Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga Federalnih rezervi (FED-a) u politickom sistemu SAD
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sistem federalnih rezervi SAD

Pozadina osnivanja Sistema federalnih rezervi SAD


Većina razvijenih zemalja imaj centralnu banku, čije su funkcije veoma slične Federalnim Rezervama. Najstarija, švedska Riksbank, postoji od 1668. i Banka Engleske od 1694. godine. Napoleon I osnovao je Banque de France 1800. godine, a Bank of Canada je započela operacije u 1935. godini. Nemačka Bundesbank je ponovo osnovana nakon Drugog svetskog rata, a pomalo je formirana po uzoru na Fed. Nedavno, neke funkcije Banque de France i Bundesbank je preuzela Evropska centralna banka, formirana 1998. godine.

Federalni rezervni sistem je centralna banka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) (engl. Federal Reserve System, takođe Savezne rezerve, u običnom govoru Fed). Prva ustanova sa dužnostima centralne banke u SAD bila je Prva banka Sjedinjenih država, osnovana 1791. Kasnije, 1816, osnovana je Druga banka Sjedinjenih država. Od 1837. do 1862, u eri slobodnog bankarstva, nije bilo službene centralne banke, dok je od 1862. do 1913. ovu funkciju vršila mreža (privatnih) nacionalnih banaka (banaka odobrenih od strane OCC, agencije Trezora SAD). Nakon niza razarajućih trka na banke, odlučeno je da je SAD potreban centralizovan bankarski sistem.

New York Clearing House Association je prvi zavod za kliring u Sjedinjenim Državama i imao je ključnu ulogu u razvoju i stabilizaciji sistema poravnanja u državi. Osnovan 1853, sa svrhom da organizuje i pojednostavi haotično stanje u razmeni i procesu poravnanja među bankama u Njujorku. Dok nije ustanovljen Savezni sistem rezervi 1913. godine, Clearing House je takođe pokušavao da stabilizuje bankarske i valutne fluktuacije zbog čestih državnih monetarnih panika . Početkom devetnaestog veka Njujorške banke su izmirivale međusobne račune tako što su unajmljivali kurire koji su išli od banke do banke i razmenjivali čekove za vreće zlatnih kovanica ili "metalni novac". Broj banaka je rastao, a razmene kurira su postale svakodnevne. 1831. godine, Albert Gallatin, bivši sekretar trezora i predsednik nacionalne banke Nju Jorka, je napisao da nedostatak svakodnevne razmene menica među bankama "dovodi do popuštanja, pogoduje nekorektnim ekspanzijama i dovodi do ozbiljnih neugodnosti"...

SADRŽAJ

Sistem federalnih rezervi SAD 2
1 Pozadina osnivanja Sistema federalnih rezervi SAD 2
2 Osnivanje Sistema federalnih rezervi SAD 3
3 Uloga i zadaci Sistema federalnih rezervi 5
4 Organizacija i struktura Sistema federalnih rezervi 7
5 Savet guvernera 8
6 Banke federalnih rezervi 10
7 Instrumenti monetarne politike Sistema federalnih rezervi 11
8 Politika kamatne stope 12
9 Pravni status i mesto u vlasti 13
10 Bankarsko poslovanje sa delimičnom rezervom 14
11 Kritika Federalnih rezervi 14
Zaključna razmatranja 15
Literatura 16
Referentni URL