Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Debalans na primarnom tekucem racunu ; uloga realnog deviznog kursa
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

PREDGOVOR

Ekonomska dešavanja na području Bosne i Hercegovine u novijem periodu su ohrabrujuća, dok su političke tenzije obeshrabrujuće. Da li će politički rizici oslabiti ekonomski razvoj? Sažet odgovor je: Ne. Duži i detaljniji odgovor mora da uzme u obzir razliku između kratkoročnih izazova i srednjeročnih perspektiva. Sa ekonomskog aspekta ove druge su bolje od prvih. Dugoročne perspektive su, takođe, pozitivne, jer je većina ekonomskih debalansa održiva srednjeročno i kratkoročno za razliku od onih, na primer, kod razvijenijih suseda - Srbije i Hrvatske - koji srednjeročno nisu održivi. Ključna stvar u Bosni i Hercegovini je neusklađenost političkih i ekonomskih rizika Za razumevanje razvoja u Bosni i Hercegovini ključna je neusklađenost između političkih i ekonomskih rizika. Kratkoročni ekonomski rizici su veći od srednjeročnih rizika, dok je kod političkih rizika upravo obrnuto. U ovom tekstu će biti opisani aktuelni razvoji i biće istražene srednjeročne perspektive. Dati su i neki komentari dugoročnih izgleda u zaključku.


SADRŽAJ:

1 UVOD 4
1.1 Centralna Banka 4
1.2 IMF-a zaključio konsultacije s BiH 8
2 Šta je to realni devizni kurs? 9
2.1 Realan devizni kurs je obračunska kategorija 10
2.2 Rast i makroekonomski debalansa 11
3 De balans – tržište 12
4 ZAKLJUČAK 15
5 LITERATURA 16
Referentni URL