Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primena programskog paketa 3d studio max r3 u izradi animacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Predmet i cilj istraživanja

Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je programski paket 3D Studio Madž u verziji 3 (R3) koji predstavlja jedan od najmoćnijih programskih paketa u oblasti kompjuterskih animacija i kompjuterski generisanih slika (Computer Generated Imagery - CGI) za PC platformu. Sam programski paket je toliko kompleksan pa se i detaljni izvornik za ovaj paket prostire na dve knjige od po 1000 strana. Tu se ujedno i uočava prva poteškoća u proučavanju ovog paketa jer je pre svega ova literatura namenjena naprednijim korisnicima i samim time se podrazumevalo određeno predznanje iz kompjuterske grafike i animacija u opšte.

Pored svih objektivnih i subjektivnih teškoća ipak je odgovarajući materijal prikupljen, sistematizovan i konačno obrađen što je u krajnjoj meri rezultovalo ovim diplomskim radom. Ovaj rad je ujedno i pokušaj da se još jednom ukaže na izvrsne karakteristike ovog programskog paketa sa jedne strane i na veliku potrebu da se animacije uvrste kao obavezni de budućih multimedijanih aplikacija koje će se razvijati u okviru različitih predmeta na Tehničkom Fakultetu “ Mihajlo Pupin “ u Zrenjaninu.


Metod rada i izvori podataka


Klasičan izgled diplomskog rada sam pokušao da izbegnem uvođenjem multimedijalne prezentacije u kojoj je prikazan sam rad preko odgovarajućih ekranskih formi sa dosta rudimentiranim navigacionim interfejsom. Kao osnovni metod rada, koji je pak zbog osobina programskog paketa (obim i kompleksnost) bio prevashodno određen, je bilo iščitavanje literature iz date oblasti.

Klasična literatura nije bila dovoljna da se nađu prihvatljiva objašnjenja i definicije nekih pojmova tako da su korišćeni podaci sa odgovarajućih NJEB stranica koje su takođe navedene zajedno sa klasičnom literaturom.

Sam rad nikad ne bi ugledao svetlost dana da nije bilo Doc. Dr. Ivane Berković koja je odobrivši mi temu i kroz kasnije ispravke dozvolila mi da jednu ovako ozviljnu i meni nadasve interesantnu oblast obradim i prezentujem u ovom rady. Specijalno bih se zahvalio mojoj devojci Daliborki i mojoj porodici na nesebičnom razumevanju i podršci za sve ove godine koje su sada iza nas.


Karakteristike programskog paketa 3D Studio Madž R3

Osnove 3D grafike i razumevanje 3D prostora

Još od davnina se čovek trudio da svet oko sebe prikaže na najrealističniji način. Problem koji je od najranijih dana postojao je bio dvodimenzionalnost izražajnih sredstava koja su trebala da prikažu u opštem slučaju trodimenzionalne stvari i objekte. Jedno od rešenja ovog problema je i programski paket 3D Studio Madž R3 koji će u daljem tekstu biti označen samo sa Madž.

Sam pojam trodimenzionalne grafike podrazumeva da radimo sa objektima koji imaju svoju širinu, dubinu i visinu. Glavna razlika između 2D i 3D objekte je dubina, ako bi ste jedan 2D objekat želeli da vidite iz neke druge tačke gledišta morate ga ponovo nacrtati dok kod 3D objekta koji poseduju dubinu ( bar u virtuelnom svetu ) jednostavno menjate tačku gledišta bez ponovnog iscrtavanja.

3. Animacija (Ostrva sa zvezdanim nebom)

Ovo je najkompleksnija animacija pre svega jer su korišćeni najveći objekti sa najkompleksnijom strukturom mapa koje su im pridružene a ujedno i sama animacija je propuštena kroz VideoPost jer se traži da bude zvezdano nebo a kamera se pravolinijski kreće i samo pomoću VP efekta StarField se može još jače dočarati efekat kretanja.

Dobra strana Madž paketa jeste mogućnost importovanja različitih objekata koji su već urađeni. Konkretno za našu scenu je bilo iluzorno raditi ostrva ako se nema već neka zahtevana specifikacija kako ta ostrva treba da izgledaju pa sam iz standardne biblioteke objekata izvukao jedan od ponuđenih oblika ostrva.

Kada sam postavio objekat na scenu dodao sam more koje je u stvari jedan običan Plane objekat i scena je već bila spremna da se ubaci kamera i materijali što je ujedno prestavljalo najteži deo posla. Na slici 2.44 se vidi aktuelna scena sa otvorenim Material Editor-om u kome su već ubačene odgovarajuće mape.

[Slika: animacija.png]
Referentni URL