Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bankarski krediti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kredit je za banku kao poverioca dužničko poverilački posao, gde banka kao poverilac upošljava raspoloživi deo slobodnih novčanih sredstava, pri čemu koristi određene forme obligačionih formi, užima određeni oblik ličnog ili realnog jemstva koji je dužnik dužan da prezentira banci, kako bi banka kao poverilac bila stručna da će dužnik uredno i na vreme izvršiti svoje obaveze prema poveriocu.
U savremenom poslovnom svetu bankarski sistem predstavlja fundament ekonomskog razvoja svake zemlje. Prosperitet svake zemlje uzročno je povezan sa bankarskim sistemom pa su principi na kojima se zasniva bankarsko poslovanje izuzetno važni i njihovom izučavanju se posvećuje izuzetna i ozbiljna pažnja. Dobar bankarski sistem garancija je ekonomskog napretka zemlje u globalnom smislu i pouzdan i siguran partner fizičkim licima posmatrano sa pojedinačnog stanovišta građana. Zato je potrebno osposobiti dobar kadar koji će u bankarskom sistemu omogućiti građanima da jednostavno, brzo i efikasno dođu do kredita bez obzira na namenu tih kredita, a za njihove lične potrebe, te da nakon uzimanja istih građani idalje zadrže poverenje u banke i bankarski sistem poslovanja. To je potrebno da bi se obezbedila konstantna, a sa vremenom i razvojem i uvećana klijentela, jer u uzajamnoj sprezi banka-građanin, a na opšte zadovoljstvo i ijednih i drugih, na taj način bi se obezbedio kapital za zadovoljavanje potreba istih.

U nastavku cu objasniti pojam kredita, proceduru kojm se dolazi do kredita, kao i vrste kredita...

SADRŽAJ

UVOD 2
KREDITI ZNAČAJ I FUNKCIJE 3
1.1 OPŠTI USLOVI ODOBRAVANJA KREDITA 4
2 KRITERIJUMI KREDITNE SPOSOBNOSTI KLIJENATA 4
2.1 POSTUPAK ODOBRAVANJA I KORIŠĆENJA KREDITA 5
2.2 NAČIN KORIŠĆENJA KREDITA 7
2.3 VRSTE KREDITA 8
Zaključak 12

Referentni URL