Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mesto algoritama za rutiranje u savremenim računarskim mrežama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Termini Internet Gateway i IP Router se često zamenjuju u značenju. Ovi termini
označavaju uređaj koji pomera IP datagram od jedne mreže do druge bazirano na adresi destinacije. IP Router može da bude samostalan uređaj koji samo prosleđuje datagrame između mreža. Takođe, to može biti kompjuter-domaćin (host computer) koji je povezan sa više od jednom mrežom, i koji prosleđuje datagrame. Mreža je podeqena na veliki broj podmreža, uključujući i bridž-povezane segmente (brix=most, dvoportni uređaj sloja veze, čije su uloge filtriranje saobraćaja na osnovu
fizičkih adresa i razdvajawe kolizionih domena). Ruteri prenose saobraćaj između podmreža, prevodeći format paketa, uključujući opšti saobraćaj i uvodeći politiku sigurnosti. Paketi se prenose na bazi adresa mrežnog sloja OSI referentnog modela. Mrežna adresa ima dva dela, adresu podmreže i adresu stanice. Svaki LAN segment ima jedinstvenu podmrežnu adresu, i svaki uređaj (računar, port rutera) unutar podmreže ima svoju jedinstvenu adresu. Rutiranje se obavlja pomoću skokova, što znači da svaki ruter
posmatra odredišnu adresu u IP zaglavlju i određuje sledeći skok koji će paket proslediti jedan korak bliže ka svom cilju. Na primer, ako zamislimo određenu kompaniju koja ima dva odvojena tima, pritom svaki tim ima svoju mrežu. Ruter omogućava spajawe ovih mreža i njihovu povezanost sa Internetom. Postoji jedna specijalna tabela rutiranja.
Referentni URL