Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Administrativni stil- teorija književnosti - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kako bi što bolje odgovorila na odabranu temu u narednih nekoliko rečenica reći ću nešto o osnovnim karakteristikama administrativnog stila te ću navedene činjenice pokušati što bolje podkrijepiti primjerima.
Administrativni stil se odlikuje velikim stepenom shematiziranosti jezičkih sredstava. Tekstovi koji nastaju kao plod praćenja osnovnih principa ovog stila služe za komunikaciju između pojedinaca i institucija, institucija međusobno, država i državnika..., te se kao takvi odlikuju velikom raznolikošću. Kada posmatramo dalje karakteristike nailazimo na tačnost i preciznost te odsustvo ekspresivno – emocionalne markiranosti.
Ovaj stil posjeduje određene stilske greške koje se ogledaju u predugim rečenicama i odstupanju od standardne jezičke norme. Obično se smatra da ovaj stil ima pet podstilova, to su:
1. Zakonodavno – pravni, čiji su žanrovi zakoni, statuti, ustavi, odluke, naredbe, rješenja
2. Društveno – politički - rezolucije, povelje, deklaracije, programe, referate, saopćenja, izjave
3. Diplomatski - kominikei, demarši, protokoli, memorandumi
4. Poslovni – ugovori, dopisi, fakture, sertifikati, narudžbe, uplatnice, računi, specifikacije
5. Personalni – molbe, autobiografije, žalbe, punomoći, lična dokumenta, upitnici, ankete, formulari itd.
Ovaj stil se realizira u pismenoj formi. Upotreba kancelarizama – ustaljenih riječi ili izraza takođe predstavlja bitnu karakteristiku. Kao izraz višestoljetne tradicije pojavljuje se i upotreba latinskog jezika.
U gramatičkom smislu ovaj stil je nominalan – u njemu dominiraju imenice. Upotreba ovog stila usmjerena je na prenošenje informacija te zahtjeva objektivnost...
Referentni URL