko upravljanje i računarima podržano inženjerstvo (CAE).

Glavna prednost hidraulike je mogućnost da se motor odvoji od pogona, kao na primer kod kombajna, gde se motor obično nalazi visoko (na primer iza kabine) dok je pogon ostvaren preko hidrauličnih motora koji su direktno kod prednjih točkova. Snaga se prenosi putem hidrauličnog ulje koje teče kroz cevi i creva. Pri njihovom rasporedu konstrukter ima znatno više slobode nego sa mehaničkim pogonom, gde bi motor kombajna morao biti tako postavljen da ima direktu mehaničku vezu sa točkovima. Druga velika prednost je pretvaranje rotacionih pokreta u linearne upotrebom hidrauličnih cilindara.

Još jedna prednost je mogućnost upotrebe hidraulike za regulaciju i automatizaciju. Tok ulja biva regulisan raznim vrstama ventila. Upotreba ventila sa električnim upravljanjem i njihovo brzo reagovanje (posebno takozvanih servo-ventila) otvara vrata ragulaciji...

Sadržaj :


UVOD 4
1 Hidraulični sistem 5
1.1 O hidrauličnim sistemima 5
1.2 Dijagnostika 7
1.3 Dijagnostika stanja hidrauličnih komponenti - pumpi i motora 8
1.4 Provera (dijagnoza) karakteristika na radnom stolu 11
1.5 Dijagnostika stanja zupcastih pumpi i motora 13
1.6 Manifestacija oštećenja ili otkaza 14
1.7 Dijagnostika stanja 14
1.8 Kritični elementi i sklopovi 15
1.9 Dijagnostika stanja krilne pumpe 16
1.10 Dijagnostika stanja 17
1.11 Kritični elementi i sklopovi 17
1.12 Dijagnostika stanja klipnoradijalnih pumpi i motora 18
1.12.1 Kritični elementi i sklopovi 18
1.12.2 Dijagnostika stanja 20
1.13 Dijagnostika stanja klipnoaksijalnih pumpi i motora 20
1.13.1 Kritični elementi i sklopovi 20
1.14 Tolerantna područja 23
1.15 Otkazi 25
1.16 Lista otkaza hidrauličkih komponenti 26
2 Održavanje hidrauličkih sistema 28
2.1 Tehničko održavanje prema vremenu rada (ppr) 28
2.2 Tehničko održavanje prema stanju 29
2.3 Održavanje prema pouzdanosti 31
2.4 Terotehnologija 32
2.5 Osnovne funkcije terotehnologije 32
2.6 Logistički sistem održavanja 33
2.6.1 Moduli logističkog sistema održavanja 33
2.7 Totalno održavanje 33
2.8 Inteligentno održavanje – Ekspertni sistemi 34
2.9 Primer održavanja - zamena ulja u automatskom menjaču 35
3 Eksploatacijska tehnologičnost 37
4 Primeri primene hidrauličkih sistema 40
4.1 Sklop za pokretanje dizel-motora 40
4.2 Hidraulička presa 41
4.3 Platforma za podizanje 42
ZAKLJUČAK 43
LITERATURA 44
Referentni URL