Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kancelarijsko poslovanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Kancelarijsko poslovanje podrazumjeva rad u organima i organizacijama, a osnovni cilj je ažurno registrovanje i tok radnog procesa.. Kancelarijsko poslovanje služi da se osnovni poslovi uredno planiraju,otpočnu i na vrijeme završe.

Kancelarijsko poslovanje možemo posmatrati u širem smislu kao tehnički rad poslova planiranja,organizovanja,analiziranja,komunikacija i sl.U užem smislu to je tehnički rad koji obuhvata :primanje,otvaranje,pregledanje i raspoređivanje akata,združivanje akata,dostavljanje akata u rad,razvođenje akata,rokovnik predmeta,otpremanje akata,arhiviranje i čuvanje akata.

Kancelarijsko poslovanje,koje je zaista dobro organizovano organima i organizacijama,zaista doprinosi boljem i lakšem radu tih organa,a osnov za uspješan rad je zasnovan na jednostavnosti,racionalnosti,ekonomičnosti i tačnosti.
Kancelarijsko poslovanje možemo smatrati uspješnim ako:
• obezbjeđuje stalni uvid u kretanje predmeta
• pojednostavljuje prikupljanje i obradu podataka
• postaje bogat izvor podataka i informacija

Kancelarijsko poslovanje zahtijeva propisno vođenje,te su stoga doneseni propisi,kojima se uređuje organizacija i vođenje kancelarijskog poslovanja.

Kancelarijsko poslovanje pripada oblasti informatike.Osnovne karakteristike poslovanja su planski pristup i trajnost.Sistem rada je jednostavnost i klasifikacija akata i to alfabetskim,numeričkim ili alfanumeričkim.
Najbitniji zadatak kancelarijskog poslovanja je vjerodostojnost akata.

3.NAČELA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA

Kancelarijsko poslovanje mora da se obavlja po utvrđenim načelima koja sadrže osnovne smjernice.
• Tačnost,kao načelo, jako je važno u obavljanju kancelarijskog poslovanja.
• Ekspeditivnost zahtijeva da se ovi poslovi moraju planirati,na vrijeme započeti i u roku uspješno završiti.
• Jednostavnost,načelno podrazumijeva svođenje svake radne operacije na najmanji broj pokreta.Znači izbjegavati komplikovane radnje i višestruke evidencije.
• Jednoobraznost se zasniva na jedinstvenim propisima kancelarijskog posovanja,a tim načelom se utvrđuje organizacioni i tehnički princip,odnosno dinamika i način obavljanja.
• Načelo preglednosti je u svrhu jasnoće i uočljivosti.
• Ekonomičnost,je zapravo načelo,koje zahtijeva da ulaganje bude što manje a rezultati što bolji
• Načelo budnosti zahtijeva organizovanje kancelarijskog poslovanja koje omogućava bezbjednost pečata,štambilja,žigova,strogo povjerljivih i povjerljivih akata i druge službene dokumentacije za vrijeme rada i po njegovom završetku.


PROPISI VEZANI ZA KANCELARIJSKO POSLOVANJE


Kancelarijsko poslovanje uređuje tri vrste propisa:nearhivski,arhivski, i međunarodni propisi.
Nearhivskim propisima uređeno je postupanje sa aktima od strane njihovog stvaraoca.
Najznačajniji nearhivski propisi su:
• Zakon o administrativnoj službi u upravi;
• Zakon o opštem upravnom postupku;
• Zakon o pečatima;
• Zakon o ovjeravanju potpisa,rukopisa i prepisa;
• Zakon o administrativnim taksama i naknadama;
• Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave;
• Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave.

Kancelarijsko poslovanje u organima i organizacijama Bosne i Hercegovine propisima koje su donijeli nadležni organi Bosne i Hercegovine a najznačajniji propisi u ovoj oblasti su:
1. Zakon o upravi;
2. Odluka o kancelarijskom poslovanju ministarstva,službi,institucija i drugih tijela Savjeta ministara Bosne i Hercegovine;
Referentni URL