Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Emocionalna inteligencija - psihologija- ek
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sadržaj:

1. UVOD 2
2. TEORIJSKE OSNOVE EMOCIONALNE INTELIGENCIJE 3
2.1 INTELIGENCIJA I EMOCIJE 3
2.2 SOCIJALNA I PRAKTIČNA INTELIGENCIJA KAO TEMELJI NASTANKA EMOCIONALNE INTELIGENCIJE 4
Gardnerova teorija višestrukih inteligencija 5
Sternbergova triarhička teorija inteligencije 6
3. KRITIKA KONSTRUKTA EMOCIONALNE INTELIGENCIJE 6
4. MODELI EMOCIONALNE INTELIGENCIJE 8
4.1. Koncept emocionalne inteligencije Mayera i Saloveya 8
B) Emocionalna facilitacija mišljenja 11
C) Razumevanje i analiziranje emocija: upotreba znanja o emocijama 11
4.2. Koncept emocionalne inteligencije prema Bar-Onu 12
4.3. Golemanov koncept emocionalne inteligencije 13
5. NAČINI PROCENJIVANJA EMOCIONALNE INTELIGENCIJE 14
6. ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19
Referentni URL