Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sociološka teorija o klasičnoj i savremenoj porodici
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sociologija je najopćija nauka o strukturi i zakonitistima društva. Riječ sociologija nastala je od latinske riječi socius, societas što znači drug, društvo, i od grčke riječi logos koja znači zakon. Naziv sociologija iz spomenutih riječi izveo je francuski filozof Ogist Kont koji je i utemeljivač ove nauke. To je opća nauka o društvu. U dubljem smislu ona je nauka i o čovjeku. On je prirodno i društveno biće. Zbog toga je čovjek predmet proučavanja kako prirodnih tako i društvenih nauka. Sociologija je društvena nauka koja se bavi izučavanjem porodice kao biološke i edukativne društvene grupe. Porodica je univerzalna društvena institucija i nerazdvojni pratilac ljudskoga društva i čovjekovoga postojanja. Spada u red osnovnih, najstarijih i najtrajnijih društvenih grupa. Zasniva se na braku i odnosima srodstva, čiji članovi, po pravilu, žive u zajednici. Porodica je ljudska tvorevina i ima svoju veoma složenu historiju. Dakle, to je društvena grupa vezana krvnim srodstvom i vezama koje su različite prirode od običajno – vjerskih do pravno – ekonomskim. Porodica kao duštvena pojava jeste historijska kategorija, pa je promjenjiva skladno temeljnim promjenama u društvu u kojom egzistira. Priroda njenih unutarnjih odnosa, njene funkcije i položaj u društvu određeni su prirodom prozvodnje neposrednog života. Promjene u društvenim sustavima nisu istog opsega ni smjera kao promjene u društvu kao cjelini. Stoga je u centru znanstvenog i društvenog interesa pitanje odnosa između društvenih promjena s jedne strane s s druge strane dakle pitanje kako se taj najneposredovaniji i primarni društveni sustav mijenja u odnosu na mijenjanje ostalih društvenih sustava kao i cijeloga društva...

Sadržaj

Sadržaj 2
I Uvod 3
II Sociološka teorija o klasičnoj i savremenoj porodici 4
2.1. Pojam porodice 4
2.2. Problemi savremene porodice 6
2.3. Vrste porodice 7
2.3.1. Klanska porodica 7
2.3.2. Zadružna (velika) porodica 7
2.3.3. Patrijarhalna porodica 7
2.3.4. Moderna porodica 8
2.4. Teorije o porodici 8
III Zaključak 10
Literatura
Referentni URL