Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistem za obradu transakcija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1 UVOD

Sistemi za obradu transakcija(Transaction Processing Systems-TPS) pruža podršku tekućem odvijanju poslovnog procesa. Oni pripadaju operativnom nivou poslovnih aktivnosti. Uobičajeni su delovi informacionog sistema sistem za obradu transakcija, upravljački izvještajni sistem, sistem za podršku odlučivanju i sistem kancelarijskog poslovanja. Sistem za obradu transakcija (Transaction Processing Sыstem TPS) ili transakcijski sistem pruža podršku tekućem odvijanju poslovnog procesa. Transakcijski je sistem osnovni deo informacionog sistema. On pripada operativnom nivou poslovnih aktivnosti. Stariji je naziv EOP. Uopšteno, sistemi za obradu transakcija imaju tri opšte funkcije: vođenje evidencije, izdavanje dokumenata i izveštavanje. Vo enje evidencije uključuje evidentiranje zapisa o svakoj poslovnoj transakciji u bazu podataka. Izdavanje dokumenata se odnosi na generisanje raznovrsnih dokumenata potrebnih u poslovanju (računi, karte, čekovi, virmanom i sl), što je neophodno za efikasno funkcionisanje poslovnog procesa. Izvještavanje služi za praćenje odn. kontrolisanje posl procesa. Kod velikog broja transakcija rade se izveštaji o greškama ili pogrešno obavljenim transakcijama da bi se našle neprihvaćeni ili neuobičajene transakcije koje treba naknadno kontrolisati....


S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 SISTEM ZA OBRADU TRANSAKCIJA 4
2.1 Funkcije sistema za obradu transakcija 4
2.2 Podsistemi za obradu transakcija u kompaniji 6
2.3 Faze obrade transakcija 7
2.4 Izlazi iz sistema za obradu transakcija 9
2.5 Od EDI-ja do elektronske trgovine 10
3 ZAKLJUČAK 13
4 LITERATURA 14
Referentni URL