Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Anatomija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sistem organa za kretanje(lokomotorni aparat) izučava nauka o kostima(osteologija), zglobovima(syndesmologija) i mišićima (myologija)

KOSTI

Kosti oblikuje mezenhimno potporno tkivo, koje čine ćelije i međućelijska tvar
Uloga :Potpora tijelu (glavnu potporu daje kičma, sastavljena od pršljenova)
Zaštita organa u tjelesnim šupljinama U gornjem dijelu - kičma, rebra i grudna kost omeđuju grudni koš i štite organe
U donjem dijelu trupa - sakrum i kosti karlice omeđuju prostor u kom su zaštićeni organi karlice
Zaštita CNS-a (kosti glave i kičma štite CNS)
Služi za pripoj mišica
Prema obliku, kosti se dijele na:
Duge (nadlaktična, bedrena)
Kratke (pršljenovi)
Pločaste (kosti krova lobanje,
karlice)

Na dugim kostima razlikujemo:
Srednji dio (diaphysis)
Krajeve (epiphysis)
Dio izmedju dijafize i epifize metafiza (metaphysis) je dio najizrazitijeg rasta i najbolje opskrbljen krvlju. Na metafizi ili neposredno ispod nje se vezu tetive i zglobna čahura
Koštana tvar sadrži organske i anorganske tvari koje daju elastičnost i čvrstocu kosti
Glavni anorganski sastojci su:
kalcijev fosfat
magnezijev fosfat
kalcijev karbonat
Kalcijev fluorid
Kosti su građene od koštane tvari koja može biti
zbijena (substantia compacta) najčešće u srednjim dijelovima kosti (dijafize)
b) spužvasta (substantia spongiosa) najčešce u krajnjim dijelovima kosti (epifize)
Referentni URL