Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Turisticke znamenitosti Bona
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Бон (Bonn), миран град на Рајни (Rhine), до 1999. године био је главни град Савезне Републике Немачке, а данас је један од већих културних и научних центара земље. Историја града дуга је две хиљаде година. Бон је био бањско место где се пила кисела вода док није постао бучан дипломатски центар. Смештен је у прелепом амбијенту на реци Рајни која је дала значајан печат овом граду. Познат је као барокно краљевско седиште некадашњих владара, седиште главног универзитета и родно место Лудвига ван Бетовена (Ludwig van Beethoven). Посетиоци су често пријатно изненађени контрастима између величанствених историјских грађевина, сеоског шарма, урбаног начина живота и квалитетних културних атракција.

Бон је највише привлачио туристе док је био главни град. Многи су долазили у град да виде зграде владе и институције. Поред ових грађевина туристичке локалитете представљају и бројне цркве, палате, музеји и позоришта. Један од најзначајнијих тачака града је родна кућа Лудвига ван Бетовена. У време фестивала и других значајних дешавања велики број туриста посећује град.
У приказу туристичких знаменитости Бона обрађени су најзначајнији фактори који утичу на туристичка кретања а то су положај града, природне и друштвене вредности, културно-историјске знаменитости, материјална база и организација туризма, промет туриста.
Рад се темељи на истраживањима током боравка у Бону и директном упознавању туристичких знаменитости града, али коришћен је и литерарни метод, затим картографски, статистички, графички, компаративни и метод критичности.
У овом раду Бон је верно представљен али директан контакт са градом је незаменљив доживљај. Поред упознавања са туристичко-географским карактеристикама и знаменитостима Бона, рад има намеру и да испровоцира потенцијалне посетиоце да га посете и доживе.

II ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ГРАДА

Бон је један од највећих градова у северном делу Рајнско-Вестфалске (Nordrhein-Westfalen) области. Област заузима територију од 34.080 km². Главни град је Дизелдорф (Düsseldorf), а остали већи градови су Есен (Essen), Келн (Köln), Дортмунд и Бон. Састоји се од равничарског северозападног дела које се према североистоку уздиже и ствара узвишење

Карта 1: Положај Бона у Европи
[Slika: bon.png]

ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ

Природне вредности околине Бона својом лепотом и богатством повољно утичу на туристичка кретања. Разнолик пејзаж, долина реке Рајне и Рајнско горје представљају идеално окружење за пријатан боравак и одмор посетиоца ове регије. Поред прелепог природног амбијента, угодна клима и разноврстан биљни свет пружају незабораван доживљај. Посетиоци уживају било да бораве дуже овде било да само пролазе кроз ову регију.


Рељеф као туристичка вредност


Средишњи део западног дела Немачке има различит рељеф, који се састоји претежно од пространих платоа с којих се издижу заравњене Средњонемачке планине, надморске висине 500-800 m. Грађене су углавном од старијих палеозојских стена, појединачни врхови местимично су вулканског порекла, раздвојени широким и делимично дубоким речним долинама и појединим котлинама. Средњонемачке планине протежу се правцем југозапад-североисток, сличних су висина и облика, стрмијих падина и заобљених највиших делова. Некада су чиниле јединствене планинске ланце, али су тектонским раслојавањем подељене речним долинам Рајне, Мајне (Main), Нае (Nahe), Мозела (Mosel), Зига (Sieg), Липе и др (Група аутора, 1973).
У северозападном делу средње Немачке пружа се Рајнско горје, које је изграђено од кристаластих шкриљаца. Југозападно од овог дела долине Рајне налази се горје Хунсрик (Hunsrück) 816 m, а североисточно горје Таунус 880 m. Северно од њих су Ајфел (Eifel) 747 m и Вестервалд (Westеrvald) 657 m са многобројним кратерским језерима (Група аутора, 1987). Северно од ових планина простире се Бонски басен који је образован од флувијалних и флувиоглацијалних наноса. После клисурастог сужења између планина Ајфела и Вестервалда, Хунсрика и Таунуса, Рајна је нанела веће количине речног материјала. На ободу басена су терасе, покривене лесом, док је виши део басена под шумом (Давидовић, 1999).
Непосредна околина Бона је разнолика. Налази се између седам брежуљака, долине Ара (Ahr) и националног парка Ајфел, у прелепом амбијенту на реци Рајни. Северно-немачка равница се простире у правцу севера и северозапада, а долина Рајне се пружа југоисточно према Кобленцу (Koblenz) и представља тектонску долину. Овај равничарски терен био је јако погодан за формирање града (Schmidt, 1996).
Рељеф погодује развоју излетничког, рекреативног, наутичког и бањског туризма.


Клима као туристичкa вредност

Западна Европа припада атлантској климатској области. Као последицу тога има ниже температурне летње максимуме, а више температурне зимске минимуме, у односу на области исте географске ширине на источном делу континента где је изражена континентална клима. То је имало утицаја и на годишњу температурну амплиту која је мања у односу на источну Европу. Ови утицаји се јављају као последица топлих западних ветрова и голфске струје са Атлантика, а не као последица географске ширине. Западни ветрови доносе велику количину водене паре што проузрокује и велику облачност (Давидовић, 1999).
Клима у Немачкој је специфична у односу на остатак континента у једној ствари, топлије је на северу него на југу. На то утиче ваздух са Атлантика, океаном пролази топла голфска струја која уз Рајну и њенe притоке омогућује струјање топлијег ваздуха. Због тога у северозападној Немачкој зими ретко има снегa, а магле су честа појава. Све ово углавном карактерише и простор Бона и околине.


С А Д Р Ж А Ј


I УВОД.....................................................4

II ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ГРАДА.....5

III ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ.........................9

Рељеф као туристичка вредност..........................................................9
Клима као туристичкa вредност.........................................................10
Воде као туристичка вредност............................................................14
Биљни и животињски свет као туристичка вредност.............15

IV ДРУШТВЕНЕ ОСНОВЕ ТУРИЗМА БОНА.....................18

Историјат града...............................................................18
Основне карактеристике становништва.........................…...............20
Привредне карактеристикa...............................................21
Физиономија насеља.................................................23

V НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ БОНА..................................................................25

Важне цркве..................................................25
Дворaц Годесбург и палате................................................................28
Музеји и галерије.................................................32
Историјске зграде, институције и споменици..................37
Савезне владине зграде и институције............................40

VI КУЛТУРНИ ЖИВОТ БОНА, НАЈЗАНИМЉИВИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ОБЈЕКТИ..................44

VII МАТЕРИЈАЛНА БАЗА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИЗМА.....................47

VIII ПРОМЕТ ТУРИСТА.............................53


IX ПРЕДЛОГ ЗА УПОЗНАВАЊЕ БОНА И ЊЕГОВЕ ОКОЛИНЕ.........56

X ЗАКЉУЧАК.....................58

XI ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ.................59
Referentni URL