Promocija kao instrument marketing miksa

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
Vesnica Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 2,567
Pridružen: May 2010
Poruka: #1
Promocija kao instrument marketing miksa
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz marketinga.

Promocija je proces komuniciranja između preduzeća i kupca sa ciljem da se stvori pozitivan stav o proizvodima i uslugama koji vodi ka njihovom favorizovanju u procesu kupovine na tržištu.Ona je permanentni proces komuniciranja između preduzeća i postojećih i potencijalnih kupaca.Promocija je efikasan način uticaja preduzeća na rezultate poslovanja u tržišnoj privredi.
Ciljevi koriščenja promocije kao instrumenta marketing miksa su brojni.Ona pomaže da se stvori slika o preduzeću i njegovim proizvodima i uslugama.Ukazuje na karakteristike postojećih proizvoda i usluga i upoznaje tržište sa novim proizvodima i uslugama.Pomaže da se održi popularnost postojećih proizvoda,u fazi opadanja u životnom ciklusu proizvoda.Veoma je značajna uloga promocije u podsticanju aktivnosti kanala distribucije.Ona informiše ali i ubeđuje da se kupuju proizvodi i usluge u preduzeću stavljajući ih u povoljniju poziciju u odnosu na konkurenciju.Doprinos zaključenju kupoprodajnoh transakcija i davanju posleprodajnih usluga kupcima.
Ciljevi komuniciranja se definišu polazeči od efekta koji treba ostvariti na tržištu.U jednom slučaju cilj može biti dovođenje proizvoda i usluga u vezi sa potrebama i kreiranje primarne tražnje a u drugom osvajanje tržišnog učešča i kreiranje selektivne tražnje.Veliki cio komuniciranja usmeren je na kreiranje svesnosti odnosno upoznavanja tržišta sa markom preduzeća.Jednom kada tržište upozna marku treba razvijati stav prema marki-kreiranje stava,održavanje ili modifikovanje.Stimuliranje namene da se kupi i omogućavanje kupovine su takođe ciljevi promocije aktivnosti preduzeća.
Brojni faktori utiču na nivo ulaganja preduzeća u promociju.Ako je kanalima distribucije potrebna veća podrška to utiča na nivo ulaganja u promociju ba se posrednicima olakša obavljanje njihovog zadatka.To je lakše ostvariti kod vertikalnih marketing sistema.Ukoliko su brojni i teško dostupni,ulaganja moraju biti veća i obratno.Kada se radi o diferenciranim proizvodima i nehomogenim potrebama potrošača nivo ulaganja u primociju je viši nego kada se radi o vrlo standardizovanim proizvodima i vrlo homogenim potrebama potrošača.Nivo ulaganja uslovljen je stepenom upoznatosti kupca sa koristima od kupovine proizvoda ili usluge.Ukoliko nisu dobro upoznati i ne uvažavaju ih dovoljno treba povećati ulagnja i obratno u slučaju da su dobro poznati i priznati.Kada je kojeficijent obrta veliki povećavaju se a kada je mali smanjuju se izdaci za komuniciranje.Kada dolazi do promena kod ostalih instrumenata marketing miksa proizvoda,cene i distribucije češće se mora povećati nivo ulaganja u promociju.
Promocija kao instrument marketing miksa je efikasna ukoliko i ostali instrumenti (proizvod,cena,distribucija) efikasno obavljaju svoju ulogu.Ukoliko je proizvod po svojim svojstvima ispod tržišnih kriterija,cena previsoka,a kanali prodaje neefikasni,promocija ne može da odigra svoju ulogu na način na koji bi to trebalo.Ukoliko je proizvod atraktivan za kupce,cena prihvatljiva a kanali distribucije agresivni u prodaji,nekoordiniranost u akcij može da dovede u pitanje efikasnost sprovođenja plana.Naime,promocija ne može da nadoknadi slabosti u efikasnosti drugih instrumenata marketing miksa.Njena efikasnost u mnogome je uslovljena efikasnošću ostalih instrumenata marketing miksa,ali i integrisanošću u pristup planiranju čitave marketing aktivnosti i koordinaciji u sprovođenju planova u svakodnevnoj delatnosti preduzeća.

Promocioni miks

Promocija se može obaviti na više načina odnosno postoje četri oblika promocione aktivnosti.lična prodaja je oblik promocione aktivnosti kada se između prodavca i kupca uspostavlja neposredni kontakt.U neposrednom kontaktu sa kupcima prodavci nastoje da ih u konverzaciji ubede u koristi koje bi mogli da imaju od kupovine proizvoda i usluga preduzeća.Unapređenje prodaje je oblik promocije koji uključuje brojne aktivnosti direktnog stimuliranja prodavca,posrednika i potrošača prikazivanjem proizvoda i usluga,učešćem na sajmovima i izložbama,itd.Publicitet je oblik promocione aktivnosti-objavljivanje pozitivnih informacija o preduzeću i njegovim proizvodima i uslugama u sredstvima javnog informisanja,koje nisu finansirane od strane preduzeća.Četvrti oblik promocione aktivnosti je privredna propaganda.To je način promocije gdje preduzeće,postojećim i potencijalnim kupcima,putem medija komuniciranja finansira prezentiranje informacija o sebi ili svojim proizvodima i uslugama.
Pri stvaranju promocionog miksa odnosno strategiske kombinacije oblika promocije,potrebno je poći od marketing i promocionih ciljeva i karakteristika pojedinih oblika promocije.Poželjno je da se stvore alternativne strategije miksa promocije i izabere najpovoljnija i na osnovu toga stvori tehnički plan primene odabrane strategije.Polazeći od ciljeva potrebno je identifikovati zadatke koji su neophodni da se ostvare ciljevi.Za svaki zadatak treba sagledati ulogu pojedinih oblika promocije i odrediti sredstva za ostvarenje.Na kraju treba te pojedinačne planove za pojedine oblike promocije agregirati da se dobije promocioni miks plan.Strategiska odluka o promocionom miksu je složena,zbog međuzavisnosti koja postoji između pojedinih oblika promocije,sinergije među oblicima promocije,kompleksnosti odnosa između promocionog miksa i marketing miksa,uticaja faktora tržišta i teškoća preciznog sagledavanja troškova.Promocioni miks treba da bude koordiniran sa drugim instrumentima marketing miksa.On treba da balansira dugoročni i kratkoročni pristup.
Svi oblici promocije moraju biti koordinirani.To je način da se obezbedi maksimalna pozitivna sinergija.Jedinstvena svrha oblika promocije je da kupci budu svesni postojanja preduzeća i njegovih proizvoda i usluga i blagonakloni prema njima pri kupovini.Koordiniranost akcije je neophodna u izboru oblika promocije:veličina napora kji se čini u svakom obliku pojedinačno i terminskom usklađivanju napora i odgovornosti koju svaki oblik ima za ostvarenje ciljeva.Svaka pojedinačna odluka o promocij proizvoda i usluga preduzeća je deo planskog napora ka postavljenom cilju sa nastojanjem da se anticipiraju efekti na ostale oblike promocione aktivnosti.Po jednom mišljenju optimizacija promocionog miksa zavisi posebno od četiri grupe faktora čije delovanje treba uvažavati pri donošenju odluke.Prvo su faktori prizvod: 1) iznos i kompleksnost informacija o proizvodu; 2) faza u životnom ciklusu proizvoda; 3) tip proizvoda i cena po jedinici proizvoda.Drugo su faktori povezani sa potrošačima: 1) veličina i karakteristike ciljnog tržišta; i 2) tip odluke o kupovini.Treće su faktori povezani sa preduzećem: 1) promocija strategija; 2) strategija marke; 3) strategija cena; 4) budžet; 5) kadrovi preduzeća.Konačno,četvrta grupa su faktori situacije: 1) uočljivost preduzeća u pravnoj,političkoj i društvenoj sredini i 2) akcije konkurencije.

Kao i ostali instrumenti marketinga i promocija treba da ostvari komunikacione i operativne ciljeve.Pri izboru komunikacionog miksa treba ostvariti pozitivnu sinergiju u svakom obliku a zatim ukupnog komunikacionog miksa.Komunikacioni zadatak je da se ciljnom tržištu komunicira koncept proizvoda a operativni zadatak je da se ciljnom tržištu komunicira koncept proizvoda a operativni zadatak je da se otklone transakcione barijere-vremena,mesta,vlasništva,percepcije i vrednovanja.Pozitivna sinergija u svakom obliku nije dovoljan uslov za pozitivnu sinergiju u promocionom miksu.
Kod promocije potrošnih dobara u promocionom miksu redosled značaja pojedinih oblika je:privredna propaganda,unapređenje prodaje,lična prodaja i publicitet.Kod proizvodnih dobara redosled značaja pojedinih oblika promocije je nešto drugačiji:lična prodaja,unapređenje prodaje,privredna propaganda i publicitet.

Promocione strategije

Uloga promocije u marketing miksu je uvek polazna osnova kod donošenja odluka strategiskog karaktera.To u dobroj meri zavisi od ptencijala preduzeća i njegove strategiske pozicije na tržištu.U ostvarenju komunikacionih i operativnih zadataka promocije je,po pravilu,usmerena da doprinese boljem ili željenom pozicioniranju proizvoda i usluga preduzeća.U tome smislu njena uloga je uvek značajna kada se radi o shvatanju konkurentske prednosti.
Nekad se promocijom akcentiraju opšte koristi koje kupac ima od proizvoda bez naglaska na superiornost proizvoda preduzeća.Ta strategija odgovara ukoliko se marka preduzeća predstavlja kao sinonim sa kategorijom proizvoda.Pogodna je kada je preduzeće monopolista ili dominantno na tržištu.Ako se pored isticanja genetičke koristi ide uz to i na pominjanje superiornosti onda se radi o strategi pogodnoj na radstućem tržištu na kome postoji konkurencija.Strategijska orjentacija na prezentiranje proizvoda kao jedinstvenog je pogodan način ubeđivanja kupca ali izaziva reakcije konkurencije.Ako preduzeće promocijom stvara tržišnu nišu za svoj proizvod to je dobar način da se direktnim poređenje konkurenti dovedu u defanzivnu poziciju.Teško je uspešno probuditi u memorij potrošača ranije iskustvo sa proizvodom da se oživi prodaja.Konkurenti uglavnom imitiraju ovu strategiju.
Uloga promocije se menja u pojedinim fazama životnog ciklusa proizvoda kao i promocioni miks.Pre uvođenja proizvoda na tržište marketing treba da obavesti ciljno tržište o prestojećoj pojavi novog proizvoda i usluga.U promocionom miksu akcent je na publicitetu uz nešto dobro usmerene privredne propagande.Postoje publikacije koje inovatori čitaju i koje su pogodne za kontakt sa ciljnim tržištem.

Strategija privlačenja i guranja

U fazi uvođenja marketing cilj je da se poveća obaveštenost,stimulira proba i prihvatanje proizvoda i kanali distribucije prihvate proizvod.Za inovatora akcenat se pomera na rane prihvatioce koji stvaraju mišljenje o proizvodu pošto su došli u kontakt sa njim.U promocionom miksu se daju zadaci svim oblicima promocije u određenoj proporciji koja trba da obezbedi pozitivnu sinergiju.akcenat je na privrednoj propagandi da kreira primarnu tražnju ali i na unapređenju prodaje,publicitetu i ličnoj prodaji.


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
05:21 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Marketing kao poslovna koncepcija savremenog preduzeća derrick 0 1,564 10-02-2014 01:20 AM
zadnja poruka: derrick
  Uvod u marketing derrick 0 1,603 10-02-2014 12:18 AM
zadnja poruka: derrick
  Marketing istraživanja derrick 0 1,377 12-09-2013 12:31 AM
zadnja poruka: derrick
  Politički marketing 2 derrick 0 1,107 11-09-2013 11:23 PM
zadnja poruka: derrick
  Proizvod kao promenljiva u marketing mixu derrick 0 848 11-09-2013 02:14 PM
zadnja poruka: derrick

Skoči na forum: