Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: DINOBJ
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


DINAMICKI OBJEKTI

Dinamicka alokacija i objekti stoje u dvojnom odnosu: dinamicke promenljive mogu biti atributi objekata, ali i sami objekti mogu biti dinamicki.
Dinamicki atributi objekata (ako nisu i sami objekti) zahtevaju isti tretman kao i ostale dinamicke promenljive i to bez obzira na to da li je sam objekat dinamicki ili nije: moraju biti kreirani operacijom New, odnosno ponisteni operacijom dispose. Ako klasa ima dinamickih atributa logicno je da se predvidi metoda za inicijalizaciju (jedna ili vise) u kojoj se otvara me-morijski prostor za njih i (eventualno) upisuju pocetne vrednosti. Ova procedura obicno se zove Init po ugledu na konstruktor. Ukoliko klasa ima inicijalizaciju ona se u celosti smesta u ovu proceduru.
Prema tome, nezavisno od toga da li klasa ima virtuelnih metoda ili ne procedura Init za inicijalizaciju mo`e da sadrzi:

• Zadavanje pocetnih vrednosti statickim atributima
• Kreiranje dinamickih atributa provedurom New
• Zadavanje pocetnih vrednosti kreiranim dinamickim atributima.

Naravno, ako klasa ima virtuelnih metoda, procedura za inicijalizaciju realizuje se kao kon-struktor...
Referentni URL