Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Akcionarsko društvo begej zrenjanin
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. OPIS POSMATRANE ORGANIZACIJE

1.1. Kratak istorijat i delatnost


SZR »KOKTEL« ZVORNIK, osnovana je 1995. godine. Na početku, ova fabrika je imala 14 radnika i bavila se isključivo proizvodnjom gaziranih sokova. Medjutim, vremenom se fabrika razvija, raste broj radnika i obim proizvodnje. U tabeli broj 1. vidimo porast broja zaposlenih, prema merenjima iz 1995., 1998. i 2002. godine.

Godina Broj radnika
1995. 10
1998. 30
2002. 50
Tabela 1.

Vremenom se proširivao asortiman proizvodnje ove fabrike, tako da se danas ova firma bavi proizvodnjom i prometom gaziranih, negaziranih sokova i sirupa. Ova firma poseduje i preko 50 prodavnica širom Republike Srpske kojima se vrši dostavljanje proizvoda ove firme. Kao primarna delatnost ove firme, izdvaja se proizvodnja svih vrsta sokova. Kao sirovina se koriste šećer, limuntus, vitamin ‘’C’’, ekstrati, itd. Valja napomenuti da je fabrika sokova ‘’KOKTEL’’ jedna od većih u Republici Srpskoj.

1.2. Organizaciona struktura

Organizacionu strukturu SZR ''KOKTEL'' možemo predstaviti u obliku strukture tipa stabla.

SADRŽAJ:

1. Opis posmatrane organizacije
1.1. Kratak istorijat organizacije 2
1.2. Organizaciona struktura 3
1.3. Proizvodni program i obim proizvodnje 3
1.4. Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura 7
2. Tehnološko - tehnički opis procesa proizvodnje
2.1. Predmeti rada 9
2.2. Tehnološka šema procesa proizvodnje 9
2.3. Opis tehnološkog postupka10
2.4. Specifikacija mašinsko - tehnološke opreme koja učestvuje u
procesu proizvodnje12
2.5. Dispoziciona raspored prostorija (pogona), mašina i tehničke
opreme - LAYOUT13
3. Analiza programa proizvodnje
3.1. Količinska analiza i ABC analiza prema količini pojedinih
proizvoda15
3.2. Vrednosna analiza i ABC analiza prema ostatku dohotka 16
3.3. Ukupna ABC anliza za navedena dva kriterijuma 16
3.4. Analiza dobijenih rezultata 16
4. Predlozi za poboljšanje i razvoj (tehnologije, proizvoda, kadrova,upravljanja, marketinga, radnih uslova, poslovne saradnje) 17
5. Prilozi 18
Referentni URL