seminarski rad iz marketinga- MCDonald's

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 1 Glasova - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 
Autor Poruka
InaLina Nije na vezi
Junior Member
**

Poruka: 1
Pridružen: Sep 2009
Poruka: #1
seminarski rad iz marketinga- MCDonald's
UNIVERZITETU BIHAĆU
EKONOMSKI FAKULTET - BIHAĆ

SEMINARSKI RAD IZ MARKETINGA

Tema: ISTRAŽIVANJE MARKETINGA I MARKETING MIKS MCDONALD’S-a
Mentori: Tim br.6:


Bihać, april 2008
SADRŽAJ:
1. UVOD 1
2. MARKETING MIX 2
2.1. PROIZVOD-INSTRUMENT MARKETING MIXA 4
2.1.1. “Industrijski dizajn proizvoda 4
2.1.3. Kvalitet 5
2.1.2. ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA 7
2.2. CIJENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIXA 9
2.2.1. METODE FORMIRANJA CIJENA 11
2.3. DISTRIBUCIJA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 12
2.3.1. OSNOVNI KANALI DISTRIBUCIJE 12
2.3.2. IZBOR KANALA DISTRIBUCIJE 14
2.3.3. FRANŠIZING 14
2.3.4. FIZIČKA DISTRIBUCIJA 14
2.4. PROMOCIJA-KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA 15
2.4.1. OGLAŠAVANJE 16
2.4.2. UNAPREĐENJE PRODAJE 16
2.4.3. OSOBNA PRODAJA 16
2.4.4. PUBLICITET 16
2.4.5. DIREKTNI MARKETING 16
3. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 17
3.1. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA MCDONALD’S 17
3.1.1. UPOZNAVANJE POTREBA KLJUČNIH POSJETILACA 18
4. NEPROMJENJIVI ZAKONI MARKETINGA 19
4.1. ZAKON LIDERSTVA 19
4.2. ZAKON KATEGORIJE 19
4.3. ZAKON MEMORIJE 19
4.4. ZAKON PERCEPCIJE 19
4.5. ZAKON POISTOVJEĆIVANJA 19
4.6. ZAKON EKSKLUZIVNOSTI 20
4.7. ZAKON ˝LJESTVICE˝ 20
4.8. ZAKON DUALIZMA 20
4.9. ZAKON SUPROTNOSTI 20
4.10. ZAKON PROŠIRENJA ˝PALETE˝ PROIZVODA 20
4.11. ZAKON ˝ŽRTVOVANJA˝ 21
4.12. ZAKON ˝ATRIBUTA˝ 21
4.13. ZAKON ISKRENOSTI 21
4.14. ZAKON NEPREDVIDIVOSTI 21
4.15. ZAKON ˝USPJEHA˝ 21
4.16. ZAKON NEUSPJEHA 22
4.17. ZAKON PREUVELIČAVANJA 22
4.18. ZAKON RASTA 22
4.19. ZAKON NOVCA 22
6. ZAKLJUČAK 23
LITERATURA 25


SADRŽAJ SLIKA


Slika 1. Marketing miks ................................................................................................................. 2

Slika 2. Proces marketinga ........................................................................................................... 3

Slika 3. Model ponašanja kupca ................................................................................................... 7

Slika 4. Životni ciklus proizvoda ................................................................................................... 8

Slika 5. Faktori koji uticu na donošenje odluke o cijeni ............................................................ 10

Slika 6. Kanali distirbucije ...........................................................................................................13

Slika 7. Istraživanje tržišta .......................................................................................................... 17

Slika 8. Različiti profili potoršača................................................................................................ 18

1. UVOD

McDonald’s je jedna od najpoznatijih robnih marki širom svijeta. Ovaj studij slučaja pokazuje kako McDonald’s kontinuirano teži izgradnji svog Brenda (svoje marke), tako što sluša svoje mušterije. On također ukazuje na tijesnu povezanost različitih djelovanja u marketinškom procesu.

Proces stvaranja prepoznatljive marke (brending) razvija osoblje za organizaciju, proizvod ili uslugu. Taj proces stvaranja robe prepoznatljive marke djeluje jedino kad se organizacija ophodi sa drugima na doslijedan način i sebe isto tako predstavlja. Metode marketing komuniciranja kao što su istraživanje i promocija se koriste pri kreiranju boja, dizajna i oblika, što ovoj marki daje prepoznatljiv izgled.

McDonald’s je prepoznatljiv i po svom poznatom natpisu (logu) “Zlatni luk” - “Golden Arches”. Marketing uključuje definiranje potreba i zahtjeva kupaca i upoznavanje sa potrebama kupaca bolje od konkurenata. Na ovaj način kompanija stvara vjerne, pouzdane, stalne mušterije.

Početni zadatak jeste doznati ko su potencijalne mušterije, neće svi željeti ono što McDonald’s nudi. Ljudi koji su vjerovatne mušterije za McDonald’s su poznati i kao ključni posjetioci.
U ovom seminarskom radu, a na osnovu studija slučaja koji je preveden, obradiće se marketing miks i istraživanje tržišta koji su od znatnog uticaja za uspješno poslovanje McDonald’s-a.
2. MARKETING MIX

Pod marketing mixom podrazmijeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postiglo očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu.
Marketing je skup različitih aktivnosti (marketing mix) usmerenih na 4 segmenta (poznatih pod imenom 4P): Product (Proizvod), Priče (Cijena), Placement (Plasiranje) i Promotion (Promocija). Te aktivnosti su brojne, i svaka za sebe predstavlja važan činilac od čijeg (ne)postojanja može zavisiti uspjeh čitavog projekta: pozicioniranje proizvoda, njegove karakteristike i kvalitet, marka, pakovanje, servis, izbor i vrijeme reklamiranja/propagande, promocija prodaje, odnosi sa javnošću, izbor mejsta prodaje, način i metod distribucije, cijene, popusti, načini plaćanja itd.
Slika 1. Marketing miks

 Kada se govori o proizvodu kao instrumentu marketing mixa, misli se na razvoj takvog proizvoda kakvog kupac želi.

 Cijena se može posmatrati sa dva aspekta. Prvi je da ona polazi od konkurentske cijene, a drugi od spremnosti kupaca da plate određenu cijenu.

 Promocija je process komuniciranja između preduzeća i kupaca sa ciljem da se stvori pozitivan stav o proizvodima i uslugama koji void ka njihovom favorizovanju u procesu kupovine na tržištu.

 Zadatak distribucije je obezbjeđenje pristupačnosti proizvoda u određeno vrijeme i na određenom mjestu.

Sva četiri elementa marketing mixa su podjednako važni, kao i njihova međusobna kombinacija. Samo niska cijena, dobar proizvod ili odlična reklama neće dati tako dobre efekte kako bi bilo u slučaju njihovog kombinovanja. “Kombinacija tih elemenata ostvaruje očekivani efekat, ako postoji usklađenost sa zahtjevima potrošača, dobra usklađenost među instrumentima, usklađenost sa izvorima preduzeća i kada se stvara relativno trajna konkurentska prednost”.
Optimalna kombinacija marketing mixa bitno je uslovljena karakterom djelatnosti odnosno tržištem na kome preduzeće obavlja svoju poslovnu aktivnost. Strategija proizvoda se razliku zavisno od prirode proizvoda. Kao opšte pravilo, strategija standardizacije se češć koristi kod industrijskih nego kod potrošnih proizvoda. U okviru potrošnih dobara, netrajna potrošna dobra zahtjevaju veće prilagođavanje, nego trajna potrošna dobra, jer se netrajna dobra više prilagođavaju običajima,N navikama i preferencijam potrošača.
Npr. kod netrajnih dobara značajnu ulogu imaju propaganda, unapređenje prodaje i pakovanje, dok su kod trajnih proizvoda svi instrumenti značajni, a pogotovo lična prodaja, kvalitet i cijene.
Osnovni cilj marketing mixa je da preduzeće putem njih utiče na zadovoljenje potreba potrošača, tako da se svi instrumenti integrišu i usmjeravaju ka potrošaču.
Kada pravimo marketinšku strategiju za svoje proizvode ili usluge, uspjećemo ako svoju pažnju - usmjerimo na Potrošače. Ako nemamo Potrošače, svi drugi aspekti poslovanja postaju suvišni.
Zbog toga, u posljednje vrijeme, stručnjaci već tradicionalnom konceptu 4P dodaju još
jedno, peto P - People (Potrošači).
Zadatak je marketinga da uspostavlja, održava i neguje suštinsku vezu između kompanije i njenih Potrošača. Da bi se mogao smatrati uspješnim, (i to je možda njegova najbolja definicija), marketing svojim aktivnostima treba da omogući da kompanija zadovoljava potrebe svojih Potrošača ali da istovremeno ostvaruje profit kojim zadovoljava svoje potrebe!
Koristeći detaljne informacije o svojim kupcima McDonald’s-ov marketing odjel može utvrditi:
1. Koji proizvodi su dobro prihvaćeni?
2. Koje cijene su kupci voljni platiti?
3. Koje TV programe, novine i reklame kupci čitaju ili gledaju?
4. Koje restorane posjećuju?

Slika 2. Proces marketinga

2.1. PROIZVOD-Instrument marketing mixa

Uloga proizvoda kao instrumenta marketing mixa je vrlo značajna jer preko njega preduzeće usklađuje svoje mogućnosti sa potrebama i zahtjevima kupaca, odnosno potrošača. Preduzeće treba da ima proizvod ili uslugu koji adekvatno zadovoljava potrebe kupaca, efikasnije nego usluge i proizvodi drugih preduzeća.

Proizvod nastaje kao rezultat napora svih zaposlenih u preduzeću da se odgovori zahtjevima i potrebama tržišta.

Proizvod se može definisati kao sve ono što se može ponuditi tržištu da izazove pažnju, kupovinu, korištenje ili potrošnju, dakle sve ono što može da zadovolji potrebe i želje potrošača za proizvodima.

“Proizvod je sve ono što je rezultat opredmećenog rada, što se može ponuditi tržištu, radi nabave, upotrebe ili potrošnje, sa ciljem zadovoljenja neke želje ili potrebe” .U određenim uslovima poslovanja, proizvod predstavlja najefikasniji instrument marketing mixa kojim preduzeće ostvaruje svoje poslovne ciljeve.

Za marketing je od posebnog značaja slika koju kupac ima o proizvodu, s obzirom da proizvod mora zadovoljiti određene potrebe da bi bio prihvaćen na tržištu. Zato je posebno važno da svako preduzeće proizvodi ono što maksimalno zadovoljava potrebe kupaca. Dobra informiranost o reakcijama i ponašanjima potrošača također je bitna stavka, kao i sami motive kupovine. U svakom trenutku treba biti upućen šta konkretno utiče na motivaciju kupovine: da li je to dizajn, marka, pakovanje, kvalitet, prodajne usluge kupcu ili je to nešto drugo. Na osnovu svih ovih stvari preduzeće stvara određenu politiku upravljanja proizvodom.
2.1.1. “Industrijski dizajn proizvoda
je stvaralačka aktivnost koja se koristi u inovaciji novih proizvoda i modifikovanju postojećih u cilju njhovog prilagođavanja potrebama potrošača. Smatra se da je dizajn jedan od načina da se proizvodu doda vrijednost”.

2.1.2. Marka proizvoda
Imena marki prenose imidž proizvoda ili usluga. Termin marka se odnosi na ime, termin, simbol, znak ili oblik koje kompanija koristi da diferencira svoju ponudu u odnosu na ponudu konkurenta. Marka je jedan od elemenata koje je najlakše standardizovati. Pored toga marka omogućava dalju standardizaciju instrumenata marketing mixa, kao što su razni oblici promocije.

Termin zaštitni znak se odnosi na pravno zaštićeni oblik marke prikazan simbolom . Za većinu ljudi, riječ BRAND je najčešće povezana sa nečim vizuelnim, poput znaka za Nike, ili poput zlatnog slova M za Mc'Donalds, ili crvenog znaka Coca Cole.
Marke su važne jer utiču na odluke potrošača. Prema rezultatima brojnih istraživanja, marka je ključni faktor odluke u kupovini i na tržištu krajnjih potrošača i na poslovnom tržištu. U prosjeku, marka kao faktor kupovine utiče 18% na konačnu odluku u kupovini. Osim toga jake marke mogu da obračunavaju veću cijenu za oko 19%. Psihološka moć marki je velika.
2.1.3. Kvalitet
je ukupnost osobenosti/karekteristika proizvoda ili usluga koje imaju sposobnost da zadovolje izrečene i implicitne potrebe.”-kako je definisao Kotler.

2.1.4. Prodajne usluge
su naziv za određene aktivnosti preduzeća koje imaju za cilj da se preduzeće diferncira od konkurentskih preduzeća, da se stimulira kupovina od strane novih potrošača, da se pojača lojalnost kanalima distribucije id a se potrošaču omogući kupovina i bolje korištenje proizvoda. Tri prodajne usluge su od posebnog značaja za kupca prilikom donošenja odluke o kupovini proizvoda, a to su: kredit, garancija i servis.

2.1.4.1. KLASIFIKOVANJE PROIZVODA U MARKETINGU

Za marketing je od posebnog značaja da se izvrši klasifikacija proizvoda koja može biti obavljena prema različitim kriterijumima.
a) Opštom klasifikacijom

izvršena je podjela proizvoda na :
 sredstva za proizvodnju i
 sredstva za potrošnju

Sredstva za proizvodnju obuhvataju sredstva za rad i predmete rada.

Sredstva za potrošnju su finalni proizvodi namijenjeni zadovoljenju potrošačevih potreba.

b) Međutim, u marketingu je u većoj upotrebi klasifikacija proizvoda na
 proizvodna dobra i
 potrošna dobra.

Proizvodna dobra su ona koje koriste proizvodna preduzeća kao sredstva za rad, material ili komponente drugih proizvoda.

Potrošna dobra uključuju proizvode koji su namijenjeni da se koriste od konačnog potoršača, pojedinca ili porodice, i dati su u formi koja ne traži dodatni process proizvodnje da bi se koristili.Jedna od najstarijih klasifikacija potrošnih dobara je na :
 obična
 preferirana
 posebna i
 specijalna

Obična dobra su ona dobra koja kupci kupuju svakodnevno, neposredno i uz minimalan napor pri kupovini. Kupac ne smatra da je potrebno da prije kupovine provjerava kvalitet i cijenu proizvoda. U obične proizvode spadaju: kruh, novine, sapun i td.

Preferirani proizvodi spadaju u višu kategoriju u odnosu na obične. Razlika između običnih i preferiranih proizvoda je u tsagledavanju rizika od kupaca.

Posebna dobra kupac nekupuje često i prije nego što donese odluku o kupovini prikupljanja informacije o asortimanu ponude, kvalitetu, cijeni, uslovima kupovine itd. S obzir da kupac ovih proizvoda nema u startu sve potrebne informacije, potrebno mu je više vremena da obavi kupovinu. U ova dobra spadaju proizvodi obuće, odjeće i jeftinija trajna potrošna dobra.

Specijalna dobra su proizvodi visokog kvaliteta, sa posebnim karekteristikama i obično markom, koje kupuje kategorijak upaca visoke kupovne moći. Kupac duže odlučuje koji će proizvod da kupi,a onda je spreman da traži i čeka da bi obavio kupovinu. U ova dobra spadaju: automobile, namještaj, skupocijena odjeća, umjetnička djela itd.

c) Još jedna podjela dobara je na
 defanzivne i
 kreativne

Defanzivni su oni čija je svrha da ublaže ili spriječe bol, uznemirenost, povrede i tome slično.

Kreativni proizvodi su oni koji daju neku pozitivnu satisfakciju čovjeku. Dodavanjem nekih atributa defanzivan proizvod postaje krativan.

d) Prema brzini prodaje proizvodi se mopodijeliti na:
 kurentne i
 nekurentne

Za kurentnim proizvodima postoji velika tražnja, brzo se prodaju i ne izazivaju zastoj u poslovanju.

Nekurentni proizvodi se sporo prodaju, bilo da je razlog tome visoka cijena proizvoda, loš kvalitet ili neodgovarajući ukus potrošača.

“Svaki proizvod se zasniva na ideji o njegovoj proizvodnji do konačne realizacije. Taj put je dug id a bismo ga uspješno prešli, moramo znati njegova svojstva” .

Klasifikaciju proizvoda, vezano za njihova, svojstva moguće je izvršiti na slijedeći način:

 opća svojstva (upotrebna i propisana)
 osnovna svojstva ( upotrebna, estetska, tehnička i ekonomska)
 posebna svojstva ( estetska, ekonomsko-tehnička)


Slika 3. Model ponašanja kupca

2.1.2. ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA

Svi proizvodi na tržištu imaju kraći i duži životni vijek. Vrijeme od uvođenja proizvoda na tržište pa sve do njegovog povlačenja satržišta naziva se životnim ciklusom proizvoda. “Koncept životnog ciklusa proizvoda koristi se u svaremenoj privredi kao analitički okvir za planski razvoj proizvoda i njegovo prilagođavanje zahtjevima potrošača.”
Kada se potrošačima nudi meni, važno je da im se ponudi velik izbor, jer potrošači novac mogu potrošiti na ogroman broj načina i mjesta. Zbog toga, McDonald’s velik značaj pridaje razvijanju menia koji potrošači žele. Istraživanje tržišta utvrđuje šta se tačno treba naći na meni-u.
Međutim, potrebe kupaca se vremenom mijenjaju. Ono što je danas u trendu i privlačno, sutra može biti neprihvaćeno. Marketing kontinuirano prati preferencije potrošača.
Kako bi se susrele promjene u ponašanju potrošača, McDonald’s uvodi nove a isključuje stare proizvode. Situacija u kojoj postoji izbor između dvaju dobara, stvari ili alternative naziva se trade off. Ako je radi postizanja više jednog dobra ili usluge nužno odustati od određene količine drugog dobra ili usluge, onda kažemo da između njih postoji trade off. McDonald’s zna da će se pojedino jelo na njegovom jelovniku razlikovati po popularnosti. McDonald’s-ova mogućnost ostvarivanja profita će ovisi o različitim fazama njegovog životnog ciklusa.

U okviru životnog ciklusa proizvoda razlikuju se četiri faze:

 faza uvođenja proizvoda na tržište
 faza rasta i razvoja
 faza zrelosti
 faza opadanja


ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA


Slika 4. Životni ciklus proizvoda

2.1.2.1. Faza uvođenja proizvoda na tržište:
Ova faza predstavlja fazu lansiranja novog proizvoda. Nov proizvod koji se iznosi na tržište najčešće nailazi na prihvatanje samo od ograničenog broja potrošača. Uvođenje se vrši postupno i karekteriše ga spori rast tražnje, niska dobit i visoki troškovi marketinga. Visoki troškovi se ogledaju kroz visoke troškove distribucije i prodaje, neophodnost promocije ite.

Za novi proizvod, po pravilu, interesovanje, pokazuju i distributeri i konkurencija. Ocjena svih zainteresovanih subjekata utiče na dalji opstanak proizvoda na tržištu.

2.1.2.2. Faza rasta
U ovoj fazi, tražnja za proizvodom postepeno raste, a time i obim proizvodnje i prodaje. To se dešava usljed efekta promocije u fazi uvođenja i ostalog marketing napora. Ako je proizvod uspješna inovacija, preduzeće će početi da ostvaruje dobit. Povećanjem obima proizvodnje smanjuju se troškovi, a time i cijena proizvoda. Da bi se što duže zadržala pozicija proizvoda u ovoj fazi, marketing napore treba usmjeriti na kvalitet proizvoda, tačnost isporuke, obezbjeđenje porodajnih usluga, uspostavljanje dobrih poslovnih odnosa sa kupcima.
“Preduzeće mora pratiti kretanje stope rasta i usporavanja da bi blagovremeno pripremilo nove strategije”. Ova, faza, kao i druge, može da traje od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

2.1.2.3. Faza zrelosti
U ovoj fazi obim prodaje je dostigao maksimalno mogući nivo i rast prodaja se usporava ili stagnira. Međutim, ako preduzeće uspješno unese radikalnije promjene u proizvode, može se promijeniti pravaca kretanja obima proizvodnje. Moguća stagnacija proizvoda se odražava na stopu prinosa proizvoda, a samim tim in a smanjenje dobiti. U ovoj fazi novi proizvod potiskuje postojeće, a proizvođači se bore za očuvanje pozicija na tržištu. Ističu se dodatne usluge na tržištu kao što su snižavanje cijena, pojačan intenzitet ekonomske propaganda, proizvodi se modifikuju itd. Vrlo često u ovoj fazi proizvođači već imaju nove proizvode pripremljene za lansiranje.

2.1.2.4. Faza opadanja
S obzirom da na tržištu već postoje novi proizvodi koji počinju da ugrožavaju postojeće, neminovno nastaje i poslednja faza u životnom ciklusu proizvoda-faza opadanja i tražnje. Ova faza u životnom ciklusu proizvoda traje sve do njegovog eliminisanja sa tržišta. Proizvod koji je u fazi opadanja sve više se zadržava na zalihama.
“U procesu proizvodnje u fazi opadanja prodaje proizvoda, preduzeće donosi brojne odluke:
• odluku o utvrđivanju slabih proizvoda
• odluku o strategiji marketinga
• odluku o napuštanju proizvoda” .

U svakom trenutku kompanija će imati podatke o svim proizvodima u pojedinim različitim fazama životnog ciklusa. Jedna od izbora McDonald’s-a jeste rast popularnosti dok je Big Mac u fazi maturacije (stagnacije).

2.2. CIJENA kao instrument marketing mixa
Cijena označava novčani izraz vrijednosti robe i usluga na tržištu. Preko nje preduzeće ostvaruje prihod, mjeri tržišno učešće i profitabilnost firme. Broj realizovanih usluga i proizvoda koji se može prodati na određenom tržištu u određeno vrijeme zavisi od veličine prodajne cijene koju preduzeće određuje. Svaka promjena cijene utiče na prihod, obim prodaje i troškove poslovanja, a preko njih i na dobit. Da bi se ostvarila relativno trajna dobit cijena mora da postane integralni dio strategije ne samo marketinga nego i preduzeća.

Cijena je jedan od instrumenata marketing mixa koji, korištenjem samostalno ili u kombinaciji sa ostalim instrumentima marketing mixa, treba da omogući realizovanje ciljeva poslovanja. Cijena je instrument /(sredstvo) a ne cilj marketing aktivnosti. U teoriji marketinga, cijene se izučavaju kao značajno sredstvo konkurencije i nezaobilazni instrument marketing aktivnosti i to je jedan od najosjetljivijih instrumenata u politici marketinga.

Svaka ozbiljnija promjena u ostalim instrumentima marketing mixa (proizvodu, distribuciji ili promociji) zahtjeva preispitivanje uloge cijene u kombinaciji instrumenata za određeni tržišni segment. Promjene u proizvodu često znače promjene u cijeni. Akcije na promociji proizvoda i usluga su samo drugi način konkurencije cijena. Cijena ima uticaj na obim prodaje angažovanih kanala prodaje proizvoda. Potrebno je ostvariti pozitivnu sinergiju između proizvoda, distribucije i promocije sa cijenom.

Što se tiče pravila za određivanje cijena, u praksi ona nisu strogo definisana. Preduzeće se u određivanju cijena susreću sa mnogim poteškoćama koje su posebno izražene kada preduzeće usvaja ili razvija novi proizvod ili osvaja novo tržište. Pri donošenju odluke o cijeni neophodno je uzeti u obzir djelovanje velikog broja faktora različitog intenziteta djelovanja od kojih je dosta njih van kontrole preduzeća. Ti faktori mogu biti: stanje troškova, tražnja i konkurencija, državni propisi i javno mnjenje. Pri uspostavljanju cijena treba uzeti u obzir i uticaj inflacije.
Međutim i najbolja cijena ne obezbjeđuje uvijek i najbolji obim prodaje. Prodajne cijene moraju biti istovremeno troškovno i tržišno orjentisane.
One treba da budu dovoljno niske da privuku potrošače, a uz sve to, preduzeće treba da ostvari dohodak. Opasnost korištenja niske cijene kao marketinškog instrumenta leži u tome što korisnici mogu pomisliti da je kvaliteta izostavljena. Jako je bitno da odlučivanje o cijeni bude potpuno svejstan marke proizvoda i njegove cjelovitosti.

Slika 5. Faktori koji utiču na donošenje odluke o cijeni


2.2.1. METODE FORMIRANJA CIJENA

Postoji više različitih metoda formiranja cijena:
1. Metodi formiranja cijena zasnovanih na troškovima
2. Metodi formiranja cijena zasnovanih na tražnji i konkurenciji
3. Novi metodi formiranja cijena

Što se tiče metoda zasnovanih na troškovima, tu razlikujemo
 metod troškovi plus
 marginalni metod
 metod cijene prinosa

Metod troškovi plus je najčešće korišteni metod formiranja cijena u privrednosj praksi. On se bazira na koncepciji ukupnih proizvoda. Suština metoda jested a se cijena formira na bazi stvarnih, planiranih ili standardnih cifara prosječnih troškova uključujući i stopu dobiti koje preduzeće smatra normalom ili ostvarljivom datom vremenskom intervalu za koji se cijena formira. Ovaj metod je veoma rasprostranjen zbog njegove jednostavnosti i praktičnosti. Ta rasprostranjenost potvrđuje činjenicu da je organima koji formiraju cijene lakše da sagledaju troškove nego tražnju i konkurenciju.
Marginalni metod formiranja cijena se bazira na marginalnoj koncepciji troškova. Pokazao se vrlo racionalnim u privrednoj praksi, posebno za kratkoročno formiranje cijena. Omogućava da se preduzeće prilagođava tržišnoj situaciji iako ne pretpostavlja poznavanje tražnje i konkurencije. Metod zahtijeva poznavanje varijabilnih troškova i mogućih tržišnih cijena za svaki proizvod.
Metod ciljne stope prinosa je dobar kada je preduzeće stvarno fokusirano na dobit kao ciljnu funkciju u formiranju cijena. Slabost metoda je što se koristi procjena prodaje da se odrede cijene, a ustvari obim prodaje je uslovljen cijenom kada postoji cijenovna elastičnost tražnje.
2.2.1.1. Metode zasnovane na tražnji i konkurenciji:
čine samo dva metoda:
 metodi zasnovani na tražnji
 metodi zasnovani na konkurenciji
Kod metoda zasnovanih na tražnji počinje se sa tržišnom cijenom ii de se unazad ka troškovima proizvodnje i prodaje proizvoda. Prodajna cijena treba da se ustanovi na osnovu istraživanja tržišta. Polazna osnova je po kojoj cijeni bi potrošači prihvatili proizvod. Za uspješno formiranje cijena putem ovog metoda potrebno je sagledati i razumijeti faktore koji utiču na osjetljivost potrošača na cijene. Pretpostavlja se da postoji monogo faktora koji na to utiču, a neki od njih su: jedinstven vrijednosni efekat, efekat svjesnosti supstitucije, efekat teškoće poređenja, efekat ukupnih izdataka, efekat krajnje koristi, efekat dijeljenja troškova, efekat investicionog postupka, efekat cijena, efekat zaliha….

Preduzeća koja su preokupirana konkurencijom mogu koristiti metod zasnovan na konkurenciji u formiranju cijena. Cijena se određuje na osnovu poređenja projektovne cijene svog proizvoda sa onom koju konkurentska preduzeća zaračunavaju za svoje proizvode. Ovaj metod određivanja cijena je koristan za preduzeća koja ne mogu da dođu do svojih informacija potrebnom za formiranje cijena.

Novi metodi formiranja cijena se svode na činjenicu da je najbolje ako se koristi metod formiranja cijena koji uvažava uticaj sva četiri osnovna faktora formiranja cijena (troškova, tražnje, konkurencije i ekonomske politike i mjera državne kontrole cijena).
To ne znači da u određenim situacijama neki od faktora nema veću ili manju specifičnu težinu za određeni proizvod, tržište ili kupca.


2.3. DISTRIBUCIJA kao instrument marketing miksa

“Miks distribucije je skup aktivnosti i procesa koje se bave tokom proizvoda i usluga od proizvođača do potrošača”.

Distribucija je aktivnost marketinga koja obuhvata sve poslove koju su neophodni da proizvodi dođu od proizvođača do potrošača. Cilj je da krajnji korisnik bude uslužen na najbrži i najkvalitetniji način, uz najmanje troškove.

Sa aspekta savremenog marketing koncepta, distribucija obuhvata područja, a to su: izbor najefikasnijeg kanala distribucije i fizička distribucija, odnosno marketing logistika, koju sačinjavaju skladištenje, transport itd.

Skladištenje, transport i zalihe robe postaju značajan dio distribucije, odnosno marketinga, jer su iskustva pokazala da se na tom području mogu ostvariti ne samo uštede, nego i povećati tražnja, odnosno prodaja robe.
Za kanale distribucije može se reći da predstavljaju skup organizacionih zavisnosti između proizvođača i raznih distributera koji utiču na kretanje robe kroz system fizičke distribucije. Pri donošenju odluka o kanalima prodaje uzimaju se u obzir postojeće politike proizvoda, cijena i promocija, ali istovremeno svaka odluka o tom izboru koanala prodaje utiče na kasnije odluke o proizvodu, cijeni i promociji. Otuda se odluke o pojedinim instrumentima marketing miksa moraju donositi koordinisano.


2.3.1. OSNOVNI KANALI DISTRIBUCIJE

U praksi postoji čitav niz marketing kanala za potrošna dobra kao što su:
 proizvođač-potrošači
 proizvođač-maloporodaja- potrošači
 proizvođač-veleprodaja-potrošači
 proizvođač-agenti ili brokeri-veleprodaja-maloprodaja-potorošači
Slika 6. Kanali distribucije

2.3.1.1. Kanal distribucije proizvođač-potrošač smatra se najjednostavnijim kanalom ali ne i najefikasnijim. Prodaja robe se obavlja bez posrednika i proizvođač može da kontroliše sve faze prodajne operacije. Nedostatak ovog kanala je što roba nije izložena i što se ne može kupiti na mjestu gdje se donosi odluka o kupovini.

2.3.1.2. Kanal distribucije proizvođač- maloprodaja- potorošači često koriste velika preduzeća kao što sun pr. Proizvođači automobila. Kod ovog kanala distribucije potrošač je bolje uslužen nego kada proizvođač prodaje direktno potrošaču.

2.3.1.3. Kanal distribucije proizvođač-veleprodaja-maloprodaja-potrošač predstavlja najčešći kanal distribucije za mnoga domaća trajna potrošna dobra uopšte. Upotrebna vrijednost ovog kanala sve više opada s obzirom da proizvođači sve češće prodaju robu direktno potrošaču. Ovaj kanal je pogodan za proizvođače koji prodaju veće m broju potrošača.

2.3.1.4. Kanal distribucije proizvođač-agenti ili brokeri- veleprodaja-maloprodaja-potrošači ide preko tri posrednika. Pogodan je za proizvode sa masovnom distribucijom kao što su npr. gorivo i hrana.

Također postoje različiti tipovi marketing kanala za proizvodna dobra kao što su:

 proizvođač-industrijski kupci
 proizvođač-industrijski distributeri-industrijski kupci
 proizvođač-agenti-industrijski kupci
 proizvođač-agenti-industrijski distributeri-industrijski kupci

Kanal proizvođač-industrijski kupci je direktan i koristi se kod investicione opreme.
Kanal proizvođač-industrijski distributeri-industrijski kupci se koristi ako su proizvodna dobra potrebna većem broju korisnika. Industrijski distributer u ovom slučaju preuzima vlasništvo nad robom.
Kanal proizvođač-agenti-industrijski kupci koriste preduzeća koja nemaju razvijen marketing sector uopšte, posebno prodajnu operativu.
Kanal proizvođač-agenti-industrijski distributeri-industrijski kupci je varijanta predhodnog kanala gdje je preduzeće značajan proizvođač ali nema namjeru da stvara veliki marketing sector.

2.3.2. IZBOR KANALA DISTRIBUCIJE
Izabrati kanal distribucije predstavlja značajan element marketing miksa jer je izbor kanala vrlo složen i kompleksan zadatak.
Odluke o izboru kanala prodaje variraju u vremenu, u zavisnosti od karaktera tržišta, u zavisnosti od karaktera proizvoda, karekteristika distributera, karekteristika konkurencije, karekteristika proizvođača….
Na izbor kanala distribucije utiču slijedeće karekteristike potrošača: njihov broj, geografska lokacija, frekvencija kupovina…..
Karekteristike proizvoda koji utiču na izbor kanala distribucije su : kvarljivost, vrijednost jedinice proizvoda, da su oni neophodni za život ili luksuzni itd.
Što se tiče distributera potrebno je ispitati njihov tip, veličinu, lokaciju, specijalnost….
Osnovne karekteristike proizvođača koje utiču na izbor kanala jesu: veličina, finansijska sposobnost, miks proizvoda, opšta marketing politika….
Neki od faktora koji također utiču na izbor su ekonomski uslovi i zakonski propisi.
2.3.3. FRANŠIZING
“Franšizing je ugovorni aranžman u kojem opskrbljivač ili davatelj franšize daje posredniku ili primatelju franšize pravo prodaje proizvoda u zamjenu za određenu vrstu ustupka ili protuusluge”.
Franšiz organizacije – je isključivo pravo proizvodnje ili prodaje nekog dobra ili usluge. To je poslovni odnos gdje jedna strana (davalac franšizinga) ustupa drugoj strani (primaocu franšizinga) pravo da u svom poslovanju koristi ime, proizvode i usluge te proizvodno i poslovno iskustvo davaoca franšizinga. Pravo franšizinga dobiva preduzeće koje može pružiti po najnižoj cijeni uslugu tražene razine kvalitete. Na temelju franšizinga posluju kompanije COCA-COLA, MC DONALD’S itd.

2.3.4. FIZIČKA DISTRIBUCIJA
Veliku važnost u procesu prodaje i distribucije proizvoda ima fizička distribucija. Fizčka distribucija je upravljanje proizvodima, odnosno premještanje proizvoda na mjesto prodaje u odgovarajuće vrijeme uz optimalne troškove.
Marketing logistika, odnosno fizička distribucija je uži pojam od distribucije i obuhvata:

 Naloge za tok poslovnih procesa-transfer vlasništva i obvljanje poslova sa papirima (poslovnom dokumentacijom) u vezi sa distribucijom.
 Bavljenje materijalima i skladištenjem-čuvanjem robe prije nego što dođu do finalnog potrošača
 Transport-fizičko kretanje roba od jedne do druge lokacije.
 Kontrola zaliha ustanovljavajući koji tipovi proizvoda i koliko njih treba da bude u skladiđtu prije prodaje.

Što se tiče troškova distribucije, u njih se mogu uvrstiti: troškovi transporta, fiksni troškovi skladištenja, varijabilni troškovi skladištenja i troškovi zaliha.

2.4. PROMOCIJA-kao instrument marketing miksa
Promocija kao instrument marketing miksa obuhvata sve aktivnosti između preduzeća i kupaca koje imaju za cilj da se stvori pozitivan stav o proizvodima i uslugama, da se pospješi prodaja ili prihvati neka ideja.

“Promociju možemo definirati kao zbroj različitih aktivnosti preko kojih preduzeće nastoji da njegovi proizvodi i usluge budu poznati potrošačima korištenjem komunikativnih medija, te osobnim i impersonalnim uvjerenjem, a s ciljem da se osigura potražnja koju preduzeće može zadovoljiti”.

U suštini preduzeće želi da kupci-potrošači saznaju sve o njihovim proizvodima ili uslugama.
Svrha promocije je da utiče na kupce da private i usvoje proizvode, usluge i ideje. Uspjeh promocije je određen stepenom do kojeg ona kod potencijalnih kupaca stvara interes za kupovinu proizvoda.
Proces prihvatanja proizvoda odvija se u pet etapa:
- upoznavanje proizvoda
- stvaranje interesa
- ocijenjivanje
- kušanje
- prihvaćanje


Za komuniciranje s potrošačima, skupinama potrošača i organizacijama koriste se brojne promotivne aktivnosti koje je moguće svrstati u skupine i ukazati na značaj pojedinih skupina.
Te skupine promocijskih aktivnosti moguće je promatrati kao elemente promocijskog spleta kojeg čine:
 Oglašavanje
 Unapređenje prodaje
 Publicitet
 Odnosi s javnošću
 Osobna prodaja
 Direktni marketing
2.4.1. OGLAŠAVANJE
Je plaćeni oblik neosobne komunikacije o organizaciji i njezinim proizvodima koji se do ciljne skupine prenosi putem medija masovnog komuniciranja kao što su TV, radio, novine, časopisi, izravna pošta, javni prijevoz, katalozi. Zahvaljujući razvoju informacijske i telekomunikacijske tehnologije danas se koristi nov način oglašavanja-oglašavanje putem interneta i oglašavanje putem mobilnih telefona.
2.4.2. UNAPREĐENJE PRODAJE
Čine aktivnosti usmjerene na povećanje kupovine proizvoda. Aktivnosti unapređenja prodaje mogu biti usmjerene prema: vlastitim prodavačima, posrednicima i potrošačima. Osnovni razlozi sve veće popularnosti i primjene unapređenja prodaje jesu potrebe za agresivnijom konkurentskom promocijom na mjestima prodaje u velikim trgovačkim lancima, privlačenje novih kupaca, neposrednije povezivanje preduzeća proizvođača i kanala distribucije kao posrednika u zajedničkim tržišnim naporima usmjerenim na opstanak i ostvarivanje dugoročnih uspjeha.
2.4.3. OSOBNA PRODAJA
Je process informiranja kupaca i uvjeravanja da kupe proizvod putem osobne komunikacije u različitim situacijama. U odnosu na ostale metode promocije, osobna prodaja je najdjelotvornija i daje mogućnost preduzećima da svoje aktivnosti usmjere na potencijalne kupce. Ona postaje glavni akter u promocijskom spletu.
2.4.4. PUBLICITET
Predstavlja neplaćeni oblik promocije koji se može koristiti kao komunikacijsko sredstvo usmjereno ciljnom segmentu. Publicitet predstavlja novost ili informaciju o proizvodu, ideji ili usluzi koja se priopćuje putem masovnih medija, a nije naručena od proizvođača i on ne snosi troškove. Publicitet može biti pozitivan i negativan. Najčešći oblici publiciteta koji se koriste u promociji su : novosti, članak u novinama, konferencije za štampu, filmovi, video kasete itd.
2.4.5. DIREKTNI MARKETING
Je interaktivni sustav marketinga koji koristi jedan ili više medija za oglašavanje kako bi uticao na mjerljiv odgovor/ili transakciju na bilo kojoj lokaciji. Direktni marketeri mogu koristiti mnogobrojne kanale za privlačenje potencijalnih kupaca. Najčešće se koriste: prodaja licem u lice, marketing direktne pošte, kataloški marketing, telemarketing, TV i drugi mediji direktne reakcije.
Kanal online marketinga se koristi putem kompjutera i modema. Danas u svijetu se koriste dvije vrste online kanala: komrcijalni online kanali i internet kanali.


3. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Istraživanje tržišta predstavlja sistemsko planiranje, prikupljanje, analizu i izvještavanje o dobivenim rezultatima, važnim za odlučivanje u marketingu. Najčešći problemi za istraživanje su: određivanje obilježja tržišta, mjerenje potencijala tržišta, analiza udjela na tržištu, analiza prodaje, istraživanje trendova poslovanja, kratkoročna i dugoročna predviđanja, ispitivanje ponude konkurencije, istraživanje cijena, testiranje postojećih i novih proizvoda odnosno usluga na tržištu idr.
Proces istraživanja ima pet etapa:
1. Definiranje problema i određivanje cilja istraživanja
2. Plan istraživanja koji sadrži: izvore podataka, pristupe istraživanju, plan uzorka i način kontaktiranja ispitanika
3. Prikupljanje podataka
4. Analiza rezultata
5. Prikazivanje i interpretacija rezultata istraživanja

Istraživanje tržišta smatra se dobrim, ako je pripremljeno i provedeno u skladu sa znanstvenim i stručnim mjerilima, ako se primjenjuje više različitih metoda, ako se stvaraju modeli odlučivanja i ako se zna cijena i vrijednost informacija.

3.1. ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA McDonald’s
Istraživanje tržišta je oblik koji McDonald’s-u omogućuje da definira ove ključne, bitne informacije. Precizno istraživanje je bitno u kreiranju ispravnog miksa kojim se pridobija vjernost kupaca. Na svim svojim tržištima McDonald’s se suačava sa konkurentima iz drugih poslova. Dodatne ekonomske, zakonske, tehničkotehnološke promjene, socijalni faktori, okolina koja se bavi trgovinom na malo utječe na uspjeh McDonald’s-a na tržištu.


Slika 7. Istraživanje tržišta


Istraživanje marketinga otkriva ove faktore i predviđa kako će se oni odraziti na ljudsku želju za kupovinom. Kako se mijenjaju ekonomski i socijalni stavovi, tako se mijenjanju i načini kupovine. McDonald’s sve unaprijed mora predvidjeti i definirati, bilo da broj ciljanih kupaca raste ili se smanjuje, bilo da će im se navike kupovanja u budućnosti promijeniti.
Istraživanje marketinga drži do svega što utiče na odluke kupovanja. One često mogu biti napadnute rasprostranjenijim faktorima nego što je i sam proizvod.

Psihološki faktori su veoma važni, npr. kakav dojam ostavlja proizvod ili kako se kupac osjeća kada ga kupuje.
Ovi dodatni psihološki faktori su značajno važni za kupce. Oni mogu biti biti važniji od samih fizičkih koristi proizvoda.

Kroz marketing, McDonald’s utvrđuje istaknutu poziciju u mislima kupaca. Ovo je poznato kao brending.

Za većini ljudi, riječ BRAND je najčešće povezana sa nečim vizuelnim, poput znaka za Nike, ili poput zlatnog slova M za Mc'Donald’s, ili crvenog znaka Coca Cole


3.1.1. UPOZNAVANJE POTREBA KLJUČNIH POSJETILACA

Ograničen je broj kupaca na tržištu. Kako bi se izgradio dugoročan posao važno je zadržati ljude koji jednom postanu mušterije.

Nisu svi kupci jednaki. Istraživanje tržišta otkriva različite vrste mušterija. Na primjer:


Slika 8 . Različiti profile potrošača


Cilj posla nije da se napravi novac. Cilj posla je da zadovolji svoje potrošače.. Kao rezultat toga dolazi novac.

4. NEPROMJENJIVI ZAKONI MARKETINGA
4.1. ZAKON LIDERSTVA
Na tržištu je bolje biti prvi nego najbolji!
Najviši domet marketinga je kada uspijete da pronađete kategoriju/oblast u koju ćete ući PRVI!
Suština ovog pravila je da je u mislima ljudi, po pravilu, prvi proizvod na tržištu prihvaćen kao najbolji. Zapamtite: marketing nije borba proizvoda, već borba percepcija!
4.2. ZAKON KATEGORIJE
Ako u nekoj kategoriji ne možete biti prvi, izmislite neku u kojoj možete!
Izmislite kategoriju u kojoj j ćete biti prvi! Kada lansirate novi proizvod, umjesto da razmišljate u čemu je bolji od konkurencije, utvrdite u čemu je PRVI! Kada se radi o markama iste vrste proizvoda, Potrošači su u defanzivi, jer svi tvrde da su najbolji - ali kada se radi o novim kategorijama, ljudi su radoznali! Zanima ih šta je to NOVO!
4.3. ZAKON MEMORIJE
Pojaviti se prvi na tržištu je fantastično. Biti prvi zapamćen je još bolje!
Suština marketinga - da Potrošači razmišljaju o vama. Kada neka firma prva stekne reputaciju u nekoj oblasti, sa marketinškog gledišta je napravila sjajan posao, jer ljudi po svojoj prirodi ne vole da mjenjaju mišljenje. Izuzetno, to je moguće glasnom, snažnom i agresivnom kampanjom.
4.4. ZAKON PERCEPCIJE
Marketing nije ˝rat˝ proizvoda, nego ˝rat˝ percepcija!

U marketingu ne postoje činjenice, ne postoji objektivna stvarnost. Postoje samo percepcije u mislima potencijalnih Potrošača - i one odlučuju!

4.5. ZAKON POISTOVJEĆIVANJA
U marketingu je najmoćnija stvar ako ste ˝vlasnik˝ poruke ˝usađene˝ u misli Potrošača
Kompanija koja uspije da sebe i svoje proizvode poistovjeti sa jednostavnom i svakodnevnom - ali upečatljivom riječi/porukom, može očekivati fantastičan uspjeh!

4.6. ZAKON EKSKLUZIVNOSTI

Ne mogu dvije kompanije asocirati Potrošača na istu riječ/poruku
Kada je kod Potrošača jedna kompanija postala sinonim za neku reijč/poruku, pogrešno je pokušati da se tržištu "nametnete" sa tom istom riječi.
Primjer: Mc Donalds je sinonim za "brzu hranu". Konkurent Burger King je pokušao da se nametne, promovišući slogan: "Najbolja hrana za brza vremena". Kampanja je bila promašaj.

4.7. ZAKON ˝LJESTVICE˝

Marketinška strategija zavisi od mjesta koje zauzimate na ljestvici proizvoda
Za svaku kategoriju proizvoda, Potrošači imaju svoju skalu.
Potrošači imaju svoju skalu vrijednosti i prihvataju samo ono što je sa njom u skladu. Sve ostalo zanemaruju!

4.8. ZAKON DUALIZMA
Na druži rok, svaka trka postaje trka u dvoje!
Vremenom, Potrošači žele one marke koje su na tržištu lideri, uvjereni da su one zaista i najbolje. Tako se obično u svakoj kategoriji izdvoje dve kompanije:u brzoj hrani Mc Donalds i Burger King, sportskim patikama Nike i Reebok, pastama za zube Colgate i Crest, itd.

4.9. ZAKON SUPROTNOSTI
Budite različiti od onih koji su ispred vas
U pokušaju da "svrgnu" lidera, mnoge firme pokušavaju da se predstave boljim od njega, umjesto da dobro prouče njegovu poziciju i Potrošačima se predstave kao drugačiji od njega, kao alternativa.
4.10. ZAKON PROŠIRENJA ˝PALETE˝ PROIZVODA
Pritisak da se materijalizuje vrijednost afirmisane ˝marke˝ je neizdrživ!
Jednostavno - kada pokušavate da radite "sve za svakoga" problemi su neizbježni. Rješenje je u razmišljanju jednog menadžera koji je rekao: "Više volim da budem jak u jednoj stvari, nego ranjiv u mnogima!
4.11. ZAKON ˝ŽRTVOVANJA˝
Da bi održali jednu stvar, morate se odreći neke druge!
Oni koji misle da će sigurno prodati više, ako imaju više stvari za prodaju - grješe! Isto tako grješe oni koji misle da će prodati više ako se obraćaju najširoj mogućoj publici, umjesto da imaju jasno određenu ciljnu grupu !
4.12. ZAKON ˝ATRIBUTA˝
Za svoj proizvod koristite atribut različit od konkurencije – ali podjednako efikasan!
Marketing je borba ideja. Zato, ako želite uspjeh, za svoj proizvod morate naći poruku/atribut, koji je dovoljno "snažan" da oko nje možete koncentrisati svoje napore. Taj atribut ne smije biti sličan onom koji koristi konkurencija. Naprotiv, taj atribut mora biti jedinstven, važan, originalan i - različit! Ukoliko nemate taj atribut morate ići sa niskom, veoma niskom cijenom - a to sigurno nije ono što želite!
4.13. ZAKON ISKRENOSTI
Ako potencijalnom Potrošaču priznate svoju ˝slabu tačku˝ - dobićete kod njega pozitivan poen!
Jedan od najboljih načina da Vas potencijalni Potrošač primjeti je da sami saopštite negativan aspekt svog proizvoda, da bi odmah zatim pažljivo i vješto "plasirali" svoju "pravu" poruku koja će ostaviti pozitivan i upečatljiv utisak.
4.14. ZAKON NEPREDVIDIVOSTI
U marketingu ne možete predvidjeti budućnost – jer ne znate poteze konkurencije!
Skoro svi marketinški planovi koji su pravljeni na osnovu "sigurnih" događaja ili trendova u budućnosti su se pokazali kao promašaji. Razlog zbog kojih su mnogi naizgled "sjajni" Nepredvidivost budućih događaja je faktor koji se u marketingu ne smije zanemariti. Ipak, praćenje određenih tendencija može poslužiti kao osnova za marketinške aktivnosti. Primjer: Trend "zdravlja i zdravog života" koji se sve više afirmiše u svijetu otvorio je tržište za mnoge nove proizvode, posebno u oblasti "zdrave hrane".
4.15. ZAKON ˝USPJEHA˝
Često uspeh donosi aroganciju, a arogancija – neuspeh!
Za razliku od objektivnosti koja je saveznik uspješnog marketinga, "ego" je njegov veliki neprijatelj. Za marketing je veoma opasno ako se "umiješa" ego. Zbog toga, vrhunske marketinške stručnjake upravo karakteriše sposobnost da razmišljaju kao potencijalni Potrošač, da stvari posmatraju iz njegovog ugla i da njihov lični pogled na svijet ne utiče na njihovu profesionalnost.
4.16. ZAKON NEUSPJEHA
Neuspjeh je realna opcija, a ako se dogodi – treba ga priznati i prihvatiti
Umjesto da "dignu ruke" i odustanu, mnoge kompanije se trude da "poprave stvari" koje se objektivno ne mogu popraviti. IBM je trebao da odustane mnogo ranije od fotokopir aparata - isto kao i Xerox od kompjutera. To su i učinili, ali posle nekoliko neuspješnih godina i dosta nepotrebno potrošenog novca.
4.17. ZAKON PREUVELIČAVANJA
Često je realnost potpuno drugačija od onoga kako je predstavljeno u medijima

Ako primjetite da se neko previše pojavljuje u medijima, veoma je moguće da ima ozbiljne probleme.
4.18. ZAKON RASTA
Uspješni programi su zasnovani na stalnom rastu
Uspešni, dugogodišnji proizvodi više liče na praktično nevidljivu, ali moćnu plimu. Zbog toga, kada imate proizvod koji ima brzu ekspanziju, "prikočite" da ne postane "val"- tako će duže trajati i postati "plima"!
4.19. ZAKON NOVCA
Bez materijalne podrške, ni najbolja ideja ne može ˝uzletjeti˝
Marketing je igra koja se odvija u glavama potencijalnih Potrošača. Da bi u te glave ušli, potreban je novac. Kada jednom uđete, novac je neophodan da bi se u tim glavama zadržali! Jednostavno, danas svijet marketinga okreće novac! Ako imate dobru ideju, upotrijebite je da prvo pronađete novac, a dobra marketinška škola će vam pomoći da taj novac upotrijebite na najefikasniji način.

Mnogo je primjera da su prosječne ideje uz podršku mnogo novca otišle mnogo dalje od velikih ideja bez dovoljno novca. Ako kojim slučajem imate fantastičnu ideju, mnogo novca i dobre marketinške stručnjake, samo naprijed – svijet je vaš!


6. ZAKLJUČAK


McDonald’s kontinuirano teži izgradnji svog Brenda (svoje marke), tako što sluša svoje mušterije. Ova kompanija ima izgrađen brend i prepoznatljiv je po svom zlatnom slovu M.

Marketing uključuje definiranje potreba i zahtjeva kupaca i upoznavanje sa potrebama kupaca bolje od konkurenata. Na ovaj način kompanija stvara vjerne, pouzdane i stalne mušterije.
McDonald’s unaprijed predviđa i definira, kako broj ciljanih kupaca koji se mijenja tako i njihove navike kupovanja kje su također promijenljive.
Psihološki faktori su veoma važni, npr. kakav dojam ostavlja proizvod ili kako se kupac osjeća kada ga kupuje. Kroz marketing, McDonald’s utvrđuje istaknutu poziciju u svijesti kupaca - brending.

Pomoću istraživanja marketinga McDonald’s uspješno definira koji su porizvodi dobro prihvaćeni, koje cijene su kupci voljni platiti, koje TV programe, novine i reklame kupci čitaju ili gledaju, koje restroane posjećuju.

Istraživanje tržišta otkriva različite vrste mušterija. Svaki od profila McDonald’s-ovih mušterija ima drugačije razloge zbog kojeg dolazi u McDonald’s. Na osnnovu prethodno utvrđenih profila potrošača McDonald’s može stvarati proizvode u skladu sa njihovim potrebama.

Kako bi se upoznale potrebe kupaca važno je izvršiti analizu unutanjih snaga koje kompanija posjeduje. Snage i slabosti moraju biti definirane kako bi se unaprijed odlučilo o odgovarajućoj poslovnoj marketinškoj startegiji. Kada se jednom utvrde snage i slabosti tada se one kombiniraju sa prilikama i prijetnjama na tržištu. Ovo je poznato kao SWOT analiza (Strengths - snage, Weaknesses - slabosti, Opportunities - prilike, Threaths – prijetnje).
Marketinški plan mora biti kreriran tako da se mogu ostvariti planirani ciljevi. Ciljevi usmjeravaju marketinške aktivnosti i koriste se za mjerenje uspješnosti marketing plana. Oni mogu biti vezani sa tržišnim udjelom, prodajom, odredištima, dopiranja do ciljnih potrošača, stvaranja svijesti na tržištu. Ciljevi ukazuju na ono što marketeri žele postići.

Dugoročni ciljevi su podijeljeni na kratkoročne mjerljive ciljeve koje McDonald’s koristi kao prekretnice na putu do uspjeha. Rezultati mogu biti analizirani kako bi se utvrdilo koliko ciljevi odgovaraju. Ovaj tip povratne sprege omogućava kompaniji mijenjanje planova. Daje kompaniji fleksibilnost.

Nakon što su utvrđeni ciljevi, potrebno je definisati način na koji ce se isti ostvariti. Očitovanje načina na koji će se ciljevi ostvariti naziva se markeing strategijom. Ona objašnjava kako će se marketinške akcije i resursi upotrijebiti i kako funkcionišu zajedno.

Kada je strategija marketinga postavljena, razne odgovornosti su podijeljenje različitim pojedincima kako bi se plan mogao učinkovitije ostvariti. Stvoren je sistem kako bi se putem tržišta ostvarila povratna sprega koja mjeri uspjeh prema kratkoročnim ciljevima. McDonald’s mora osigurati da je ovo obavljeno sa ograničenim čvrsto kontroliranim, konačnim budžetom.


LITERATURA1. Ekonomski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masmedia, Zgreb, 1995

2. Filipović, V.: Marketing i tržište, Beograd, 1997.

3. http://www.thetimes100.co.uk/downloads/m...1_full.pdf

4. Kapor, P.: Export-Import Bilten broj 82, Beograd, oktobar 2002.

5. Milisavljević, M.: Marketing, Savremena administracija, Beograd, 2003.

6. Mujić, H.: Marketing, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 2006.

7. Sudar, J.: Promotivne aktivnosti, “Informator”, Masarykova 1, Zagreb, 1984.


Prilog(a)
.doc  SEMINARSKI RAD IZ MARKETINGA-McDonald\'s.doc (Veličina: 310.5 kb / Preuzimanja: 2936)
06:07 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Odliv mozgova iz Srbije derrick 0 1,823 07-08-2013 10:35 PM
zadnja poruka: derrick
  Vaterpolo - Projektni rad iz NT210 – Poslovna etika i komunikacija derrick 0 1,594 03-06-2013 03:23 PM
zadnja poruka: derrick
  Aktivan životni stil iz ugla velnesa derrick 0 2,742 08-02-2013 12:55 PM
zadnja poruka: derrick
  Ekstrakcija šećera iz rezanaca repe difuzijom derrick 0 1,644 08-02-2013 12:27 PM
zadnja poruka: derrick
  Seminarski, maturski i diplomski rad free pdf i word derrick 0 5,684 09-06-2012 03:24 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: