Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Struktura budzetskih prihoda - komparativna analiza
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

1 Uvod

Sredstva kojima država podmiruje javne potrebe, odnosno izvršava zadatke i funkcije iz svoje nadležnosti nazivamo javnim ili državnim prihodima.
Prihodi se ostvaruju na razne načine tako da imamo:

•prihode od imovine,
•poreze,
•doprinose,
•takse,
•javni dug ili državni zajam
•emisija novca i
•sredstva trezora.

2 Klasifikacija javnih prihoda


U finansijskoj teoriji imamo sledeću podelu javnih prihoda:
redovni i vanredni, javno-pravni i privatno pravni, orginarni i derivativni, prihodi od stanovništva i prihodi od pravnih lica, povratni i nepovratni prihodi, namenski i nenamenski prihodi.

3 Vrste poreza

Porez je novčano davanje.
*Porez na dobit preduzeća*


Porez na dobit preduzeća koja noprmalmno posluju.
Rešenje kojim se utvr|uje obaveza plaćanja poreza na dobit preduzeća, nadležni poreski organ donosi na osnovu podataka iz 1) poreske prijave, 2) poreskog bilansa, 3) podataka do kojih se dolazi putem kontrole. Porez na dobit preduzeća u Srbiji poresku osnovicu predstavlja oporeziva dobit koja se dobija uskla|ivanje prihoda sa rashodima. Prihodi se priznaju u iznosima koji su iskazani u bilansu uspeha, odnosno od prodaje proizvoda, usluga, roba, materijala. Stopa poreza iznosi 14%.

Sadržaj:
1 Uvod 3
2 Klasifikacija javnih prihoda 3
3 Vrste poreza 3
4 Carine 4
5 KORISNO JE ZNATI PRE ULASKA U SRBIJU : 5
5.1 UVOZ I IZVOZ ROBE U PUTNIČKOM PROMETU 5
5.2 PRIJAVLJIVANjE STVARI KOJE PUTNIK NOSI 5
5.3 OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE 6
5.4 CARINJENJE ROBE 6
5.5 ZABRANE UNOŠENJA 6
5.6 UNOŠENJE DINARA I STRANIH SREDSTAVA PLAĆANJA 6
5.7 POTVRDA O UNETIM STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANjA 6
5.8 SPECIFIČNA PRAVA DOMAĆIH FIZIČKIH LICA NA PRIVREMENOM RADU U INOSTRANSTVU I STRANIH FIZIČKIH LICA 7
5.9 POSTUPAK PRI IZLASKU IZ SRBIJE 7
5.10 ZABRANA IZVOZA 8
5.11 KULTURNA DOBRA I PRIRODNE RETKOSTI 8
6 Takse , Doprinosi, Naknade i ostali javni prihodi 8
6.1 Redovna i prinudna naplata 8
6.2 PDV 9
7 AKCIZE 10
8 Struktura budžetskih prihoda Srbije za 2008 10
8.1 Analiza strukture NIP-a za 2008. godinu, po sektorima i korisnicima 10
9 Struktura budžetskih prihoda za Crnu Goru u 2008 17
10 Struktura budžetskih prihoda u Hrvatskoj za 2008 21
10.1 NATO I EU PRIORITETI 22
11 Struktura budžetskih prihoda u Poljskoj za 2008 22
12 Struktura budžeta u Evropskoj Uniji 23
12.1 ISTORIJSKA STRUKTURA BUDŽETA 23
12.2 POSTUPAK USVAJANJA BUDŽETA EVROPSKE UNIJE 24
13 Budžet Srbije u poređenju sa ostalim zemljama 26
13.1 Poboljšanje strukture agrarnog budžeta u narednoj godini 28
14 PRINCIPI EVROPSKE UNIJE O DRŽAVNOJ POMOĆI U KONTEKSTU PROCESA STABILIZACIJE I ASOCIJACIJE – PUTOKAZ ZA HARMONIZACIJU U SRBIJI 29
15 ZAKLJUČAK 30
16 LITERATURA 31
Referentni URL