Rad medijateka

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Rad medijateka
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz informatike.

Činjenica da je učenik okružen raznim medijskim jedinicama još ne znači da on može imati dobar uvid u njih i da do njih može brzo i lako doći. Efikasan uvid u raspoložive fondove školskog centra i njihovo jednostavno korišćenje se postiže samo putem adekvatnog stručnog uredjivanja fondova - i to evidencijom, kataloškom obradom i odgovarajućim sistemima čuvanja. Zbog toga je neophodno da se uslovi i način evidentiranja knjižne gradje regulišu posebnim zakonima.

Po pravilu u multimedijalno-informacionom centru škole se vode:
-knjiga inventara,
-autorski katalog,
-stručni katalog, i
-predmetni katalog.

Knjiga inventara se obično vodi posebno za svaku vrstu gradje i u nju se obavezno uvode:
-monografske publikacije,
-serijske publikacije,
-slajdovi i dijafilmovi,
-auditivni i audiovizuelni izvori,
-rukopisni fond,
-kartografski fond,
-stare i retke knjige,
-sve vrste filmova, mikrooblika i videotraka,
-fototipska i minijaturna izdanja,
-gravure i grafički materijali,
-muzikalije,
-fotodokumenta,
-plakati i letci,
-multimedijalni paketi,
-aparati, uređaji i druga pomoćna sredstva.

Knjigu inventara čini zbirka zakonom propisanih obrazaca koji su medjusobno povezani i overeni. Minimum obeležja koja se unose pri upisivanju izvora su: signaturni broj, naslov ili naziv jedinice, autor, izdavač, način nabavke, format, cena, datum nabavke, vreme čuvanja i napomena.

Autorskim katalogom se popisuje ukupni fond centra i u njemu su jedinice, odnosno listići sredjeni prema autorima po azbučnom ili abecednom redu. Opis prema autoru sadrži ime autora dela, naslov, mesto i godinu izdavanja, odnosno stvaranja, obim i format.

Stručni katalog se, po pravilu, izradjuje samo za knjižne fondove i on olakšava korisnicima uvid u dela iz odgovarajućih struka.

Predmetnom katalogizacijom se sažeto prikazuju odredjene medijske jedinice po pojmovima ili predmetima kojima se iskazuje suština ili forma. Ova se katalogizacija vrši pomoću jedne ili više reci koje se zovu predmetne odrednice.

Kataloškom obradom, odnosno opisom, svaka jedinica dobije oznake po kojima je posebno prepoznatljiva medju ostalim jedinicama u katalogu, što omogućuje lako dolaženje do nje.

Što se tiče serijskih publikacija, njihova obrada se vrši samo za one za koje se procenjuje da imaju trajnu vrednost. Za dnevne novine npr. se samo vodi kontrolni karton.

Pored navedenog, u školskom multimedijalno-informacionom centru se moraju voditi evidencije i statistike o nizu drugih aktivnosti koje se u njemu i u vezi sa njim odvijaju. Reč je o:
-pripremi nastavne i drugih aktivnosti centra,
-reviziji fondova,
-broju i strukturi korisnika,
-pozajmnoj delatnosti centra,
-frekvenciji korišćenja resursa,
-interesovanjima korisnika.

Uloga računara u multimedijalno-informacionom centru


Efikasno funkcionisanje multimedijalno-informacionih centara u školama se ne može zamisliti bez korišćenja računara, kako u obradi tako i u prenosu podataka i informacija. Računar, kao tehnička osnova automatizacije rada škole, može da obezbedi:
-stvaranje i sistematsko ažuriranje datoteka informacija o fondovima medijskih jedinica,
-stvaranje baza podataka o korisnicima fondova multimedijalno - informacionog centra škole,
-uključivanje u lokalne i šire mreže informaciono-dokumentacionog centra,
-memorisanje i obrada svih podataka kojima centar raspolaže a koji su od bitnog značaja za nastavu, učenje i upravljanje, kako u nastavi tako i u školi uopšte,
-automatsko pretraživanje, tj. brza dostupnost podacima i informacijama kojma centar raspolaže,
-upravljanje i povezivanje AV uredjaja koji se koriste za potrebe učenja.

U centru se mogu formirati datoteke po pojedinim izvorima informacija (na primer za upravljanje bibliotekom, filmotekom, fonotekom i si.). Isto tako se mogu formirati za jedan izvor informacija datoteke:
-raspoloživih jedinica,
-naručenih jedinica,
-pozajmljenih jedincia,
-korisnika jedinica,
-proizvodjača jedinca,
-dobavljača jedinica, i si.

Stručni radnici za rad u multimedijalno-informacionom centru škole

Lice koje se zadužuje da radi u multimedijalno-informacionom centru škole ima dužnost da planira, koordinira i organizuje rad centra i to zajedno sa drugim činiocima u školi (pre svega, direktor, pedagog i predmetni nastavnici).

Poslovi i zadaci radnika u centru proizilaze iz funkcija centra i među njima su najvažniji:
planiranje rada u centru,
neposredan rad sa učenicima,
organizacija nastave i učenja,
organizacija vannastavnih aktivnosti učenika u centru,
organizacija individualnog korišćenja centra od strane učenika i nastavnika,
saradnja sa pojedinim nastavnicima,
informisanje o novim jedinicama iz fonda knjižne i neknjižne gradje,
rad u stručnim aktivima škole,
saradnja sa firmama izvan škole,
učešće u kulturnim i javnim aktivnostima škole,
informaciono-dokumentaciona delatnost.

Za stručnjake koji rade u školskom multimedijalno-informacionom centru je neophodno da se stalno stručno usavršavaju (putem seminara, učešćem na naučno-stručnim skupovima, individualnim radom i si.).

Obrazovanje za korišćenje resursa multimediialno-informacionog centra škole

Da bi se jedan dobro opremljen i dobro organizovan multimedijalno-informacioni centar škole efikasno koristio neophodno je da se pristupi adekvatnom obrazovanju njegovih potencijalnih korisnika – što je i jedan od važnijih zadataka samog tog centra.

Preporučuje se da se nastavnici postupno informišu o osobenostima rada u multimedijalnim centrima i to:
1. u prvoj fazi
-pojmu, suštini, ciljevima, zadacima i organizaciji centra,
-pronalaženju izvora uz primenu kataloga,
-svojstvima, čuvanju i rukovanju jednostavnijim AV i drugim sredstvima,
-planiranju sadržaja za rad u i putem centra.

2. u drugoj fazi - ovde se nastavnici tokom praktičnog rada u centru upućuju u složenija pitanja funkcionisanja centra, kao što su:
-pozajmna funkcija centra,
-rukovanje složenijom opremom u centru,
-savremeni oblici prezentacija informacija u nastavi i učenju,
-timski rad nastavnika,
-korišćenje centra za pripremu nastave,...

3. u trećoj fazi - upoznaju se složenija pitanja kao što su:
-položaj i uloga nastavnika u pripremi i tokom rada u centru,
-nastavnik kao instruktor, saradnik i koordinator rada,
-osposobljavnje učenika za samostalno korišćenje fondova u centru,
-organizacija nastave i učenja uz primenu diferencijacije i individualizacije rada,
-organizacija složenijih oblika učenja uz primenu medijskih jedinica.

Isto tako, na prvom nivou se učenici upoznaju sa:
-ambijentom centra i licima koja rade u centru,
-radom i uslovima rada u centru,
-načinima komuniciranja sa osobljem u centru,
-načinima iskazivanja zahteva i potreba u vezi sa fondovima centra,
-delovima centra,
-ciljevima i zadacima centra.

Na drugom nivou se upoznaju sa:
-strukturom i sistematizacijom gradje u centru,
-vrstama, funkcijama i praktičnim primenama kataloga u centru,
-načinima korišćenja pojedinih kataloga za pronalaženje knjižne i neknjižne građe,
-samostalnim rukovanjem A V sredstvima i učenjem uz njihovu primenu itd.

Nakon toga se prelazi na treći nivo gde se vrši produbljivanje znanja o funkcijama, strukturi i korišćenju centra. U okviru toga učenik se:
-temeljno upoznaje sa sistematikom, odnosno strukturom i kalsifikacijom svih fondova u


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
10:15 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Diplomski rad - Mrežni rad u Linux okruženju erik_bananamen 0 2,068 25-05-2011 10:38 AM
zadnja poruka: erik_bananamen

Skoči na forum: