Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istraživanje o poslovanju tri banke - intessa, raiffeisen, aik banke
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uvod

U ovom seminarskom radu biće opisan pojma banke i finansijske institucije. Šta su banke, čime se bave i sl. Takođe će biti reči i o ostalim finansijskim institucijama. Sledeći deo rada biće prikaz tri banke Intessa, Raiffeisen i AIK banke. Biće dat prikaz poslovanja ovih banaka kao i njihov kratak opis.

I. Banka i ostale finansijske institucije
1.1 Tipovi finansijskih institucija


Postoji veći broj institucija finansijskih tržišta. One su se razvijale uporedo sa razvojem ovih tržišta. Pojedine institucije nastale su pre finansijskih tržišta (banke, štedionice). Neke institucije tvorevina su finansijskih tržišta, kao što su institucionalni investitori (osiguravajuće organizacije, penzioni fondovi), kao i neki finansijski posrednici (investicione kompanije). Postoje različite vrste finansijskih institucija i sve one služe za najefikasnije transferisanje finansijske štednje od suficitnih prema deficitnim ekonomskim jedinicama. Finansijske institucije se mogu klasifikovati na različite načine.

1. Prema jednoj klasifikaciji finansijske institucije se dele u tri grupe: a) intermedijarne finansijske institucije, b) berze i v) pomoćne i specijalizovane finansijske institucije.

Intermedijarne finansijske institucije u tokovima finansijske štednje od suficitnih do deficitnih ekonomskih jedinica učestvuju tako što i one izdaju (kreiraju) određene finansijske instrumente, koji su predmet kupovine i prodaje kojima se transferiše finansijska štednja. Ove institucije su finansijski posrednici u punom smislu reči. Postoje razne vrste intermedijarnih finansijskih institucija. Najvažnije su: 1) komercijalne banke, 2) štedionice, 3) štedno–kreditne zadruge, 4) osiguravajuće kompanije, 5) penzioni fondovi i 6) finansijske kompanije i drugi institucionalni investitori.

Berze su druga specifična vrsta finansijskih institucija. One ne reiraju svoje finansijske instrumente, već su organizovana mesta za njihov promet. Treću grupu finansijskih institucija čine sve ostale finansijske institucije. One su međusobno različite. Zajedničko im je to što je svaka od njih specijalizovana za određenu vrstu aktivnosti u finansijsko-tržišnom smislu, zbog čega imaju zajednički naziv pomoćne i specijalizovane finansijske institucije. 2. Prema drugoj klasifikaciji, finansijske institucije se dele u sledeće četiri grupe: a) centralna banka, kao centralna monetarno-finansijska institucija, b) depozitne institucije, v) nedepozitne institucije i g) posredničke institucije. 3. Prema trećoj klasifikaciji, finansijske institucije se dele u sledeće kategorije: a) klasične (tradicionalne) (banke, štedionice, kreditne zadruge i dr.), b) institucionalni..

SADRŽAJ:
Uvod 3
I. Banka i ostale finansijske institucije 3
1.1 Tipovi finansijskih institucija 3
1.2 Banka kao finansijska institucija 4
1.3 Spisak banaka u Srbiji 5
II. Istraživanje o poslovanju tri banke u Srbiji 6
1 Banka Intesa 6
1.1 Organizaciona struktura banke Intessa 8
1.2 Istorijat 8
1.3 Misija, cilj i vizija banke Intessa 9
1.4 Bilans stanja 9
1.5 Bilans uspeha 10
2 Raiffeisen Banka 12
2.1 Istorijat 12
2.2 Bilans stanja Raiffeisen banke 14
2.3 Bilans uspeha Raiffeisen banke 15
2.4 Cilj i Vizija banke Raiffeisen Beograd 16
3 AIK Banka 17
3.1 Istorijat 17
3.2 ORGANI I ORGANIZACIJA AIK BANKE AD NIŠ 18
3.3 Bilans stanja 19
3.4 Bilans uspeha 20
III. Istraživanje o poslovanju tri banke u Srbiji 21
1 Kvalitativno poređenje Raiffeisen, AIK i Intessa banke u Srbiji 21
2 Kvantitativno poređenje Raiffeisen, AIK i Intessa banke u Srbiji 23
Preporuke 24
Zaključak 24
Literatura 25
Referentni URL