Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primjena ekspertnog sustava pri odredjivanju klase prioriteta radnog naloga u pojedin
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Cilj svakog poduzeća je oblikovati takvu organiza¬cijsku strukturu koja će mu omogućiti stabilno poslo¬vanje, optimalno iskorištenje materijalnih i ljudskih re¬sursa te omogućiti brzo reagiranje na utjecaje iz pripa¬dajuće okoline. Od poduzeća se zahtijeva prilagodljiva organizacijska struktura koja omogućava poduzeću, ne samo prilagođavanje promjenama, već i sudjelovanje u njihovu kreiranju, diktiranju, ali i inicira¬nju. Suprotan zahtjev ovom je relativna stabilnost poslovanja što se omogućuje kroz specijali¬zaciju i racionalizaciju poslovanja uz znatno snižavanje troškova. Stoga je zadatak uspostaviti ravnotežu izme¬đu dva naizgled suprotstavljena zahtjeva: za stabilnoš¬ću sjedne strane i za prilagodljivošću s druge strane.
Da bi poduzeće uspjelo opstati na tržištu od njega se zahtijeva da zadovolji zahtjeve kupca s obzirom na kvalitetu, cijenu i rok isporuke. Navedeni kriteriji mo¬gu se ostvariti samo uz restrukturiranje postojećih po¬duzeća, uvođenjem suvremenih tehnologija, promje¬nama organizacijskih oblika i sudjelovanjem motivira¬nog osoblja, kako u fazi odlučivanja tako i u fazi reali¬zaciji poslova. Iskustva iz pojedinačne proizvodnje pokazala su česta kašnjenja zbog složenih uvjeta proizvodnje na ko¬ju utječe veliki broj faktora koji dovode do značajnih odstupanja rokova isporuke, što dovodi do potrebe za neplanskim angažiranjem dodatnog rada s povećanim troškovima proizvodnje. Analiza pokazuje glavne uz¬roke ovakvog odstupanja:
a) neadekvatno određivanje prioriteta
b) neprilagođeni modeli terminiranja specifičnostima pojedinačne proizvodnje...
Referentni URL