Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Akcioni turisticki aranzmani - ture - ekonomija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
AKCIONI TURISTIČKI ARANŽMANI - TURE

Akcioni turistički aranžmani tj. ture predstavljaju oblik turističkih
aranžmana u okviru kojih se raznovrsni oblici turističke ponude, u odnosu na
vrijeme I mjesto, usklađuju, sinkroniziraju te se nude unutar jednog jedinstvenog , cjelovitog aranžmana, koji se doživljava u pokretu.
Ova vrsta aranžmana redovito sadržava veći broj turističkih destinacija u
kojima se boravi relativno kratko te je zbog toga neizostavna dobra
informiranost, odnosno upoznatost, organizatora putovanja s atraktivnostima svih mjesta koja su uvrštena u itinerar, program putovanja. Obzirom da je smisao aranžmana putovanje od destinacije do destinacije, glavnu ulogu, pri izradi jednog takvog aranžmana, odigrava odabir mjesta posjećivanja prilikom izvršavanja programa aranžmana. Osim glavnog aduta putovanja, potrebno je uvrstiti još nekoliko usputnih mjesta koja će svojim atraktivnostima pridonijeti odlučivanju potencijalnih kupaca upravo za taj aranžman. Turista, koji se odlučuje za kupnju akcionih aranžmana, traži u njemu mogučnost zadovoljavanja svojih potreba (potrebe da se kreće, zadovolji svoju znatiželju). Upravo zbog stalnog pokreta, može se reči, da se akcioni turistički aranžman doživljava u jednom dahu. Kod izrade aranžmana posebna pažnja se posvećuje izboru prijevoznog sredstva. Izabrano prijevozno sredstvo mora omogučiti dolazak u sve točke navedene na itineraru, a svojim konforom zadovoljiti klijentelu koja u njemu
boravi najveći dio putovanja. Udobnost smještaja stavlja se u drugi plan, jer je boravak u njemu ograničen na relativno kraći vremenski period.

SADRŽAJ:

1. AKCIONI TURISTIČKI ARANŽMANI - TURE... 1
2. PODJELA AKCIONIH TURISTIČKIH ARANŽMANA..... 3
2.1 KLASIČNA (KRUŽNA) PUTOVANJA AUTOBUSOM.............4
2.2 KRUŽNA TURISTIČKA PUTOVANJA VLAKOM....6
2.3 BRODSKA KRUŽNA PUTOVANJA, KRSTARENJA 8
2.3.1 Krstarenja morem ....9
2.3.2 Riječna krstarenja ....9
2.3.3 Krstarenja (ture) jezerima.....10
2.3.4 Faze izrade krstarenja...........10
2.4 KRUŽNA PUTOVANJA ZRAKOPLOVOM ...........13
3. POJMOVI TURISTIČKE SKUPINE I GUIDED TOURS-A............ 16
4. POJAM I ULOGA TURISTIČKOG VODIČA I TURISTIČKOG
PRATITELJA .............. 18
5. PRIMJER IZRADE KRUŽNOG PUTOVANJA, KRSTARENJA... 22
5.1 ELEMENTI SIGURNOSTI PUTNIKA, POSADE I SAMOG BRODA.........22
5.2 IZRADA PROGRAMA KRSTARENJA ..23
6. ZAKLJUČAK .............. 41
6.1 SITUACIJA U HRVATSKOJ 42
Referentni URL