Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nafta - hemija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz hemije.

[Slika: oilLogo001.gif]

SADRŽAJ

1. UVOD...................................................................................................................................5

2. OPĆENITO O GORIVIMA ...............................................................................................
2.1. Definicija goriva i osnovna podjela...............................................................................6
2.2. Tekuća goriva.................................................................................................................7
2.3. Prirodno tekuće gorivo – nafta.......................................................................................8

3. POVIJEST NAFTE.............................................................................................................8

4. POSTANAK NAFTE.............................................................................................................
4.1. Anorganska teorija.........................................................................................................10
4.2. Organska teorija ...........................................................................................................11

5. NALAZIŠTA NAFTE…………………………………………………………………….12

6. FIZIKALNA SVOJSTVA NAFTE........................................................................................
6.1. Gustoća..........................................................................................................................17
6.2. Isparljivost.....................................................................................................................17
6.3. Napon para....................................................................................................................17
6.4. Temperatura paljenja.....................................................................................................18
6.5. Viskoznost.....................................................................................................................18

7. KEMIJSKI SASTAV NAFTE........................................................................................18
7.1. Ugljikovodici..............................................................................................................19
7.1.1. Lančasti ugljikovodici........................................................................................19
7.1.1.1. Alkani.....................................................................................................20
7.1.1.2.Alkani s razgranatim lancima.................................................................21
7.1.1.3. Alkeni....................................................................................................21
7.1.2. Prstenasti ugljikovodici......................................................................................22
7.1.2.1. Cikloalkani...........................................................................................22
7.1.2.2. Areni.....................................................................................................22
7.2. Sumporni spojevi nafte.................................................................................................23
7.3. Dušikovi spojevi nafte...................................................................................................23
Referentni URL