Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Trgovanje akcijama CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC (CYBN)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Tema ovog seminarskog rada je trgovanje akcija CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC (CYBN) na Beogradskoj berzi.

U ovom radu tema je obrađena na sledeći način:

• Osnovni podaci o banci (CYBN)
• Izveštaj o trgovanju na Beogradskoj berzi na dan 31.12. 2009. godine.

• Zatim je dat prospekt banke (CYBN)
• Izveštaj o trgovanju akcijama CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC na dan 31. 12. 2009. godine.

• Grafici za 30 dana, 365 dana i od početka trgovanja

• Grafik koji upoređuje CYBN i BELEX15

• Stock chart

• Komentar o trgovanju akcijama banke (CYBN)

Na kraju rada se nalazi spisak literature...

Sadržaj

UVOD 3
1. Osnovni podaci o banci 4
1.1. Istorijat 4
1.2. Poslovna mreža 5
1.3. Kadrovi 5
2. Izveštaj o trgovanju na Beogradskoj berzi na dan 31.12. 2009. godine. 5
2.1. Indexi beogradske berze na dan 31.12.2009. i grafikoni do 31.12.2009. godine 6
3. Prospekt 8
4. Grafikoni 28
5. Podaci o trgovanju akcijama na dan 11.12.2009. 29
6. Struktura vlasništva 30
7. CYNB u odnosu na BELEX15 33
8. Stock chart 35
9. Komentar 36
10. Literatura 38

Referentni URL