Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Matematicko modelovanje-matematicko modelovanje-16
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz matematike.

Cilj nastave matematike u osnovnoj školi je:
- da učenici usvoje elementarna znanja koja su potrebna za shvatanje pojava i zavisnosti u životu i društvu,
- da osposobi učenike za primenu usvojenih matematičkih znanja u rešavanju raznovrsnih zadataka iz životne prakse,
- da učenike pripremi za uspešno nastavljanje matematičkog obrazovanja i za samoobrazovanje,
- da doprinese razvijanju mentalnih sposobnosti, formiranju naučnog pogleda na svet i svestranom razvitku ličnosti učenika,
- da darovitim učenicima omogući ispoljavanje i razvijanje matematičke sposobnosti.

Nastava matematike podrazumeva posebne sposobnosti i sklonosti za matematiku koje se razvijaju nastavom. Među tim sposobnostima i sklonostima su:

- pojačana sposobnost logičkog mišljenja,
- rezonovsanje na povišenom nivou apstrakcije,
- brzo generalizovanje,
- otkrivanje relacija i njihovo matematičko izražavanje,
- pronalaženje originalnih rešenja problema,
- snalaženje u prostoru i vremenu itd.


Razvijanje matematičkih sposobnosti učenika, njihovo motivisanje i podsticanje za učenje matematike je poseban zadatak u početnoj nastavi.

Matematičko-kibernetičko modelovanje je od izuzetne važnosti kako u formiranju matematičkih pojmova i modela, tako i u modelovanju životnih situacija.

SADRŽAJ:

1. Uvod .......................................................... 3
2. Osnove matematičko-kibernetičkog modelovanja ......................... 4
3. Metoda matematičko-kibernetičkog modelovanja u početnoj nastavi matematike .......5
4. Modeli u početnoj nastavi matematike ......................... 7
5. Geometrijski modeli rešavanja problema ...................... 8
6. Metoda tablica ................................................... 8
6. 1. Primeri .................................................. 9
6.2. Zadaci............................................................13
7. Zaključak ...................................................... 14
8. Literatura ............................................................... 15
Referentni URL