Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Fotonaponsko pretvaranje energije (fotocelije) - fizika - diplomski rad PDF folder
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ

1.UVOD...6
2. Sunce kao izvor energije....7
2.1 Sunce ..............7
2.2 Prividno kretanje Sunca...............10
2.3 Ekstraterističko zračenje (Solarna konstanta) ..............13
2.4 Sunčevo zračenje na površini zemlje..............14
2.5 Sunčevo zračenje na nagnutu ploču ..............17
3. Poluprovodnici ..21
3.1 Poluprovodnički elementi i jedinjenja............21
3.2 Slobodni elektroni i šipljine u poluprovodnicima .........22
3.3 Teorija energetskih zona ..............24
3.4 Primesni poluprovodnici ..............28
3.5 Osnovne osobine Ge, Si, GaAs i SiO2 ............35
4. PN spoj ...............36
4.1 Nepolarisani pn spoj ...36
4.2 Energijski dijagram pn-spoja.......37
4.3 Kapacitivnost p-n spoja................38
4.4 p-n spoj pod dejstvom spoljašnjeg električnog polja ....39
4.5 Strujno-naponska karakteristika pn-spoja .....39
4.6 Dioda............41
4.7 Dioda u strujnom kolu.42
5. Solarna ćelija .....44
5.1 Istorija fotonaponske konverzije ...44
5.2 Princip rada solarne ćelije...........44
5.3 Parametri solarne ćelije...............47
5.4 Snaga solarne ćelije ....49
5.5 Efikasnost solarne ćelije..............50
5.6 Zavisnost parametara sunčeve ćelije od temperature ...50
5.7 Materijali za izradu solarnih ćelija................52
6. Tipovi solarnih ćelija .......57
6.1 Silicijum .......57
6.2 Solarne ćelije od monokristalnog silicijuma ..63
6.3 Solarne ćelije od polikristalnog silicijuma.....68
6.4 Solarne ćelije od amorfnog silicijuma............72
6.5 Solarne ćelije od drugih materijala................79
6.6 Solarne ćelije sa koncetratorima..83
6.7 Perspektive razvoja .....84
7. Primena sunčanih ćelija ..87
7.1 Fotonaponski panel .....87
7.2 Fotonaponski sistemi...90
7.3 Tipovi fotonaponskih sistema .......96
7.4 ˝Payback time˝ ............99
7.5 Primeri primene sunčevih ćelija..100
8. Zaključak.........106
9. Literatura ........107
Referentni URL