Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sredstva placanja u zemlji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.1 UVOD

Razvoj robne proizvodnje i kreditnog sistema kontinuirano stvara različite oblike platnih i kreditnih instrumenata kojima se registruju, prenose i realizuju novčane obaveze i potraživanja različitih učesnika u procesu reprodukcije. Vrednosni papiri jesu vrsta platnog instrumenta i predstavljaju pisane dokazne isprave koje vlasniku, korisniku ili zaduženiku daju određena imovinska prava. Vrednosni papiri, bez obzira kojeg su oblika i vrste, jesu i instrumenti finansiranja poslovnog subjekta, tačnije deoničkog društva ili korporacije, a i nekih drugih pravnih osoba. Ti instrumenti imaju različite funkcije: potvrđuju prava i obaveze iz robnog prometa, izražavaju kreditne odnose, omogućavaju transfer rizika na sa jednog na druge ekonomske subjekte, svedoče o ulaganju u različite oblike kapitala. Oni su prema tome formalizovani izraz ekonomskih transakcija, s obzirom da zakonodavstvo detaljno utvrđuje pravila njihove emisije i prometa. Najpoznatiji instrument za realizaciju novčanih aktivnosti u vidu hartije od vrednosti koja je najpoznatija u građanstvu jeste ček.

Ček predstavlja pismenu ispravu kojom izdavalac/potpisnik daje banci bezuslovnu naredbu da podnosiocu isplati naznačenu sumu novca. On predstavlja vrednosni papir kojim njegov izdavatelj daje nalog drugoj osobi da preko njegovog pokrića isplati određeni iznos novca korisniku čeka. Može se reći da je ček sredstvo ili instrument za prenos finansija, tj sredstvao preko kojeg finansijska institucija može platiti određeni iznos u određenoj valuti. Izraz ček (eng cheque) je vremenom evoluirao. Vodi poreklom još iz 17. veka gde je izgovor uzet iz francuskog dok sama reč potiče od Arabskog izraza sakk koji je predstavljao pismeni akt kao sredstvo za plaćanje na prostorima Persije. Ček kao hartija od vrednosti se kod nas dosta uspešno u praksi kao sredstvo plaćanja, ali i danas i pored savremenih načina plaćanja koji zamenjuju ček kao što su pre svega kreditne kartice, ček opstaje.

Limitirani bankarski ček koji se kod nas najviše koristi ostaje u upotrebi, ali će njegova naplata biti nešto drugačija kada svi trgovci budu imali fiskalne kase i kada počne primena poreza na dodatu vrednost. “Ček se ukida” mogli smo da čujemo nekoliko puta ove godine, vest koja kod potrošača izaziva strah i paniku. Veći deo naših građana svoj skromni standard popravlja tako što u nekom od mini marketa robu pazari na odloženo plaćanje. Sem za bakaluk, čekovi dobro dođu i za druge potrepštine, školski pribor, odeću i obuću: uglavnom se se kupuju na tri rate. Stoga bi za većinu potrošača ukidanje čarobne hartije bilo udar na standard, jer to parče papira je čuvar krhkog socijalnog mira. Ipak, limitirani banakarski ček se neće ukinuti, ali će banke svoje komitente sve više inspirisati da plaćaju karticama, kako je to danas uobičajeno ne samo u zemljama Evropske unije, već i u većini onih koje prolaze tranziciju.Do promena u upotrebi limitiranog čeka doći će kada svi prometnici koje zakon obavezuje uvedu fiskalne kase. - Limitirani ček koji većina jedino i poznaje, ostaće u upotrebi. To odgovara bankarima, njihovim komitentima i svim drugim učesnicima u prometu.

Ovaj način plaćanja poznaju sve zemlje. U Francuskoj se, recimo, 36 odsto prometa obavlja tim putem. Kod nas ova materija nije regulisana zakonom, ali, ako se zna koliko se čekovi na odloženo plaćanje dugo koriste, to je svakako odavno trebalo učiniti. Naši propisi predviđaju da se ček upotrebljen u mestu gde je i izdat naplaćuje u roku od osam dana, a u ako se radi o dva različita grada, onda je to 15 dana. Zato bi svi koji kupuju robu na kredit uz pomoć čekova trebalo da insistiraju da na njima ispune datume dospeća plaćanja. Tada im se ne bi dogodilo da trgovci sve naplate odjednom.Sadržaj :


1 UVOD 3
1.1 Nalog za plaćanje 4
1.2 Menica 5
1.3 Bankarska garancija 6
1.4 Čekovi 8
1.5 Platna kartica 9
1.6 Akreditiv 10
2 ZAKLJUČAK 12
3 LITERATURA 13
Referentni URL