Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Formiranje ponude i tražnje kapitala u funkciji berzanskog poslovanja - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Karakteristika modernih finansijskih i robnih tržišta je stalno kreiranje novih finansijskih instrumenata i brisanje granica između nacionalnih tržišta. Nastaju novi finansijski instrumenti, naročito na tržištu finansijskih derivata. Usavršavaju se telekomunikacioni sistemi i informaciona tehnologija, što omogućava elektronski prenos podataka, koji je pretpostavka za kontinuiranu trgovinu i dematerijalizaciju trgovine, automatizovano saldiranje operacija i sl. Permanentno se usavršavaju postojeće i stvaraju nove institucije na finansijskom tržištu. Savremena finansijska tržišta karakterišu kontinuelnost, internacionalizacija i globalizacija, finansijske inovacije i deregulacioni tokovi.

Stalni razvoj komunikacija stvara uslove za kontinuirano funkcionisanje finansijskih tržišta, odnosno za neprekidnost u njihovom radu. Tokom celog radnog dana na njima se neprekidno formiraju cene, a za to vreme se izvršavaju nalozi kupaca i prodavaca. Uz pomoć savremene informacione tehnologije moguće je 24 sata dnevno pratiti transakcije i obavljati trgovinu na skoro svim finansijskim tržištima sveta. Internacionalizacija i globalizacija finansijskih tržišta označavaju proces integracije nacionalnih finansijskih tržišta u jedno internacionalno (međunarodno) finansijsko tržište. Tako se privrednim subjektima pruža mogućnost da prikupljaju slobodna finansijska sredstva i izvan granica svoje nacionalne privrede. Ovi procesi odvijaju se paralelno sa razvojem međunarodnog tržišta ino-obveznica, naročito tržišta evro-obveznica. Evro-obveznice daju mogućnost emitentu da ih emituje u valuti koja se razlikuje od valute zemlje u kojoj se vrši emisija.

Na finansijskim i robnim tržištima u svetu poslednjih godina pojavio se veliki broj finansijskih inovacija. One dopriose širenju poslova na finansijskim tržištima. Finansijske inovacije su proširile finansijske instrumente. One doprinose procesima internacionalizacije i globalizacije finansijskih tržišta. Razlozi koji dovode do uvođenja finansijskih inovacija su: nestabilnost i neizvesnost u privrednim sistemima velikog broja zemalja, povećanje učesnika na finansijskim tržištima, tehnički i tehnološki razvoj, težnja za poboljšanjem finansijske situacije privrednih subjekata, težnja ka izbegavanju propisa iz oblasti finansijskog poslovanja i sl. Veliki je broj finansijskih inovacija, a najznačajnije su: fjučers ugovori, opcije, obveznice sa promenljivom kamatnom stopom, svopovi aranžmani, kreditne kartice, elektronski novac, hipotekarne založnice i sl...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Funkcije finansijskog tržišta 5
1.2 Pojam i definicija berze 7
1.3 Uloga i značaj berze 8
1.4 Formiranje ponude i potražnje u funkciji berzanskog poslovanja 10
1.4.1 Formiranje tražnje kapitala 14
1.4.2 Odvijanje trgovine 14
1.4.3 Berzanski ciklus na berzi 16
1.4.4 Formiranje i kretanje cena na berzi 17
1.4.5 Kotacija na berzi 20
1.4.6 Obračun berzanskih transakcija 21
1.4.7 Izveštaji i analize 21
1.4.8 Berzanske analize 23
ZAKLJUČAK 25
LITERATURA 27
Referentni URL