Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bračne smetnje2 - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Bračne smetnje ili uvjeti za punovažnost braka su činjenice ili okolnosti koje ometaju zaključenje punovažnog braka. Ove činjenice su tačno određene i sankcionisane zakonom te dovode do ništavosti braka. U slučaju neispunjenja nekog od uvjeta za punovažnost braka predviđena je i krivična sankcija.
Naše zakonodavstvo predviđa sljedeće bračne smetnje:
- već postojeći brak (član 10.);
- oduzeta poslovna sposobnost i nesposobnost za rasuđivanje (član 11);
- srodstvo:krvno srodstvo (član 12.);srodstvo po usvojenju (član 13.);srodstvo po tazbini (član 14.);
- maloljetstvo (član 15.) i
- nedostatak volje (član 16.)
Bračne smetnje se u pravnoj teoriji klasificiraju prema različitim kriterijima.Tako bračne smetnje mogu biti :
Otklonjive i neotklonjive-Ova podjela je izvršena prema mogućnosti otklanjanja smetnji.Otklonjive smetnje su one za koje sud može dati odobrenje za zaključenje braka, ali samo u slučajevima koje predviđa zakon. U našem pravu to su maloljetstvo, srodstvo po tazbini i nemogućnost za rasuđivanje.U slučaju neotklonjivih smetnji ne moze se dati prava na sklapanje braka pod bilo kakvim okolnostima i u bilo kojem slučaju.
Trajne i privremene-Trajne smetnje mogu prestati samo smrću(krvno srodstvo).Privremene smetnje mogu vremenom prestati.
Apsolutne i relativne-Apsolutne smetnje onemogućavaju sklapanje braka sa bilo kojim licem (braćnost,maloljetstvo).Relativne smetnje onemogućavaju zaključenje braka samo sa određenim licem(srodstvo)...

SADRŽAJ


I Sadržaj......................................1
II UVOD.......................................2
Bračne smetnje..........................................3
1.Bračne smetnje po Rimskom pravu.............................3
2.Bračne smetnje po PZBiH..................................3
2.1.Bračnost...........................................4
2.2.Oduzeta poslovna nesposobnost ili nesposobnost za rasuđivanje.............4
2.3.Srodstvo...........................................6
2.4.Maloljetstvo.........................................8
2.5.Nedostatak volje......................................10
3.Komparativni prikaz – bračne smetnje u drugim državama.................11
III ZAKLJUČAK.........................................14
IV LITERATURA.........................................15
Referentni URL