Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Specifičnosti promocije u marketingu Banaka- Meridian banka – (sada Agricole)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Профил Меридиан Банке АД

Меридиан банка АД Нови Сад је 100% приватне мешовита банка, основана 1991. године. Банка данас послује кроз разгранату мрежу од 85 филијала, у свим већим градовима Србије, и са нових 10 филијала у процесу отварања, намерава да ту мрежу и даље проширује. Сертификат квалитета ISO 9001 у области банкарских услуга, коришћењем најсавременијих банкарских IT технологија, принципално чланство MasterCard International и VISA International , као и у националној DinaCard асоцијацији само су неке од обележја Меридиан Банке.

750 високостручних запослених обезбеђују најквалитетнију банкарску услугу на просторима Србије. 26000 правних и 84000 физичких лица која тренутно користе услуфе МеБа као и стални прилив нивих клијената најбољи су доказ успешности Банке и потврда квалитета њених услуга.

Jула 2005 Меридиан Банка је постала део групације Crédit Agricole S.A. Pariz највеће европске банкарске групације и друге банке по величини у свету . Докапитализацијом Мериидиан Банке Crédit Agricole S.A. Pariz постала је власник 71% капитала и тиме проширила своје међународно пословање које обавља у преко 65 земаља и на Србију.
Меридиан Банка партнерством са Crédit Agricole у Србији доноси не само свежа финансијска средства, огроман кредитни потенцијал и финансијску сигурност, већ и нове банкарске и сродне производе и услуге, с обзиром да се Crédit Agricole, поред пружања услуга становништву, бави и корпоративним и инвестиционим банкарством, осигурањем, лизингом и управљањем средствима ("asset management") а такође је један од европских и глобалних лидера у финансирању инфраструктурних пројеката и у потрошачким кредитима.

Развој Меридиан Банке АД

MERIDIAN BANK AD
Нови Сад је 100% приватна мешовита банка

Децембар 1991.године – Основана под називом “YUCO-BANK DD”
Април 1992.године - Добија овлашћења за девизно пословање од НБЈ,
Јул 2000.године - укљућена y међународну мрежу плаћања SWIFT
Август 2001.године – добија велико овлашћење од НБЈ
Септембар 2001.година – Мења назив у “MERIDIAN BANK AD”
Септембар 2001.године – Категоризована од НБЈ као Банка А класе
Јун 2002. године – Добија сертификат ISO 9001:2001
Септембар 2002.године - Добија лиценцу за “MASTER CARD”
Октобар 2002.године - Добија лиценцу за “VISA”
Октобар 2002.године – Прва уводи е-банк, електронско и интернет банкарство у СРЈ
Јануар 2003.године – Успешно уводи домаћи платни промет у Банку
Септембар 2003.године - Добија леценцу за “DINA CARD”
Октобар 2003.године - Инсталира 10.000 ПОС Терминала
Фебруар 2004.године – Инсталира “SIЕMENS IP” систем за пренос слике, гласа и података
Септембар 2004.године - Уводи лични чек
Октобар 2004.године – Инсталира 100 банкомата
Децембар 2004. године – Отварање 90 филијала широм Србије
Јул 2005.године - стратешко партнерство са Crédit Agricole S.A.

Банка данас послује кроз разгранату мрежу од 130 филијала, у свим већим градовима Србије, и са нових 10 филијала у процесу отварања намерава да ту мрежу и даље проширује.

Партнерство са Credit Agricole S.A.

Credit Agricole S.A. потписује уговор о преузимању 71%акција Меридиан Банке АД и планира да постане лидер у финансијским услугама у Србији.
Меридиан банка је од 1. јула званично постала чланица Credit Agricole Group, друге банке у свету по величини капитала. Ова француска банка постала је већински власниј 71% акција Меридиан Банке. Као чланица ове групе Меридиан Банка планира да постане лидер у сектору пословања са станиовништвом, малим и средњим предузећима и да пружи значајну подршку домаћој привреди.
Referentni URL