Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Finansije

Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Teme

 1. Utvrdjivanje trzisne vrijednosti akcija primjenom Gordonovog modela (0 Odgovora)
 2. Utjecaj novca na proizvodnju i cijene-sem.rad2 (0 Odgovora)
 3. Uticaj države na politiku cena (0 Odgovora)
 4. Pojam i uloga akcije (0 Odgovora)
 5. Pojam i struktura sredstava međunarodne likvidnosti (0 Odgovora)
 6. PDV u Bosni i Hercegovini (0 Odgovora)
 7. Održivost spoljnog duga - analiza, dijagnoza, implikacije (0 Odgovora)
 8. Odnos dokumentarnih akreditiva i bankarskih garancija (0 Odgovora)
 9. Njujorška berza diplomski (0 Odgovora)
 10. Nefinansijski pokazatelji biznis plana (0 Odgovora)
 11. Upravljanje upravlj računovodstva i savremeno organizovanje preduzeca magistarski (0 Odgovora)
 12. Međunarodni monetarni fond i Srbija (0 Odgovora)
 13. Medjunarodna trgovinska arbitraza (0 Odgovora)
 14. Medjunarodno poslovno finansiranje (0 Odgovora)
 15. Marža u određivanju cena u trgovinskom preduzeću (0 Odgovora)
 16. Teorije novca (0 Odgovora)
 17. Teorija troskova (0 Odgovora)
 18. Strana ulaganja u hotelijerstvu (0 Odgovora)
 19. Strana ulaganja sa posebnim osvrtom na turističku privredu crne gore master rad (0 Odgovora)
 20. SSL (Secure Sockets Layer) (0 Odgovora)
 21. Sredstva i izvori sredstava preduzeca (0 Odgovora)
 22. Revizija u savremenim uslovima poslovanja (0 Odgovora)
 23. Revizija potrazivanja (0 Odgovora)
 24. Revizija javnog sektora (0 Odgovora)
 25. Rashodi banke (0 Odgovora)
 26. Računovodstveni aspekti evidentiranja kreditnih transakcija u bankama (0 Odgovora)
 27. Racunovodstveni tretman prihoda - teorijska operacionalizacija (0 Odgovora)
 28. Racunovodstveni prikaz PDV-a (0 Odgovora)
 29. Racunarski hardver i sim kartice (0 Odgovora)
 30. Procesnopravni dio Statuta ICTY (0 Odgovora)
Stranica: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Referentni URL