Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Novac i poslovno bankarstvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Novac i kamatnjak

Razvoj novca


Istorija novca pruža nam mnoge pouke ili je barem, ako se samo potrudimo, možemo natjerati da nas mnogo nauči. Zaista je vrlo malo vjerovatno da postoji bilo kakav način na koji bismo o novcu saznali i naučili išta što bi imalo trajnu vrijednost. Novac je specifična roba koju je razvitak robne proizvodnje i razmjene izdvojio iz ostalog robnog svijeta da monopolski vrši ulogu općeg ekvivalenta. Na taj način novac predstavlja prometnu vrijednost koja je apstraktan izraz cjelokupnog bogatstva društvene zajednice, a ujedno služi i kao univerzalno sredstvo za međusobno usporijeđivanje i razmjenjivanje svih proizvoda ljudskog rada. Novac je ekonomsko dobro koje služi u razmjeni materijalnih dobara i usluga između učesnika u robnom prometu. On je nastao kao objektivna potreba efikasnijeg funkcionisanja robne proizvodnje. U toku svog istorijskog razvoja ulogu novca su obavljale veoma razliličite vrste materijala od stoke preko metala do današnjeg čistog papirnog novca. Razvoj novca je direktno vezan za razvoj robne proizvodnje. U početku su se robe mijenjale jedna za drugu (R-R) - trampa, u kasnijem periodu bilo je moguće za jednu vrstu robe dobiti bilo koju drugu ili više njih u istoj vrijednosti i na kraju se izdvojila jedna vrsta robe koja je postala opšti ekvivalent koju su prihvatali svi učesnici razmjene odnosno novac u današnjem smislu riječi.
Šta je to što jedan komad papira, sam po sebi bezvrijedan, čini korisnim i upotrebljivim sredstvom razmijene, a neki drugi komad papira iste veličine nema nikakvu vrijednost? Novac nije ni više ni manje nego upravo ono što jest- ono što se obično daje ili prima prilikom kupovanja ili prodaje roba, usluga ili drugoga. Proces razvoja različitih oblika razmjene robe predstavlja proces nastanka novca . Nastanak novca je bio objektivno uvjetljen potrebama razmjene. Pojava viška vrijednosti namtnula je potrebu za razmjenom robe, gdje se tokom vremena, određeno upotrebno dobro izdvaja, i kod učesnika u procesu razmjene se nameće, kao sredstvo razmjene. Bez upotrebe novca, razmjena materijalnih dobara, bilo u kom periodu razvoja ljudskog društva bila bi nemoguća, izuzev perioda naturalne privrijede kada je trampa obezbjeđivala razmjenu jedne vrste robe za drugu...

S A D R Ž A J


1 Novac i kamatnjak 3
1.1 Razvoj novca 3
1.2 Monetarni agregati M1 i M2 4
1.3 Priroda kamatnih stopa (realna i nominalna) 6
1.4 Funkcije novca 6
1.4.1 Novac kao mjera vrijednosti 7
1.4.2 Novac kao sredstvo razmjene ili prometa 7
1.4.3 Novac kao blago 8
1.4.4 Novac kao sredstvo plaćanja 9
1.5 Trosak drzanja novca 10
1.6 Izvori potražnje za novcem 11
2 Bankarstvo i ponuda novca 14
2.1 Bankarstvo kao posao 16
2.2 Rezerve 19
2.3 Funkcije i struktura kapitala 19
2.4 Adekvatnost kapitala banaka 21
2.5 Uloga cijentralne banke 23
2.5.1 Sprovođenje mera kreditno – monetarne politike 25
2.5.2 Ciljevi monetarne politike 31
2.5.3 Operacije na otvorenom tržištu 31
ZAKLJUČAK 37
LITERATURA 38
Referentni URL