Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Internet pretrazivaci - diplomski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


...Internet pretraživači su, u osnovi, ekspertski sitemi koji imaju za cilj stvaranje što više heuristika sposobnih za pomoć ekspertskom sistemu u predviđanju šta je to što korisnik traži.

Specijalizovni internet pretraživači za svrhu imaju traženje informacija u vezi sa specifičnom oblašću.

Kada pretražujete internet preko nekog pretraživača, vi u stvari vršite pretragu po njegovoj bazi podataka, pa prema tome što više sajtova pretraživač ima u svojoj bazi - to je bolji. Zato je glavna podela pretraživača baš prema tom kriterijumu: kako se pune njihove baze i vrši rangiranje u njuma. Ta podela bi izgledala ovako:

Crawlers - (Spiders, Robots) su pretraživači koji automatski "krstare" webom, indeksiraju i ažururaju svoje baze podataka ("listnigs") pa korisnici kasnije pretražuju po njima. Znači, sve je ...

SADRŽAJ:


I POGLAVLJE - 3 -
1 Uvodne napomene - 3 -
1.1 Metoda rada - 4 -
1.2 Cilj rada - 4 -
1.3 Ciljna grupa - 4 -
1.4 Personalna motivacija - 4 -
1.5 Ključne reči - 4 -
II POGLAVLJE - 5 -
2 Google - 5 -
2.1 Etimologija - 6 -
2.2 Pojam „googlati“ - 6 -
2.3 Tehnika pretraživača - 7 -
2.3.1 Arhitektura - 7 -
2.3.2 Software - 7 -
2.3.3 Redosled stranica - 7 -
2.3.4 Veličina indexa - 8 -
2.3.5 Usluga pretraživanja za portale - 8 -
2.3.6 Google appliance - 9 -
2.4 Upotreba pretraživača - 9 -
2.4.1 Upotreba - 9 -
2.4.2 Proširena upotreba - 10 -
2.5 Google Chrome - 11 -
2.5.1 Podaci koji se čuvaju na računaru prilikom korišćenja Google Chrome pretraživača - 12 -
2.5.2 Informacije o korišćenju dodataka za Google Chrome pretraživač - 13 -
III POGLAVLJE - 14 -
3 Yahoo - 14 -
3.1 Servisi za pretraživanje - 15 -
3.2 Pretraživanje - 15 -
3.3 Ključne reči za pretraživače - 15 -
IV POGLAVLJE - 17 -
4 Opera, Internet explorer i Mozilla Firefox - 17 -
4.1 Opera - 17 -
4.2 Internet Explorer - 18 -
4.2.1 Istorija - 19 -
4.2.2 Raširenost - 20 -
4.3 Mozilla Firefox - 20 -
4.3.1 Zašto koristiti Firefox? - 21 -
4.3.2 15 Najboljih dodataka za Firefox - 22 -
4.4 Poređenje Opera, Internet Explorer i Firefox - 25 -
V POGLAVLJE - 27 -
5 Ostali internet pretraživači - 27 -
5.1 MSN pretraživač - 27 -
5.2 Blackle pretraživač - 27 -
5.3 Altavista - 28 -
5.4 Northernlight - 28 -
5.5 Excite - 28 -
5.6 Hotbot - 28 -
5.7 Krstarica - 29 -
5.8 Pogodak - 30 -
ZAKLJUČAK - 31 -
LITERATURA - 32 -
Referentni URL