Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: 3D modeliranje i vizuelizacija racunarske tastature u AutoCAD okruzenju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Kompjuterske tastaure su sastavni deo svakog kompjuterskog sistema jer omogućavaju unos ulaznih podataka. Današnje tastature uglavnom sadrže 104 tipke ali se mogu pronaći i specijalne vrste tastature namenjene igračima kompjuterskih igraica ili radnicima za unos brojčanih podataka.

Problem i cilj rada

Projektovanje predstavlja kompleksan i dug proces koji zahteva dosta uloženog rada i vremena. Projektovanje proizvoda predstavlja skup aktivnosti: definisanje stila rešenja, proračuna, konstruisanja, simulacije ponašanja i izrada probnog proizvoda radi ispitivanja. Projektant mora na što brži i racionalniji način doći do željenog modela i mora zadovoljiti funkcionalnost, estetiku i bezbednost.

Problem se javlja kada se postupak projekovanja odvija ručno. Projektanti koriste papir, olovke, rapidografe, lenjire, uglomere… za kreiranje skica, modela. Nedostaci ovog načina su smanjena preciznost, odnosno kvalitet izrađene dokumentacije; dugo vreme neophodno za izradu dokumentacije, zapravo konstruisanje; nemogućnost korigovanja postojećih crteža i dokumenata; problem skladištenja tehničke dokumentacije; dokumentacija izrađ ena ručnim postupcima povećava cenu koštanja izrade tehničke dokumentacije a ona utiče na povećanje cene koštanja proizvoda što naravno uvek težimo da izbegnemo. Ručni postupci projektovanja imaju mnogo nedostataka i danas se smatraju nepodobnim za rad projektanata.

Problem može nastati i kod računarskog projektovanja, ali ti problemi su neuporedivo manji i zanemarljivi u odnosu na manualni način projektovanja jer su izgledi za njihovo reš avanje realni i izvesni u skorijoj buduć nosti. Jedan od problema, zapravo bolje reći prepreka, je odabir softvera, jer postoje razni softveri koje inženjeri koriste u svom radu. Rekao sam da nije problem nego prepreka zbog toga što je prednost mnogo veća, konkurencija razvija proizvodnju a to znači sve kompletnije i jednostavnije softvere za upotrebu. Prepreke upotrebe različitih softvera neki proizvođači softvera su rešili tako što programi podržavaju jedni druge, rad u jednom može se učitati u drugom i izvoditi promene i obrnuto. Problemi koji se javljaju računarskim projektovanjem biće sve više elimisani razvojem novijih softvera i novih verzija softvera za inženjersko projektovanje.

Cilj projektovanja je doći do rešenja sa minimalnim ulaganjem rada i vremena a da pri tom to rešenje zadovolji funkcionalnost, estetiku i bezbednosne kriterijume. Cilj proističe iz problema, zapravo svrha cilja je izbeći probleme a izbećićemo ih automatizacijom inženjerskih poslova. Automatizacija inženjerskih poslova podrazumeva CIM koncept (Computer Integrated Manufacturing – integrisanje pripreme i proizvodnje pomoću računara). CIM koncept između ostalog podrazumeva i CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) “ računarom podržano projektovanje i proizvodnja”. Računarsko projektovanje predstavlja potpunu automatizaciju manuelnog projektovanja.

CAD softver obuhvata niz nezavisnih paketa programa za kreiranje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih površinski orijentisanih modela sa pratećim modulima za grafičku i alfanumeričku interpretaciju geometrijskih elemenata, njihovo povezivanje i memorisanje u bazu podataka, dimenzionisanje, pozicioniranje i izradu grafičke dokumentacije. U softver za modeliranje spadaju i paketi programa za kreiranje zapreminskih – Solid modela koji omogućuju analize kinematskih karakteristika sistema kao i proračun parametara sistema. Posebni paketi programa omogućuju analizu dinamike mašinskih sistema, analizirajući parametre sastavnih delova sistema, kao i proračun konstrukcija metodom konačnih elemenata, simulaciju i druge analize koje definišu dodatne karakteristike mašinskog sistema. Danas se CAD sistemi mogu instalirati na različite hardvere i operativne sisteme.

Primenom računara i softvera AutoCAD, predhodno navedene probleme možemo uspešno rešiti. AutoCAD je jednostavan koliko to priroda posla dozvoljava, apsolutno je precizan za razliku od ručnog crtanja i ovim softverom možemo nacrtati sve što zamislimo. Primena AutoCAD-a u odnosu na ručno crtanje ima mnogo prednosti:
- Velika tačnost i preciznost, pogotovo izražena kod složenijih modela.
- Nema ograničenosti u pogledu veličine papira, razmere.
- Lako i brzo editovanje crteža što nam daje mogućnost ispravljanja
grešaka i unošenja dopuna.
- Neograničeni broj istih crteža.
- Mogućnost crtanja modela koji se ručno ne mogu nacrtati.
- Velika ušteda vremena prilikom kreiranja crteža.
- Mogućnost ubacivanja standardnih elemenata.

U našem slučaju reč je o modelovanju kompjuterske tastature. Potrebno je stvoriti geometriju i efektnu vizualizaciju odnosno izraditi prostorni model. Nemogućnost predstavljanja trodimenzionalnog modela na papiru se ispostavilo da je najveći problem. Crtanje modela i njegovih elemenata u ortogonalnom projekcijama zadovoljava potrebu potpunog definisanja oblika i veličina. Na osnovu ortogonalnih projekcija i kod vrlo jednostavnih elemenata, ko je nedovoljno tehnički obrazovan neće moći stvoriti sliku i neće imati predstavu o njegovom stvarnom izgledu u prostoru. Zato je neophodno da model prikažemo iz pozicije gde će njegov prostorni izgled biti uočljiv a zato AutoCAD ima razvijene metode kao što su perspektiva, ortogonalna aksonometrija i kosa projekcija. Međutim vizuelnu prezentaciju možemo dobiti na periferijskim uređajima monitori, projektoru…
Referentni URL