Web Roboti

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,082
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Web Roboti
Web Roboti (koji se nazivaju i “spajderi”) su programi koji automatski surfuju Web-om sledeći hipertekst linkove i skenirajući sadržaj sajta. Pošto roboti nisu pravi korisnici, njihove aktivnosti treba isključiti iz analize podataka o posetiocima. To je teško uraditi u log-fajl analizi, da bi prepoznale aktivnost robota, alatke log-fajl analize moraju da znaju za tog robota baš kao što anti-virus softver mora da zna za određeni virus da bi mogao da ga detektuje. Pošto robota ima na hiljade – a novi se pojavljuju svakog dana – log-fajl analiza ne može da prepozna svakog robota. (Zapravo, WebSideStory je u poslednje vreme identifikovao na stotine robota koje alatke popularnih log’fajl analiza nisu još uspele da prepoznaju). Suprotno tome, pošto roboti zapravo ne uzrokuju pojavljivanje stranica na displeju brauzera, HitBox automatski isključuje njihove aktivnosti.

Keširane stranice
Mnogi ISP-ovi održavaju proxy servere koji pohranjuju na milione stranica kopiranih sa Web-a. Kada neki korisnik zatraži stranicu koja je pohranjena na proxy-iju, ISP brzo isporuči tu stranicu sa proxy-ija, tj. ne koristi Web server da bi povukao tu stranicu sa Web-a jer to mnogo duže traje. WebSideStory i drugi su utvrdili da se 14 do 20 procenata pregledavanja stranice na tipičnom sajtu vrši preko proxy-ija. Log-fajl analize ne mogu da detektuju stranice koje isporučuje proxy što ima za rezultat značajno podbacivanje u zbrajanju ukupnog broja pregladavanja stranice. HitBox detektuje sve stranice koje se pojave na displeju, bez obzira na njihov izvor i tako daju tačan broj pregledavanja stranice.

Zbirke adresa
Mnogi ISP-ovi imaju zbirku IP adresa koje dinamički dodeljuju pojedinačnim korisnicima. Pri tome, pojedinačni korisnik može da koristi više IP adresa tokom vremena – čak i u toku jedne posete nekom sajtu. Pošto log-fajl analiza identifikuje pojedinačne korisnike po njihovim IP adresama, ona ne može da prati korisnika čija se IP adresa promeni. Sve to ima za rezultat da zbrajanje jedinstvenih korisnika i merenje vremena koje korisnici provode na sajtu i na pojedinim stranicama može da bude veoma neprecizno. Suprotno tome, HitBox identifikuje pojedinačne korisnike nezavisno od njihovih IP adresa, dakle obezbeđuje tačne vrednosti za ove statistike.

Dinamički sadržaj
Sadržaj Web-stranice se često generiše dinamički. Uobičajeni primer su stranice koje su search-results stranice čiji se sadržaj generišeu letu, kao odgovor na korisnikov zahtev da se određena stranica nađe. Log-fajl analize, koje se oslanjaju na kriptovane URL, imaju teškoća i sa identifikovanjem ovog tipa stranice, a kamoli njenog dinamički generisanog sadržaja. Kod HitBox-a, vlasnici sajta mogu da dodaju kod svojim CGI, tj, generatorima dinamičkog sadržaja, kako bi obezbedili HitBox-u jedinstveni identifikator za tu stranicu (kao što je stranica koja daje opis proizvoda), kao i za njen dinamički generisan sadržaj (kao npr. ID nekog određenog proizvoda). Na taj način HitBox obezbeđuje precizne statistike za dinamički sadržaj.

Pad Web servera
Uopšteno govoreći, kada padne Web server, brauzeri će, ako je to moguće, snimati tražene stranice iz cache-a. Log fajlovi ne registruju pregledavnje ovih stranica zato što server ne prepoznaje stranice koje isporučuje cache, ali i zato što server može da prekine formiranje log fajla. Pošto HitBox podatke prikuplja direktno sa brauzera i daje na analizu u WebSideStory, HitBox precizno registruje pregledavanje ovih stranica.

Lažno pregledavanje stranice
Web surferi često prate dobro poznate putanje i brzo skaču od stranice do stranice uopšte ne pregledajući njihov sadržaj. Log-fajl analize ne mogu da prepoznaju ovakvu situaciju pa svaki taj skok ubrajaju u pregledavanje stranice čak i kada korisnik zapravo nije pregledao tu stranicu, što može da dovede do značajnog preračunavanja broja pregledavanja stranica. I log-fajl analize i HitBox mogu da prepoznaju ovu situaciju mereći vreme koje je provedeno na sajtu. Međutim, HitBox daje i jedinstveno alternativno rešenje za ovaj problem: vlasnik sajta doda HitBox kod na kraju HTML-a za neku stranicu,ili posle ključnog sadržaja. Ako korisnik isuviše brzo napusti tu stranicu, kod HitBox-a neće biti snimljen pa HitBox neće registrovati to pregledavanje stranice. Ova tehnika omogućava dobijanje mnogo realističnijih podataka o broju pregledavanja stranica u ovakvim problematičnim situacijama, i to bez analiziranja vremena povedenog na stranicama.

Dostupnost informacija
Realno vreme
U brzokoraknom svetu elektronskog poslovanja, blagovremena Web informisanost ima suštinski značaj. HitBox prikuplja, analizira i isporučuje informacije u realno vreme i time omogućava vlasnicima sajta da posmatraju promet na sajtu i aktivnost njegovih posetilaca u vreme kad se ta aktivnosti i odvija. Suprotno tome, iako se mali log-fajlovi mogu analizirati veoma brzo, tipični log-fajlovi su veliki pa je neophodno da se obrađuju u vreme smanjene aktivnosti što dovodi do kašnjenja od jednog ili više dana.
Trenutna dostupnost
U tipičnom elektronskom poslovanju, mnogim ljudima u mnogim delatnostima neophodna je trenutna dostupnost Web informacijama kompanije. Iako izveštaji log-fajl analiza mogu da se ucine dostupnim svima u okviru organizacije preko mreže, intraneta ili Web stranice, ovakva informacija je statična i gotovo uvek stara bar jedan dan. Kod HitBox-a, ovlašćeni korisnici u čitavoj kompaniji mogu da imaju trenutni pristup informacija i to u svako doba, preko bukvalno svake Internet veze – čak i preko bežičnih uređaja koji su priključeni na Web.
Bezbednost i pouzdanost
Iako većina vlasnika Web sajtova pokušava da održi visok nivo bezbednosti i dostupnosti svoji informativnih sistema, sredstva koja su potrebna za obezbeđivanje gotovo savršenog nivoa bezbednosti i dostupnosti često prevazilaze mogućnosti vlasnika sajta što značajno uvećava rizik sistema log-fajl analiza u samoj kući. Uz to, kada vlasnik ima poblem dostupnosti sistema, druge IS funkcije kao što su prodaja, račnovodstvo i MIS sistemi, mogu da se nadmeću sa sistemom log-fajl analize oko ograničenih sredstava. Kod HitBox-a, sve informacije se prikupljaju, obrađuju, isporučuju i skladište preko WebSideStory infrastructure koja predstavlja poslednju reč tehnike – tako se vlasniku sajta pruža najviši nivo sigurnosti i dostupnosti a smanjuju napetosti kad su sredstva ograničena.

IT resursi - Hardver, softver i osoblje
Log-fajl analize se obično vrše korišćenjem softvera koji se već nalazi na sistemu vlasnika sajta, pri čemu je ponekad neophodan i dodatni softver za pregledanje izveštaja. Uz to, log fajlovi za velike sajtove mogu biti veoma veliki –gigabajti za jedan jedini dan. (Zbog toga mnogi Web provajderi obično ne obezbeđuju log fajlove.) Zbog svega ovoga, IT sector jedne kompanije mođe da se suoči sa značajnim troškovima i operativnim teškoćama da bi:
- Platili Web provajderu da generiše log fajlove.
- Obezbedili CPU i dovoljan kapacitet za rad softvera i operacija sa log fajlovima.
- Pribavli dozvolu, instalirali i nadograđivali softver za analiziranje i pregledavanje.
- Obezbedili i obučili osoblje za rad sa softverom za analizaranje i sa log fajlovima.
- Obučili zaposlene da koriste softver za prelgedavanje.
Suprotno tome, za HitBox nije potreban nikakav dodatni hardver, softver niti osoblje. WebSideStory vrši celokupnu obradu i skladištenje podataka. Jedine alatke koje su potrebne korisnicima u kompaniji su poznati Web brauzeri koji su već instalirani na njihovim radnim mestima. To omogućava vlasnicima sajta da sva sredstva usmere na pravo poslovanje.

Implementacija
Kod log-fajl analiza, softver za analiziranje (a ponekad i softver za pregledavanje) treba da se instalira i konfiguriše na sistemu vlasnika sajta. Uz to, treba obučiti IT inženjere i korisnike da rade sa ovim sistemom i da ga koriste. To može da bude dugotrajan i naporan process. Suprotno tome, za implementaciju HitBox-a, vlasnik sajta jednostavno umesti parče koda HitBox-a u kod za svaku stanicu na sajtu. Ovaj process može da se vrši i automatski, za brzu implementaciju na velikim sajtovima. Jednom kada se to uradi, svi u kompaniji mogu da odmah da koriste HitBox informacije – obično za dan ili dva, i to tako da se samo minimalno utiče na normalan rad u kompaniji.

Ekspertiza
Prodavci softvera za analiziranje log-fajlova uglavnom pržaju izvestan nivo podrške svojim kupcima. Međutim, da bi se system analiziranja log-fajlova uspešno koristio, vlasnik sajta mora da obezbedi i da održava ekspertizu za rad, održavanje i popravku čitavog sistema. Za HitBox gotovo da nije potrebna ekspertiza ovog tipa – pored jednostavnog umeštanja koda HitBox-a na stranice sajta, bukvalno sve operacije HitBox-a mogu da izvode svi korisnici koji poznaju standarni Web brauzer. Ova jednostavnost omogućva kompaniji da se usredsredi na korišćenje Web informisanosti, a ne na njeno sticanje.

Uspešnost sajta
Formiranje log fajlova iziskuje znatno vreme CPU-a i I/O diska na Web serveru. Uz to, analiziranje log fajlova, ukoliko se vrši na Web serveru, može da oduzme mnogo CPU vremena. Taj utrošak vremena sistemskih sredstava može negativno da utiče na uspešnost sajta na veoma zaposlenom serveru. HitBox uopšte ne koristi ova sredstva jer se obrada podataka vrši u WebSideStory pa se celokupan kapacitet Web servera može koristiti za maksimalno funkcionisanje sajta.

Kapacitet sistema
Sistemi analiziranja log-fajlova se najčešće nude na nekoliko prethodno setovanih nivoa kapaciteta i tako postavljaju pred vlasnika sajta problem sa obimom prometa i brojem korisnika koje sistem opslužuje. Nadogradnja sistema da bi mu se uvećao kapacitet može da bude skupa, a vlasnik sajta se radije opredeljuje za preveliki kapacitet nego što se miri sa premalim. Kod HitBox usluga, nivo usluga se lako odmeravaju prema potrebama vlasnika sajta, te se vlasnik tako oslobađa dodatnih izdataka za nadogradnju ili za nekorišćeni kapacitet a usluge se razvijaju simultano sa razvojem vlasnikovog biznisa.

Kontrolisanje troškova
Za log-fajl analize je često neophodno da vlasnik sajta nabavi značajan deo hardvera i sofvera u samom startu, te da onda vremenom nadograđuje. To može da izazove značajne izdatke na informacionu tehnologiju, i to često nepredvidive. Suprotno tome, HitBox se nudi za jednostavnu mesečnu zakupninu, bez potrebe za početnim ulaganjem. To omogućava vlasnicima sajta da efikasno kontrolišu i predviđaju svoje troškove.

ZAKLJUČAK

To je uobičajena pojava u Informativnom dobu: pojavljivanje nove tehnologije iziskuje razvoj novih alatki da bi se ta tehnologija koristila. A u razvoju tih alatki, rane, ograničene tehnike se postepeno povlače pred sofisticiranijim tehnikama sa većim mogućnostima. Upravo se to dešava na polju Internet informisanosti: log-fajl analizu, dobru ali pojednostavljenu ranu tehniku analiziranja posećenosti sajta zamenjuje tehnika analize koja polazi od klijenta a koju je prvi razvio HitBox – to je mnogo naprednije, moćnije rešenje.
HitBox-ova tehnika zasniva se na tri ključne inovacije: prikupljanje podataka sa brauzera korisnika umesto sa log fajlova Webservera, obrada i isporučivanje informacija o prometu u realno vreme i to preko Interneta, i obezbeđivanje ovih mogućnosti u vidu usluge. Zahvaljući ovim inovacijama, HitBox obezbeđuje bolje informacije nego što to čini analiziranje log-fajlova a vlasnicima sajta omogućava brži i pouzdaniji pristup tim informacijama, i to mnogo ekonomičnije. Upravo zbog ovih prednosti HitBox'ova tehnika analiziranja posetilaca sajta obećava da će biti budućnost Internet informisanosti.


lektira,studentski,poslovna,megatrend,diplomski rad,eseji,maturski radovi,seminarski radovi,diplomski radovi,master radovi,magistarski radovi,domaci radovi,domaci zadaci,projekti,maturalni,maturalne radnje,seminarski,maturski,diplomski,ekonomija,ekonomski,pravo,prava,menadzment,​marketing,instalacija,tutorijal,tutorijali,tutorial,baze,baza,sistemi,informatik​a,ekonomika preduzeca,analiza,racunovodstvo,bankarstvo,osiguranje,spoljnotrgovinsko poslovanje,poreski sistem,politika,inteligencija,psihologija,sociologija,geografija,etika,kultura,f​izika,seminarski rad,maturski rad


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
07:21 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Roboti šivači derrick 0 1,700 08-02-2013 12:44 AM
zadnja poruka: derrick
  WEB aplikacija za biblioteku u java okruženju profesorXXX 0 2,082 09-06-2011 10:48 PM
zadnja poruka: profesorXXX
  Automatizacija u domacinstvu (kucni roboti) Dzemala 0 3,656 19-10-2010 06:08 PM
zadnja poruka: Dzemala
  Web prezentacija firme Vesnica 0 2,622 10-05-2010 05:53 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Web derrick 0 1,729 10-12-2009 04:53 AM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: