Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stavovi gradana
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz kulture ponašanja.


Nikada stvarno ne razumiješ osobu
sve dok ne gledaš na stvar s njezina stajališta –
dok se ne uvučeš u njezinu kožu i prošećeš uokolo.


ATTICUS FINCH U ROMANU HARPERA LEEA TO KILL A MOCKINGBIRD


Stavovi imaju veoma važno mjesto u ponašanju potrošača, jer su središnja komponenta misaone strukture svakog pojedinca. Koncepti misaone strukture, osim stavova uključuje i znanje, uvjerenja, ljudske vrijednosti, mišljenja, imidža itd.

Problem stavova spada među najvažnije i najviše istraživane probleme u istraživanju tržišta. Stav je stečena, relativno trajna i stabilna organizacija emocija, vrednovanja i reagiranja prema nekom objektu, u našem slučaju proizvodu ili nekom elementu marketinške strategije. Stavovi se formiraju u procesu socijalizacije na osnovu neposrednog iskustva s objektom stava (proizvodom) ili posredno u interakciji sa socijalnom okolinom.

Cilj ovog seminarskog rada je otkrivanje stavova građana Splita o prodaji putem Interneta. Činjenica je da se na hrvatskom Internetu još uvijek ne može puno toga kupiti. Naše Internet tržište je u takvom stadiju razvoja da na njemu uspješno mogu prodavati jedino poduzeća koja imaju razvijenu skladišnu i prodajnu infrastrukturu kroz djelatnost klasične maloprodaje. Nedavna propast prvih hrvatskih Internet dućana (Mobile Web Shop) o tome sasvim jasno svjedoči. S druge strane, novi projekti podržani klasičnom maloprodajnom infrastrukturom imaju velik potencijal rasta. Ozbiljan rast Internet maloprodaje u Hrvatskoj očekuje se u 2005. godini.

Seminarski rad je koncipiran u dva dijela. U prvom dijelu je definiran sam pojam stava, njegove glavne sastavnice, te najpoznatiji instrumenti koji se najčešće koriste za mjerenje stavova.

U drugom dijelu je prikazano provedeno istraživanje kojim sam željela otkriti stavove građana Splita o prodaji putem Interneta. Istraživanje sam provela anketiranjem, a veličina uzorka je bila 100 ispitanika.

Zaključci istraživanja i preporuke su navedeni na kraju seminarskog rada.

KAZALO

UVOD......................................................3


1. STAVOVI..........................................................4

1.1. Instrumenti za mjerenje stavova...................5

2. OCJENJIVANJE STAVOVA GRAĐANA SPLITA O PRODAJI PUTEM INTERNETA.........................7

2.1. Definiranje ciljeva istraživanja........................7
2.2. Izvori podataka i vrste istraživanja.........................7
2.3. Izbor uzorka....................................................7
2.4. Anketni upitnik..................................................8
2.5. Terenski rad...........................................................11
2.6. Analiza i intepretacija..........................................11
2.7. Zaključci i preporuke...............................................20


LITERATURA....................................20
Referentni URL