Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sarajevski atentat
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz istorije.

Sarajevski atentat poslužio je kao povod za izbijanje Prvog svjetskog rata.
Naime, Gavrilo Princip, član tajne organizacije "Mlada Bosna" koja je imala za cilj da putem buna, ustanaka i oružanih atentata zbaci austrougarsku vlast u Bosni i Hercegovini, izvršio je atentat na austrougarskog prijestolonasljednika i nadvojvodu - Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, 28. juna 1914.

S A D R Ž A J

1. UVOD 2

2. GAVRILO PRINCIP 4
2.1. Biografija 4

3. PREDUSLOVI ZA PLANIRANJE ATENTATA 6
3.1. Aneksna kriza 8
3.2. Atentat 9
3.3. Odgovornost za atentat 11

4. ZAKLJUČAK 15

5. LITERATURA 16
Referentni URL