Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Berza -24
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U V O D

Prema Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drigih finansijskih instrumenata iz 2006. godine, berza je pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo koje, u skladu sa ovim zakonom, obavlja delatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima na berzanskom tržištu, odnosno na berzanskom i vanberzanskom tržištu. U tom cilju berza organizuje poseban informacioni sistem.Organizovanje trgovine hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima berza obuhvata sledeće poslove: 1) organizovanje javne ponude hartija od vrednosti i povezivanje ponude i tražnje hartija od vrednosti; 2) objavljivanje informacije o ponudi, tražnji i tržišnoj ceni hartija od vrednosti i drugih podataka značajnih za trgovinu hartijama od vrednosti; 3) utvrđivanje i objavljivanje kursnih lista hartija od vrednosti; 4) obavljanje drugih poslova u skladu sa ovim zakonom. Tako, primera radi, na Beogradskoj finansijskoj berzi predmet trgovanja su: akcije, obveznice, varanti za kupovinu akcija ili obveznica, depozitne potvrde i finansijski derivati (fjučers ugovori i opcijski ugovori), kao i ostali finansijski instrumenti kojima se u skladu sa Zakonom može trgovati na organizovanom finansijskom tržištu
Zabranjeni poslovi. Berza ne može trgovati hartijama od vrednosti, niti davati savete koji se odnose na kupovinu i prodaju hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, kao ni savete o izboru brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke, ne može obavljati poslove koji su ovim zakonom određeni kao delatnosti brokersko-dilerskog društva, niti druge poslove, osim poslova utvrđenih u Zakonu..Trgovci koji se javljaju kao učesnici u berzanskim aktivnostima dele se u dve grupe: hedžeri su trgovci koje interesuje da dođu u posed određene robe (žito, nafta...), trejderi su trgovci koje roba ne interesuje već razlika u ceni koju mogu da ostvare trgovanjem na berzi.

Sadržaj:

UVOD
1. POJAM AKCIJA 1
2.1.BERZANSKI POSREDNICI 5
2.2 BERZANSKO POSLOVANJE 6
3. FINANSIJSKE BERZE 6
3.1 POJAM I VRSTE 6
4. DELATNOST BERZE 7
4.1.OSNOVNI KAPITAL 7
4.2.DOZVOLA 7
4.3.UPIS U REGISTAR 7
4.4.IZBOR UPRAVE BERZE 7
5. OPŠTI AKTI BERZE 8
4.1.ČLANOVI BERZE 8
4.2. BERZANSKO TRŽIŠTE 8
4.3.ARBITRAŽE 8
4.4.NADZOR 8
6. ZNAČAJ BERZE 8
LITERATURA
Referentni URL