Sve o HTML-u

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Jovica
Unregistered

 
Poruka: #1
Sve o HTML-u
STRUKTURA HTML STRANICE

<HTML> - tag koji služi da se obeleži deo teksta (koda) koji je pisan u HTML-u, jer je predviđeno da se HTML kombinuje i sa drugim jezicima. Ovaj tag ima zatvarajući tag i nema atribute.

<HEAD> - tag služi da obeleži zaglavlje jedne HTML stranice. Tu se postavljaju informacije o stranici, kao što su informacije o autoru, kodnom rasporedu, naslovu, opisu, ključnim rečima ...
Ovaj tag ima zatvarajući tag i nema atribute.

<BODY> - tag služi da obeleži deo koda koji se odnosi na prikaz stranice u browseru.
Ima zatvarajuću tag i atribute:
BACKGROUND - vrednost ovog atributa je putanja do slike koja će biti postavljena kao pozadina cele stranice. Ukoliko su ove slike manje od površine stranice, one će se na njoj ređati umnožene jedna do druge.
BGCOLOR - vrednost je boja (heksadecimalni broj) koju želimo za pozadinu stranice
TEXT, LINK, VLINK, ALINK – određuju boje redom za elemente:
LEFTMARGIN, TOPMARGIN – određuju koliko piksela će biti udaljen ispis stranice od leve gornje ivice prozora, gde se ona prikazuje.

Ukoliko se ovi atributi izostave, biće postavljene osnovne – default vrednosti definisane u samom browseru.

<TITLE> - tag dodeljuje ime nekoj stranici.
Ima zatvarajući tag i nema atribute.


<META> - tag je specijalan tag, koji ima neograničenu primenu. Preko njega definišemo razne parametre stranice.
Nema zatvarajući tag i ima atribute:
HTTP-EQUIV ili NAME - definišu naziv parametra.
CONTENT - definiše vrednost parametra.PRIMERI:

<META NAME=”keywords” CONTENT=”HTML, tag, vezbe”>
- zadavanje ključnih rači na koje će “reagovati” servis za pretragu

<META NAME=”description” CONTENT=”Multimedijalni sistemi i servisi - vezbe”>
- zadavanje opisa na koje će “reagovati” servis za pretragu

<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”5”>
- zadavanje osvežavanja prikaza stranice nakon 5 sekundi

<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”5; url=http://www.tf.zr.ac.yu”>

- zadavanje promene prikaza stranice koji će se nakon pet sekundi zameniti stranicom čiji je URL naveden

<META NAME=”author” CONTENT=”Maja Ivanovic”>
- zadavanje informacije o autoru stranice

TAGOVI ZA FORMATIRANJE TEKSTA

<BR> - tag break lomi tekst, odnosno omogućava prelaz linije teksta u novi red.

da bi postavili razmake (space karakter) koristi se specijalan kod &nbsp; non breaking space.
Specijalni kodovi se koriste veoma retko. Njihov osnovni oblik je: &ime_koda;
- za <, > koristimo &lt; less then , &gt; greater then
- &reg; ® Registred Trademark
- &copy; © Copyright
- &trade; ™ Trademark
- &amp; & ampersand
- &quot; '' dupli navodnik.

<P> - označava početak pasusa. Ima svoj zatvarajući tag koji nije obavezan, ali zbog standarda koji se odnosi na pravila poželjno je da se navodi i zatvarajući deo.
atributi: ALIGN sa vrednostima: left, right, center.

<B> - oznaka za tekst koji će biti ispisan u browseru masnim (bold) slovima. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<U> - oznaka za podvučeni tekst. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<I> - oznaka za italik (kurzivna) slova. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<STRIKE> - tekst će biti precrtan po sredini. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<BIG>, <SMALL> - služe da se deo teksta ispiše za jedan stepen većim ili manjim fontom. Imaju zatvarajući tag i nemaju atribute.

<SUP>, <SUB> - služe da se deo teksta ispiše kao eksponent-superscript, odnosno index-subscript. Imaju zatvarajući tag i nemaju atribute.

<MARQUEE> - ovim tagom postiže se da se tekst pokeće (scroll), po parametrima u atributima. Ima sledeće atribute:
ALIGN- vrednosti su: top, middle, bottom.
BEHAVIOR- vrednosti su: scroll, slide, alternate. Pokazuje na koji će se način tekst kretati na stranici.
-scroll- tekst će početi ispis na jednoj strani i kompletno nestati na drugoj.
-slide- tekst će početi ispis na jednoj strani i zaustaviti se kada dođe na drugi.
-alternate- tekst će se kretati tamo-amo od jedne ivice do druge i nazad.
BGCOLOR - vrednost je heksadecimalni kod boje pozadine, gde se tekst kreće.
DIRECTION - vrednosti su: left, right. Definiše sa koje strane će se započeti kretanje teksta.
HEIGHT , WIDTH - vrednosti se iskazuju u pikselima ili procentima. Definišu veličinu površine za kretanje teksta .
HSPACE , VSPACE - vrednost se izražava u pikselima. Definiše prostor, oko površine za kretanje teksta koja treba da je slobodna od ostalih elemenata na web stranici.
LOOP - vrednost označava koliko će se puta tekst pokrenuti iz početka. Vrednost – 1 znači da će se tekst pokretati neograničen broj puta.
SCROLLAMOUNT - vrednost se izražava u pikselima. Definiše veličinu jednog koraka u pomeranju teksata.
SCROLLDELAY - definiše vreme u milisekundama, za koliko će se izvršiti jedan korak pomeranja teksta.

<NOBR> - tekst se neće prelomiti u više linija. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<CENTER> - tag za centralno poravnanje. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<HR> - ovaj tag nema zatvarajući tag i nije u pravom smislu tag za formatiranje teksta. Ovaj tag je najjednostavniji način za ispisivanje horizontalne linije i ima atribute:
SIZE - vrednost se daje u pikselima i određuje debljinu crte.
WIDTH - vrednost se daje u pikselima ili u procentima. Ukoliko se izostavi linija će se ispisati u maksimalnoj dužini.
ALIGN - vrednosti su: left, right, center. U zavisnosti od vrednosti crta će biti pozicionirana levo, desno ili u sredini.
COLOR - vrednost je heksadecimalni kod boje.

<H1> ,<H2> ,<H3>... - ova serija tagova služi za ispis naslova ili podnaslova teksta. Tekst će biti ispisan sa praznim redom iznad i ispod. Ima zatvarajući tag i nema atribute.

<UL>, <LI> - unordered list, list item, <UL> ima zatvarajući tag, a drugi<LI> nema.
Atributi:
TYPE- vrednosti: disc, circle, square... u zavisnosti od oblika koji želimo da se iscrta na početku svake stavke.

<OL>, <LI> - ordered list, ovi tagovi će numerisati listu. < OL > ima zatvarajući tag, a drugi<LI> nema.
Atributi:
TYPE - vrednosti : “A”
“a”
“I”
“i”
“1”

START - određuje od kog broja ili slova počinje ispis na početku reda.

<DL>,<DT>,<DD> - služe za definicione liste. Imaju zatvarajuće tagove.

<PRE> , <LISTING> - ovaj tag dozvoljava da se tekst u browseru ispiše kao što smo ga prelomili po linijama u kodu, biće ispisan sa linijama čija su slova fiksne širine.
Atribut može biti: WIDTH- koji izražava broj slova nakon kojeg će tekst biti prenet u sledeći red. Ima zatvarajući tag.

<FONT> - ima zatvarajući tag i atribute:
FACE - određuje tip fonta. Vrednost treba da sadrži imena fontova koji se nalaze na većini računara (sistemski fontovi). Vrednost može biti i više fontova čija imena se odvajaju zarezom. U tom slučaju tekst će se ispisati u browseru onim fontom na koji se prvo naiđe u tom nizu, a koji je browser našao instaliran na klijentskom računaru. Ostali fontovi bi trebali da se prikazuju pomoću grafičkih elemenata.
SIZE - određuje veličinu fonta. Vrednost 2 je defaultna veličina.
COLOR - vrednost je heksadecimalni kod boje, i daje boju slovima.
Kodni raspored se određuje preko META taga u zaglavlju stranice.
17-05-2009 01:43 AM
Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Poruke u ovoj temi
Sve o HTML-u - Jovica - 17-05-2009 01:43 AM
RE: Sve o HTML-u - Jovica - 17-05-2009, 01:44 AM
RE: Sve o HTML-u - Jovica - 17-05-2009, 01:44 AM
RE: Sve o HTML-u - Jovica - 17-05-2009, 01:45 AM
RE: Sve o HTML-u - mucenica - 23-10-2009, 02:31 PM
RE: Sve o HTML-u - goranbronx - 06-02-2010, 12:34 PM
RE: Sve o HTML-u - derrick - 24-10-2009, 03:05 AM
RE: Sve o HTML-u - evoL1x - 03-05-2010, 11:26 AM

Skoči na forum: